Euroopan komissio on tänään jättänyt lakiesityksen transaktioveron käyttöönotosta Euroopan unionissa. Transaktioverolla tarkoitetaan finanssituotteiden kuten osakkeiden tai johdannaisten kaupasta perittävää pientä veroa. Transaktioverolla pystytään hillitsemään spekulatiivista kauppaa ja samalla keräämään talouskriisissä kipeästi kaivattuja verotuloja. Transaktiovero voi olla myös ympäristökriisin voittamiseen tarvittavien pääomien lähde.

Talouskriisiä ei pystytä ratkomaan pelkällä talouskurilla ja leikkauksilla. Taloutta ei myöskään saada kuntoon ellei muihin ongelmiin, kuten ympäristökriisin puututa samalla. Ilmaston lämpeneminen, luonnonvarojen hupeneminen ja lähestyvä (ellei jo päällä oleva) öljyhuippu aiheuttavat kansantalouksille kasvavia kustannuksia. Samaan aikaan finanssimarkkinoilla seilaa valtavat määrät levotonta pääomaa, joka hakee pikavoittoja, mutta ei ole valmis sitoutumaan mihinkään pitkäaikaisiin, tuottaviin ja kestäviin investointeihin.

Transaktiovero avaa mahdollisuuden kytkeä talouskriisin ja ympäristökriisin ratkaisut yhteen. Ilmastopäästöjen vähentäminen, energiatehokkuuden radikaali parantaminen, uusiutuvan energian lisääminen ja resurssitehokkuuden nostaminen vaativat yhteiskunnan infrastruktuurin laajaa uudistamista. Tähän tarvitaan pääomia, joita transaktioverolla voidaan kerätä. Samalla luodaan myös uusia, kipeästi kaivattuja työpaikkoja.

Talouslehdistö näyttää jo käynnistäneen laajan pelottelukampanjan siitä, kuinka kaikki kaupankäynti siirtyy pois Euroopasta ja muuten vain tuho uhkaa. Toivottavasti komissiolla riittää rohkeutta viimein ryhtyä verottamaan myös finanssimarkkinoita.