Valtion liikelaitos Metsähallitus mainostaa verkkosivuillaan avoimuuttaan ja vuorovaikutteisuuttaan. Löytyy johtamis- ja laatujärjestelmiä indikaattoreineen ja projekteineen, koulutusta ja yhteiskuntavastuuta.

Viime aikoina Metsähallitus on kunnostautunut avohakkaamalla muinaismuistolain suojelemia alueita Kainuussa. Vienan reitin hakkuista on jouduttu tekemään jo kolmas tutkintapyyntö parin vuoden sisällä. Edelliset hakkuut ovat syyteharkinnassa.

Lähetin laitoksen verkkosivujen kautta asiasta palautetta 18.11..  Vastauksen saamiseen meni kahdeksan päivää, yksi päivä enemmän kuin Metsähallituksen oma tavoiteaika palautteeseen vastaamisessa.

Kysyin mm.: "...miksi Vuokin Joutenlammen ympäristössä on ... avohakattu muinaismuistolain suojelemaa Vienan reittiä. Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain mukaan rauhoitettuja. Ne ovat suojeltuja ilman erillistä viranomaispäätöstä. ... Miksi hakkuiden suunnittelussa ei ole toimittu kuten ympäristöopas edellyttää eli ei ole otettu yhteyttä maakuntamuseoon tai Museovirastoon?

Hakkuita on suunniteltu myös Virtasalmenkankaan ja Nivankankaan alueille .... Näillä alueilla on Vienan reitin suojeltuja polkuja. Miksi näistä hakkuista ei ole oltu yhteydessä viranomaisiin kuten MH:n omat ohjeet edellyttävät? Millaisia hakkuita alueille on suunniteltu, montako hehtaaria ja millä aikataululla?"

Ja näin MH:sta vastattiin (kirjoitusasu muuttamatta):

Asia on tiedotusvälineiden mukaan Poliisilla. Tutkinta tuo vastauksen.
Merja Väisänen
Maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö, metsätalous Kainuu

Vastauksesta voisi päätellä, ettei Metsähallituksessa tosiaankaan tiedetä mitä, missä ja milloin hakataan. Eikä maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö tiedä, miksi hänen alaisensa rikkovat laitoksen omia ohjeita ja lakia. Asian selvittäminen ja valvominen kuuluisi hänelle, mutta on varmaankin helpompaa odottaa että poliisi selvittää asian hänen puolestaan.

Vakavasti puhuen: Metsähallituksen vastaus palautteeseen kertoo paljon laitoksen viestintäkulttuurista, avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Ja henkilökunnan koulutuksen tasosta ja lainsäädännön tuntemuksesta.

Kun jostain on metsähallinnon pikkuvirkamiehille mennyt herne nenään -tässä tapauksessa ilmeisesti siitä, että piittaamattomat hakkuut ovat menneet poliisitutkintaan ja syyteharkintaan -, unohtuu esimerkiksi se mitä hallintolaki sanoo kansalaisten kysymyksiin vastaamisesta.

Matti Liimatainen