HS:n uutinen kepun kansanedustajan kähminnästä poikansa liiketoiminnan hyväksi on jälleen uusi esimerkki siitä, miten Suomessa ajetaan ympäristöhallintoa alas. Kansanedustaja Klaus Pentin poika viljelee marjoja pohjavesialueella. Vesien suojelu kaventaa ikävästi perheen tuloja, joten keskustaedustaja haluaa tutkimushankkeen, jonka lopputuloksena maanviljelijät pääsisivät vapaammin ruiskuttamaan myrkkyjä.Kehittyvien maakuntien Suomessa luonnolla ja ympäristöllä ei ole väliä. Niinpä Klaus Pentti sai tutkimushankkeensa hallitusohjelmaan. Pohjavesialueiden suojelusta vastaa ympäristöministeriö, mutta hallitus on antanut asian valmisteltavaksi Maa- ja metsätalousministeriölle. Miksiköhän?

Tapaus muistuttaa metsien suojeluun liittyvistä kähminnöistä. Päälinjoja on kaksi. Ensinnäkin, tutkimukselle annetaan palttua. Kun vuosien aikana kertyneet tutkimukset yhä uudestaan ja uudestaan osoittavat metsien suojelun olevan huonolla tolalla, metsäsektori hokee ettei asiaa ole tutkittu tarpeeksi. Se vaatii uusia tutkimushankkeita, joiden aikana ei tietenkään pidä rajoittaa metsien hakkuita tai suojella lisää metsiä - onhan asia epäselvä, ja vaatii tutkintaa. Toinen tapa on yksinkertaisesti ottaa asioiden hoito pois ympäristöhallinnolta, ja antaa ne metsätalousviranomaisille.

Viime vuosina lain suojelemien ns. erityisesti suojeltavien uhanalaisten lajien elinpaikkojen rajaaminen valtion metsissä on otettu pois asiasta lakisääteisesti vastaavilta alueellisilta ympäristökeskuksilta. Asian hoito on annettu Metsähallitukselle - liikelaitokselle, joka saa suurimman osan tuloistaan hakkaamalla samoja metsiä joita sen oletetaan suojelevan. Yksityismailla metsälain suojelemien erityisen arvokkaiden elinympäristöjen kartoitustiedot on salattu ympäristöhallinnolta, ja ne ovat vain metsätalousviranomaisten hallussa. Miksiköhän, mitäpä luulette?

Parhaillaan keskusta ajaa järjestelmällisemmin alas koko ympäristöhallintoa. Ympäristökeskukset lakkauttavasta ALKU- hankkeesta on julkisuudessa keskusteltu hyvin vähän. Matti Vanhasen "valmistelussa olevista asioista ei keskustella, ja päätetyistä ei kannata enää keskustella" linja tuntuu toimivan.

HS:n marjauutinen herättää muitakin kysymyksiä, vaikka ne eivät tähän aiheeseen varsinaisesti kuulukaan. Kysytään silti: eikös kotimaisten marjojen pitänyt olla puhtaita? Niin puhtaita, että marjatiloilla käytetään pohjavesille vaarallisia myrkkyjä? MTK ja Suomen Keskusta - hyvää Suomesta!

Matti Liimatainen