Nyt se on laskettu. Uusimmassa Nature-tiedelehdessä julkaistu artikkeli määrittää, kuinka paljon kasvihuonekaasuja meillä on enää varaa päästellä, jos haluamme estää ilmaston katastrofaalisen lämpenemisen.

Hiilidioksidibudjetti vuosisadan ensimmäiselle puoliskolle (2000-2050) on noin 1000 miljardia tonnia (Gt), josta olemme ensimmäisten yhdeksän vuoden aikana käyttäneet jo lähes kolmanneksen. Muille kaasuille on arvioitu tilaa noin 500 gigatonnin verran. Tällöin lämpötilan nousu pysyisi kahden asteen alla 75 % todennäköisyydellä.

Eli suomeksi sanottuna...

* voimme käyttää enää korkeintaan neljänneksen tunnetuista, nykyteknologialla taloudellisesti hyödynnettävistä fossiilisen energian varoista. Uusien öljyvarantojen etsimisessä ei ole järjen hiventä.

* jos päästöt pysyvät nykytasolla, on jäljellä oleva liikkumavara käytetty jo 20 vuodessa.

* jos päästöt jatkavat viime vuosien kasvutrendiä, on päästettävissä olevat päästöt tuprutettu jo paljon aiemmin, hiilidioksidin osalta noin vuoteen 2022 mennessä.

* mahdollisuus torjua vaarallinen lämpeneminen on edelleen mahdollista, mutta edellyttää käytännössä sitä, että päästöt kääntyvät laskuun reilun viiden vuoden sisällä.

* jos päästöt eivät käänny laskuun, vaan ainoastaan kasvavat hitaammin seuraavat kymmenen vuotta ovat mahdollisuudet vakavien seurauksien välttämiseen vuoden 2020  jälkeen oleellisesti heikommat.

Seuraavien kymmenen vuoden päästökehitys ratkaisee siis pitkälti sen, voimmeko hillitä lämpenemisen kohtuulliselle tasolle. Jos päästöt eivät käänny nopeaan laskuun, on jäljellä olevasta päästövarasta vuonna 2020 käytetty jo niin suuri osa, että katastrofaaliselta lämpenemiseltä vältyttäisiin enää romauttamalla päästöt epäinhimillisellä nopeudella. Jos taas saamme käänteen aikaiseksi, olemme ratkaisun polulla.

Lienee sanomattakin selvää, että Kööpenhaminan ilmastokokouksella joulukuussa ei ole varaa epäonnistua, jos päästöjen kasvu halutaan taittaa seuraavalla sopimuskaudella (2013-2017).

Tuoreessa Naturessa on monta mielenkiintoista ilmastokirjoitusta. Kannattaa lukea. Viittaamaani artikkelia koskevan, kirjoittajien itsensä laatiman kysymys-vastaus -paperin löydät täältä.

Kaisa Kosonen

Jälkikirjoitus: Mitä ihmeellistä on kahdessa asteessa?

Lämpenemisen rajoittaminen ”vain” kahteen asteeseen ennustetun neljän, tai jopa kuuden asteen sijaan, ei sinänsä takaisi ihmiskunnalle turvallista tulevaisuutta. Jo kahdella asteella maapallo olisi todennäköisesti lämpimämpi, kuin se on ollut miljooniin vuosiin. Greenpeace lähteekin siitä, ettei edes artikkelissa arvioitua hiilibudjettia tule kokonaisuudessaan käyttää, vaan vuoteen 2050 mennessä olisi globaalit päästöt leikattava 70 % sijaan niin lähelle nollaa kuin mahdollista. Näin voisimme hyvällä todennäköisyydellä pysäyttää lämpenemisen 1,5 asteeseen ja riski ylittää 2 astetta olisi puolet pienempi.

Kaksi mahdollista tulevaisuutta: punainen, jossa päästövähennyksiä ei toteuteta ja sininen, jossa päästöjä leikataan 70 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Lähde: Meinshausen et al. (2009). http://www.pik-potsdam.de/