Meidän täytyy suojella metsämme jotta voimme suojella ilmastoamme.
Maapallon ilmasto lämpenee. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa niin sanottuja positiivisia palauteilmiöitä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta entisestään. Arktisen merijään sulaminen on tästä hyvä esimerkki. Jää heijastaa maapallolle tulevaa säteilyä takaisin avaruuteen. Jään sulaessa tumma avovesi imee lämpösäteilyä jäätä enemmän, lämmittäen globaalia ilmastoa. Lämpötilan noustessa metsäpalot trooppisissa metsissä yleistyvät lisäten hiilipäästöjä ilmakehään, joka jälleen edistää ilmastomuutosta, ja niin edelleen. 

Tämänkaltaisten palauteilmiöiden vaikutuksia ei ole tyhjentävästi tutkittu. Niiden vaikutuksesta ilmasto voi lämmetä selvästi enemmän kuin kaksi astetta.

Yhdysvaltalaiset tutkijat Kalifornian yliopistosta ja Lawrence Berkleyn kansallisesta laboratoriosta ovat nyt havainneet uuden palauteilmiön: lämpötilan nousu kiihdyttää mikrobitoimintaa maaperässä, kompostoituvan materiaalin hajoaminen kiihtyy, ja mikrobit uloshengittävät hiilidioksidia yhä nopeammin. Tutkimuksessa 20 celsiusasteen lämpötilan nousu kahdeksankertaisti hiilidioksidin tuotannon. Noussut lämpötila auttaa bakteereita hajottamaan maaperässä vuosikymmeniä ollutta kasviperäistä biomassaa.

Leedsin yliopiston 40-vuotta kestänyt laaja-alainen tutkimus on osoittanut, että 18% fossiilisista polttoaineista peräisin olevista hiilipäästöistä sitoutuu trooppisiin metsiin.  Maailmanlaajuistesti, metsä- ja muut biomassat sitovat ainakin kaksi kertaa niin paljon hiiltä kuin ilmakehässä olevat hiiliyhdisteet.

Metsät ovat valtavia hiilinieluja. Ilmaston lämpeneminen voi muuttaa hiilen kiertoa eliökehässä niin, että metsät muuttuvat hiilinieluista hiilen lähteiksi. Siitä olisi arvaamattomia seurauksia ilmastolle ja eliökehälle. 

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Siksi tulisi viipymättä panostaa uusiutuviin energianlähteisiin.

- Heikki Lindfors, Greenpeacen siviilipalvelusmies, Environmental Engineering -opiskelija TAMKista.

Asiasta uutisoi Felicity Barringer, New York Times