Ydinturvallisuuden parantaminen Fukushiman ydinonnettomuuden valossa on keskittynyt ennen kaikkea teknisiin kysymyksiin. Tämä näkyy esimerkiksi säteilyturvakeskuksen (STUK) laatimissa Fukushima-selvityksissä ja stressitesteissä. Ydinturvallisuuden tekninen puoli on tärkeää, mutta vain osa kokonaisuutta. Fukushiman onnettomuuden keskeinen syy oli säätelyn ja instituutioiden epäonnistuminen.

Satelliittikuva Fukushimasta Japanista 14.3.2011 Kuva: DigitalGlobe www.digitalglobe.com

 

Fairewind Associatesin ydinvoimainsinööri Arnie Gundersen kirjoittaa ydinturvallisuuden säätelyyn liittyvistä ongelmista Greenpeacen tuoreessa raportissa Lessons from Fukushima. Teollisuuden riskianalyysit eivät huomioi säätelyn ja instituutioiden epäonnistumisen mahdollisuutta. Fukushima Daiichin tuhon taustalla on kuitenkin ennen kaikkea institutionaalisia ongelmia: teollisuusvetoista säätelyä, liiallista itseluottamusta, vähättelevää suhtautumista riskeihin sekä tutkimustiedon ylenkatsomista.

Japanissa on oma sanansa teollisuuden ja hallinnon läheisille henkilösuhteille. Amakudari tarkoittaa kirjaimellisesti ”taivaasta laskeutunutta”, mutta sanalla tarkoitetaan japanilaista maan tapaa, että korkeat viranomaiset siirtyvät aiemmin valvomansa teollisuuden palvelukseen. Teollisuuden johtajia puolestaan nimitetään valtion elimiin muovaamaan politiikkaa. Teollisuuden ja viranomaisten läheiset suhteet olivat yksi onnettomuuden keskeinen taustasyy. Kritiikki ja eriävät mielipiteet eivät kukoista samanmielisten seuroissa.

Ilmiö ei ole vieras Suomessa. Jukka Laaksonen siirtyi STUK:n pääjohtajan tehtävistä lähes suoraan venäläisen Rosatomin palvelukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergiaryhmän vetäjäksi puolestaan nimettiin lokakuussa Herkko Plit, joka siirtyi tehtävään ydinvoimayhtiö Fortumista.

Japanissa tilanne johti ydinvoimayhtiö TEPCOn toistuvien laiminlyöntien katsomiseen läpi sormien. Yhtiö on jäänyt kiinni useita kertoja muun muassa tarkistusraporttien väärentämisestä ja turvallisuuspuutteiden salailusta. Ydinturvaviranomaisten tiedoista selviää, että TEPCOlla on viimeisten vuosien aikana ollut kaikista ydinvoimayhtiöistä eniten vakavia ongelmia viimeisten vuosien aikana. Silti asialle ei tehty mitään.

Arnie Gundersenin mukaan jopa 70 % onnettomuuksista suurta toimintavarmuutta vaativilla teollisuudenaloilla aiheutuu institutionaalisista ongelmista. Viranomaisvalvonnan stressitestit ovat vielä tekemättä.

 TAPIO LAAKSO


 

Tutustu raporttiin: Lessons from Fukushima

Toimi: Vaadi tiukempaa ydinvastuuta