Ilmastonmuutos on Suomen pahin ympäristöuhka.

Suomen ympäristön tila parantunut.

Joka kymmenes eläin- ja kasvilaji Suomessa on uhanalainen.

Etelä-Suomi jäämässä ilman kunnon talvia.

Näin on tänään otsikoitu Suomen ympäristön tila 2008- raportin julkaisua. Suomen ympäristökeskuksen julkaisema katsaus löytyy täältä.

Vesist��jen ja ilman tilan kerrotaan parantuneen, mutta esimerkiksi metsien osalta tilanne on yhä surkea eikä paranemisen merkkejä näy, huolimatta metsänhakkaajien ja metsäteollisuuden jatkuvasti ilmestyvistä "luonnonhoidon taso on parantunut" -tiedotteista. Kaksi kolmasosaa metsien luontotyypeistä on uhanalaisia. Luontotyyppien uhanalaistumisen yleisin syy on metsien käsittely, joka vaikuttaa luontotyyppien laatuun paitsi metsissä, myös soilla ja pienvesissä. Tämä elinympäristöjen tuhoaminen näkyy tietenkin myös eläin- ja kasvilajien uhanalaisuudessa: suurin osa uhanalaisista lajeista on metsien lajeja ja uhattuina metsien käytön takia.

Metsäteollisuuden etujärjestö kiukutteli metsäalalle kiusallisesta tutkimuksesta viime viikolla. Metsäteollisuus ry:n mielestä luontotyyppien uhanalaisuus on arvioitu väärin. Samaan aikaan valtion liikelaitos Metsähallitus hakkasi metsäteollisuudelle puuta Metsä-Lapissa ikimetsistä, jollaiset Suomi on biodiversiteettiohjelmassa luvannut suojella.

Suomen ympäristön tila 2008- raportin viimeisellä sivulla on otsikko Tärkeimmät kansainväliset ympäristösopimukset. Biodiversiteettisopimuksesta kerrotaan:

"Suomessa hyväksyttiin 2006 strategia ja toimenpideohjelma vuosille 2006-2016. Tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen toteutuminen on epätodennäköistä."

Niinpä. Palautetta asiasta voi osoittaa esimerkiksi tänne: tai osallistumalla kansainvälisen forests.org- portaalin vetoomuskampanjaan Metsä-Lapin ikimetsien hakkuita vastaan.

Matti Liimatainen