Shell on ensimmäisenä kuudesta suuresta öljy-yhtiöstä aloittamassa tänä kesänä öljynporauksen Arktiksella, Alaskan Beaufortinmerellä ja Tšuktšimerellä. Operaatio on vaarallinen ja järjetön. Ilmastonmuutoksen sulattaman jään alta etsitään lisää öljyä. Öljyonnettomuuden jälkien siivoamiseen ei ole olemassa kelvollisia suunnitelmia. Miten tämä liittyy Suomeen?

Suomi on yksi Arktisen neuvoston kahdeksasta pysyvästä jäsenestä. Arktinen neuvosto on ainut foorumi, jossa poliitikot aktiivisesti ja systemaattisesti käsittelevät arktisen alueen sääntelyä ja tulevaisuutta.

Arktinen jäämeri on ainutlaatuinen ekosysteemi, jonka haavoittuvainen luonto on tärkeä koko maapallolle.  Ilmastonmuutos on valtava uhka Arktikselle ja merijäästä riippuvaisille lajeille kuten jääkarhuille ja monille hylkeille. Konservatiivisten arvioiden mukaan Jäämeri on kesäisin kokonaan jäätön 2030–2050 paikkeilla. Tilannetta pahentaa se, että merijään vetäytyessä teollinen toiminta, kalastus ja laivaliikenne Arktiksella ovat lisääntymässä. Suurvallat ja öljy-yhtiöt ovat ryntäämässä hyödyntämään alueen luonnonvaroja. Herkälle ekosysteemille ei anneta mahdollisuuksia sopeutua muutenkin rajuun muutokseen.

Kirjoitimme ulkoministeri Erkki Tuomiojalle ja kehotimme Suomea ottamaan aktiivisen roolin Arktiksen suojelemisessa.

Greenpeace kantaa erityistä huolta öljynporauksen aloittamisesta arktisilla merialueilla. Suomen valtion omistama yhtiö Arctia Shipping on vuokraamassa kaksi jäänmurtajaa auttamaan Shelliä öljynporauksen aloittamisessa Alaskassa.

Kirjoitimme valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille Heidi Hautalalle ja kysyimme, pitääkö hän vastuullisena liiketoimintana Arctia Shippingin mukanaoloa arktisessa öljynporauksessa?

Suomen arktisessa strategiassa todetaan, että öljyntorjunta jäisessä vedessä on nykytekniikalla lähes mahdotonta. Kanadalaisen öljyntorjuntaan erikoistuneen yrityksen asiantuntijan mukaan ”tekniikkaa vuotaneen öljyn keräämiseen jään keskeltä ei ole olemassa”. On paljon syitä, jotka tekevät arktisesta öljynporauksesta erityisen typerän ajatuksen.

Kirjoitimme Arctia Shipping Oy:n johdolle ja pyysimme heitä luopumaan Shellin kanssa tehdystä sopimuksesta. Shellille on lähtenyt jo yli 200 000 sähköpostia ihmisiltä ympäri maailma, jotka vaativat yhtiötä luopumaan arktisesta öljynporauksesta.

Päivitetty 26.4.2012:

Lue Erkki Tuomiojan vastaus

Lue Heidi Hautalan vastaus

TAPIO LAAKSO

 


Toimi: Pelasta Arktis - vaadi Shelliä luopumaan arktisesta öljynporauksesta