Ydinvoimaa Vantaalla

Vantaan Energian toimitusjohtaja Pertti Laukkanen kutsui tänään Helsingin Sanomien haastattelussa Greenpeacen mielenosoitusta Vantaan kaupungintalolla "populistiseksi mediakikaksi".  

Tarkastellaanpa hieman tarkemmin Greenpeacen esittämää väitettä ja Laukkasen kommentteja. Laukkasen mukaan:

"Aktivistit varmasti itsekin tietävät, että Vantaan Energian investointien kytkeminen kaupungin taloustilanteeseen on harhaanjohtavaa. Ei pidä paikkaansa, että Vantaan kaupunki saisi enemmän rahaa käyttöönsä, jos energiayhtiö ei investoisi ydinvoimaan.”

Onko kunnallisen energiayhtiön investointien kytkeminen omistajakuntien taloustilanteeseen harhaanjohtavaa ja voidaanko todella näyttää, että Vantaalla ei olisi enemmän rahaa käytössään, mikäli se ei investoisi ydinvoimaan? 

Mikäli Vantaan Energia sijoittaisi muutamia satoja miljoonia ydinvoimaan, sijoituksen pitäisi joko tuottaa jotain tai muussa tapauksessa Vantaan Energian jakamat osingot ovat pienempiä kuin ne voisivat olla, jos tehtäisiin toisenlainen investointi tai ei investoitaisi lainkaan.

Kuten Greenpeace aiemmin totesi, ydinvoimainvestoinnin ongelmia ovat pitkät rakennusajat ja korkea hinta, jonka vuoksi investoinnin takaisinmaksuaika on pitkä. Nämä ongelmat ovat realisoituneet  molemmissa viimeisen 15 vuoden aikana länsimaissa käynnistetyissä ydinvoimalahankkeissa. Tätä asian pihviä Laukkanen ei kommenteissaan huomioinut. 

Samaan johtopäätöksen on tullut moni muukin, esimerkiksi Kuopion Kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmän puheenjohtaja Taisto Toppinen, joka totesi hankkeesta irtaumista esittävässä aloitteessaan

"Laajenevan Kuopion kuntatalous on suurien haasteiden edessä. Vaikeissakin olosuhteissa kunnan lakisääteisistä palveluista on pidettävä kiinni, samalla kun talous vaatii yhä tehokkaampia sopeutustoimia. Vastauksena ongelmiin ei ole yksioikoinen kuntaveron ja/tai palvelumaksujen korottaminen. On etsittävä ensisijaisesti muita vaihtoehtoja.

Eräs tällainen kunnan ydintoimintaan huonosti sopiva ja velkaantumista voimakkaasti kasvattava investointi on Kuopion Energia Oy:n omistus Fennovoima Oy:ssä. Kyseisen hankeen tulevaisuus on epävarma, koska investointipäätöksiä tehtäessä esitetyt laskelmat eivät enää sellaisenaan pidä paikkaansa."

Vantaan Energian ja toimitusjohtaja Laukkasen kannattaa siis harkita tarkkaan, kannattaako energiayhtiön velkataakkaa todella kasvattaa sadoilla miljoonilla euroilla Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeen takia.