Ilmastonmuutos on Suomen pahin ympäristöuhka.

Suomen ympäristön tila parantunut.

Joka kymmenes eläin- ja kasvilaji Suomessa on uhanalainen.

Etelä-Suomi jäämässä ilman kunnon talvia.

Näin on tänään otsikoitu Suomen ympäristön tila 2008- raportin julkaisua. Suomen ympäristökeskuksen julkaisema katsaus löytyy täältä.

Vesistöjen ja ilman tilan kerrotaan parantuneen, mutta esimerkiksi metsien osalta tilanne on yhä surkea eikä paranemisen merkkejä näy, huolimatta metsänhakkaajien ja metsäteollisuuden jatkuvasti ilmestyvistä "luonnonhoidon taso on parantunut" -tiedotteista. Kaksi kolmasosaa metsien luontotyypeistä on uhanalaisia. Luontotyyppien uhanalaistumisen yleisin syy on metsien käsittely, joka vaikuttaa luontotyyppien laatuun paitsi metsissä, myös soilla ja pienvesissä. Tämä elinympäristöjen tuhoaminen näkyy tietenkin myös eläin- ja kasvilajien uhanalaisuudessa: suurin osa uhanalaisista lajeista on metsien lajeja ja uhattuina metsien käytön takia.

Metsäteollisuuden etujärjestö kiukutteli metsäalalle kiusallisesta tutkimuksesta viime viikolla. Metsäteollisuus ry:n mielestä luontotyyppien uhanalaisuus on arvioitu väärin. Samaan aikaan valtion liikelaitos Metsähallitus hakkasi metsäteollisuudelle puuta Metsä-Lapissa ikimetsistä, jollaiset Suomi on biodiversiteettiohjelmassa luvannut suojella.

Suomen ympäristön tila 2008- raportin viimeisellä sivulla on otsikko Tärkeimmät kansainväliset ympäristösopimukset. Biodiversiteettisopimuksesta kerrotaan:

"Suomessa hyväksyttiin 2006 strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006-2016. Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen toteutuminen on epätodennäköistä."

Niinpä. Palautetta asiasta voi osoittaa esimerkiksi tänne: tai osallistumalla kansainvälisen forests.org- portaalin vetoomuskampanjaan Metsä-Lapin ikimetsien hakkuita vastaan.

Matti Liimatainen