Greenpeacen ja Palaun viranomaisten yhteisen valvontatehtävän aikana havaitsimme epäiltyä laitonta toimintaa reittialuksella Palaun erityistalousalueella.

Helikopterimme huomasi taiwanilaisen Sheng Chi Hui -aluksen aikaisin eilen aamulla. Kun se lähestyi, valokuvaajamme onnistui ottamaan kuvia haiden pyynnistä Palaun vesillä. Hain pyynti loukkaa räikeästi haiden rauhoitusalueen ehtoja. Kun partiovene saapui, laivalla ei ollut merkkejä hain pyynnistä, mutta valokuvatodisteidemme perusteella Palaun hallitus on määrännyt laivan otettavaksi kiinni. Esperanza ja palaulainen partioalus PSS President H.I.Remeliik saattavat Sheng Chi Huin satamaan.

Mutta mitä valvonta on ja miksi sitä tarvitaan?

Liikakalastus on Tyynenmeren ja sen tonnikalakantojen suurin uhka – Tyynimeri on yksi maailman viimeisiä tonnikalan tärkeitä kalastusalueita. Liikakalastuksen ja laittoman kalastuksen sosiaaliset, ympäristö- ja talousvaikutukset tuhoavat Tyynenmeren saarien yhteisöjä. Tyynenmeren saarten asukkailta on varastettu kala, joka on heidän ensisijainen proteiininlähteensä, sekä talouden selkäranka.

Laittomassa kalastuksessa on kolme tasoa, joita kuvataan virallisesti nimillä ”laiton, ilmoittamaton ja säätelemätön” kalastus.

Laittomalla kalastuksella tarkoitetaan kalastusalusten toimintatapaa, alukset joko toimivat ilman lupaa tai eivät noudata kyseisten maiden tai alueiden lakeja ja määräyksiä.

Ilmoittamattomalla kalastuksella tarkoitetaan kalastustoimintaa (yleensä liittyen siihen, mitä kalastetaan, kuinka paljon kalastetaan ja missä), jota ei ole ilmoitettu tai se on ilmoitettu väärin. Greenpeace oli paikalla todistamassa tätä.

Säätelemätön kalastus tarkoittaa kalastusta aluksilla, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta tai ne purjehtivat sellaisen maan lipun alla, joka ei ole jäsen aluetta valvovan kalastusalueen hallintoelimessä.

Laiton kalastus on varastamista. Varastettu kala, joka on pyydetty Tyynestämerestä, myydään kansainvälisillä markkinoilla, kaukana viranomaisten valvovista silmistä ja se aiheuttaa valtavat taloudelliset tappiot Tyynenmeren saarivaltioille ja estää tonnikalakantojen asianmukaisen arvioinnin. Ilman kunnollista kannan arviointia kestävä hallinta on mahdotonta. 

Länsi- ja Keski-Tyynenmeren vesien tehokkaaseen partiointiin saatavilla olevien resurssien puute, avomerten kontrolloimattomuus ja seurannan epäjohdonmukaisuus ja epäluotettavuus tekevät kaikki laittoman toiminnan asettumisen tänne aivan liian helpoksi. Nämä vakavat porsaanreiät pitää tukkia ja laiton kalastus pitää eliminoida.  

Kunnollinen ja johdonmukainen valvonta ja sen toimeenpano on keskeinen tekijä näiden porsaanreikien tukkimisessa.

Tyynenmeren 17 kehittyvää valtiota, joilla on pienet julkiset varat, jakavat liikkuvat tonnikalakannat ja omistavat keskimäärin yhden tai kaksi partiovenettä valtavan merialueensa valvomiseen. Esimerkiksi Kiribat, jonka vesialue on yli 10 miljoonaa neliökilometriä, omistaa tällä hetkellä vain yhden pienen partioveneen. Länsi- ja Keski-Tyynenmeren alueella toimii yli 6000 rekisteröityä alusta. 

Kaikilla näillä aluksilla oletetaan olevan alusten valvontajärjestelmä (Vessel Monitoring System VMS), joka kerää, tallentaa ja analysoi alusten sijaintiin ja toimintaan liittyvän tiedon automaattisesti. VMS on valvonnan selkäranka, koska valtavien merialueiden valvominen käytännössä on mahdotonta. Kun alukset eivät ilmoita tietojaan järjestelmään, ei ole mitään keinoa tietää kuinka kauan alukset viipyvät merellä, mitä ne kalastavat ja kuinka paljon.  

Tavallinen valvonta ja sen toimeenpano kohdistuu tiedettyihin ongelma-aluksiin tai avoimesti laittomiin, luvattomiin aluksiin tai toimintaan. Tarkastusviranomaiset nousevat alukseen ja tarkastavat sen merellä, määräävät aluksen joko satamaan hankkimaan valvontajärjestelmän tai antavat sille sakon.

On harvinaista, että Tyynenmeren valtioiden hallitukset saavat avukseen ilmavalvontaa laajentamaan tarkastusaluetta ja -kattavuutta valvonnan ja sen toimeenpanon aikana, vaikka Ranska, USA, Uusi-Seelanti ja Australia ovat olleet järjestämässä meri- ja ilmavalvontaa alueelle.

Kuka hallitsee merta – teollisuus, merirosvot vai viranomaiset?

Ei ole väliä, kuinka monta partioalusta ja -lentokonetta mobilisoimme, laiton kalastus jatkuu. Se on monen miljardin dollarin teollisuutta ja Tyynimeri on maailman suurin tonnikalan tuottaja. Laiton kalastus käyttää hyväkseen Tyynenmeren hallitusten kunnolliseen vesialueiden valvontaan saatavissa olevien resurssien ja voimavarojen rajallisuutta. Vaatimalla tarkkaa jäljitettävyyttä ja 100 %:n varmuutta siitä, että kala jota syöt - oli se sitten säilyke, tuore tai pakaste- tulee laillisesta ja kestävästä lähteestä, voimme panna laittoman kalastuksen ahtaalle. He eivät voi jatkaa liiketoimintaansa kuten ennen, jos vaadimme muutosta.

Sen jälkeen kun lähdimme maanantaina satamasta Palaun Remeliik -valvonta-aluksen kanssa, olemme havainneet kahdeksan laitonta kalanpyyntilaitetta, tarkastaneet kolme epäiltyä laivaa, dokumentoineet haiden pyyntiä Palaun haiden rauhoitusalueella ja saattaneet yhden aluksen takaisin satamaan jatkotutkimuksia varten.

>>Seuraa matkan viimeisiä päiviä 

>>Vaadi mertensuojelualueitaLagi Toribau on Greenpeacen Australian Tyynenmeren kampanjajohtaja, tukikohtanaan Fiji.

Alkuperäinen teksti 12.12.2011 Käännös: Sofia Vierula