Olen parhaillani Pohjois-Atlantilla Greenpeacen Arctic Sunrise -aluksella, jolta kampanjoimme EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (Common Fisheries Policy) parantamiseksi. Tätä yhteistä kalastuspolitiikkaa arvioidaan ja uudistetaan kymmenen vuoden välein. Greenpeace haluaa varmistaa lobbauksen, tutkimuksen ja suoran toiminnan keinoin, että EU-ministerit tekevät tarvittavat muutokset meriemme suojelemiseksi.

Eilen kohtasimme ranskalaisen pohjatroolarin Irlannin rannikkovesillä Koillis-Atlantilla. Neljä uimariamme asettui Pierre Jacques Matigny nimisen aluksen eteen ”Stop Overfishing”- banderolleja kannatellen. Tämä alus kuuluu seitsemän syvänmerenpohjatroolarin laivueeseen, jonka omistaa ranskalainen jälleenmyyjä Intermarché –Les Mousquetaires.

Keskustelin aluksen kapteenin kanssa, joka ei ilmiselvästi ollut mielissään mielenilmaisustamme eikä myöskään tunnustanut syvänmerenlajien olevan uhattuina liikakalastuksen vuoksi.

Matkamme näille Pohjois-Atlantin kalastusvesille antaa meille mahdollisuuden toimia todistajina ympäristörikoksille, joita syvänmerenalueilla tapahtuu. Syvänmerenalueilla tehtävä pohjatroolaus on yksi haitallisimmista kalastusmenetelmistä. Silloin saaliskohteena ovat lajit, jotka tutkijoiden mukaan ovat jo ylikalastettuja.

Pohjatroolauksessa käytettävät massiiviset metallipyöriin kiinnitettävät verkot tuhoavat meren pohjan ja vetävät mukanaan kaiken elävän. Pohjatroolausmenetelmällä sivusaalista kertyy 30 – 60 % kaikesta saaliista. Nämä eläimet heitetään laidan yli kuolleina tai kuolemaisillaan. Kalastus on suuri uhka syvänmerenlajeille sillä ne ovat hyvin pitkäikäisiä ja lisääntyvät harvoin. Vaikka näitä lajeja ylikalastettaisiin vain lyhyen aikaa, kestäisi niiden toipuminen vuosisadan. 

Lisäksi syvänmeren pohjatroolaus on järjetön liiketoiminnan muoto, jolla ei ole tulevaisuutta. Esimerkiksi Intermarchén laivasto tuottaa jatkuvasti tappiota 9,7 miljoonan euron tuista huolimatta. Nämä tuet tulevat sinun ja minun rahoistani. EU:n yhteinen kalastuspolitiikka on rahoittanut omaa ”Frankensteiniaan” tukemalla uusien troolareiden rakentamista. Minä en halua rahoittaa tätä merien ryöstämistä.

Greenpeace vetoaa EU-maiden hallituksiin, jotta ne lopettaisivat tuhoavien kalastusmenetelmien käytön ja EU:n kalastuslaivaston ylikapasiteetin. Yhteistä kalastuspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan. Näin tapahtuu vain kymmenen vuoden välein. Nyt on viimeinen mahdollisuutemme pelastaa Euroopan meret varmistamalla kalakantojen toipumisen sekä lopettamalla ylikalastuksen ja tuhoavien kalastusmenetelmien tuet.

Haluamme, että lapsemme voivat tulevaisuudessakin syödä kalaa ja että kalastajat voivat jatkaa ammattinsa harjoittamista. Mutta ilman kalaa ei ole kalastustakaan. Haluamme uuden yhteisen kalastuspolitiikan varmistavan, että kestävän pienimuotoisen kalastuksen on mahdollista jatkua.  

Hélène Bourges toimii Greenpeacen merikampanjoitsijana Ranskassa.


Allekirjoita vetoomus mertensuojelualueiden perustamiseksi

Tue työtämme lahjoituksella