14. maaliskuuta 2011

Satelliittikuva Fukushimasta Japanista 14.3.2011 Kuva: DigitalGlobe www.digitalglobe.com © DigitalGlobe


Fukushiman ydinvoimaonnettomuus täytti uutiset maaliskuun 11. päivä 2011. Pirullisinta tuhossa on se, ettei sille näy loppua.

Tällä hetkellä mereen valuu joka päivä 300 kuutiota radioaktiivisten aineiden saastuttamaa vettä. Ydinvoimalaraunioiden omistaja TEPCO on yrittänyt jatkuvasti peitellä vuotoa, mutta kuka tahansa tajuaa, ettei moinen salailu voi onnistua pidemmän päälle. Nyt jopa Japanin säteilyturvaviranomainen NRA on julistanut Fukushimaan hätätilan.

Joka päivä 400 kuutiota pohjavettä valuu voimaloiden perustuksiin, jossa se sekoittuu jäähdytysveteen, jonka seassa on äärimmäisen radioaktiivisia aineita. Veden valuminen mereen pitäisi luonnollisesti estää, mutta valtavien radioaktiivisten vesimassojen hallitseminen on vaikeaa, eikä TEPCO ole onnistunut siinä. Laitosalueelle rakennetut varastoaltaat ovat nyt myös täyttymässä.

Viime toukokuusta lähtien pohjaveden radioaktiivisuus on ollut jatkuvassa nousussa. Viime viikolla tuhoutuneen reaktori 2:n läheltä 13 metrin syvyydestä otetussa vesinäytteessä oli 300 miljoonaa becquerelia litrassa cesium-134:tä ja 650 miljoonaa becquerelia litrassa cesium-137:tä. Molemmat ovat pitkäikäisiä radioaktiivisia aineita, joiden joutuminen kehoon aiheuttaa vakavan terveysriskin.

Kerrataan vielä vanhaa: Fukushimassa kolmen reaktorin ytimet ovat sulaneet, eikä niiden sijaintia tiedetä. Reaktori 4:n reaktorirakennus on vaurioitunut, eikä käytetyn uraanipolttoaineen varastoja ole saatu poistettua. Reaktoreita 5 ja 6 jäähdytetään.

Rauniot tuottavat jatkuvasti uusia ongelmia, kuten heinäkuun 18. päivä, jolloin säteilyannos kolmannen reaktorirakennuksen sisällä nousi paikoittain 2,2 sievertiin tunnissa. Tällainen määrä aiheuttaa välittömiä terveysvaikutuksia ihmisille seitsemässä minuutissa ja tappaa varmasti muutamassa tunnissa. Säteilytason kasvu johtui todennäköisesti höyrystä, joka syntyi sadeveden osuessa kuumaan reaktoriin.

Fukushiman tuholla ei ole vielä pitkään aikaan loppua. Reaktorien jäännöksiä on vielä jäähdytettävä pitkään, eikä vesimassojen hallinta helpotu. Säteilevillä raunioilla on vaikea tehdä rakennustöitä, joilla tuhoa saataisiin estettyä.

Tämänhetkinen arvio siivouksen kustannuksista on 45 miljardia euroa. Se on yhtä paljon kuin mitä me kaikki suomalaiset maksamme yhteensä veroja vuodessa. Ja tässä on kyse vain radioaktiivisuuden siivoamisesta - summaan eivät sisälly esimerkiksi korvaukset kärsineille. Tällaista laskua ei pysty maksamaan yksikään ydinvoimayhtiö. Siihen pystyvät vain veroja maksavat kansalaiset.

Summaan ei sisälly myöskään raunioiden purkaminen. Tosin siihen menee ainakin 40 vuotta, joten sen laskun voi mukavasti jättää lapsille ja lastenlapsille. Niin kuin kustannukset niistäkin ydinvoimaloista, jotka toivottavasti eivät tuhoudu.

JUHA AROMAA