Balin ilmastokokous on kääntymässä loppusuoralle. Korkean tason osuus alkoi tänään ministereiden puheenvuoroilla.


Ministeri Tiilikainen vetosi kollegoihinsa maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi kahta astetta pienemmäksi. Hän painotti yksityisten investointien roolia ja sitä, että uuden sopimuksen myötä on luotava investointiympäristö, jossa ilmastoystävällinen investointi on aina se houkuttelevin. Niin ikään hän korosti metsäkadon hillitsemisen tärkeyttä.


Nämä kaikki liittyvät asiakohtiin, jotka olivat neuvotteluissa vielä keskiviikkona auki:


  • kirjataanko tulevan sopimuksen tavoitteeksi maailman keskilämpötilan nousun rajoittaminen kahta astetta pienemmäksi, ja siitä johdettavat päästövähennysluvut

  • "teknologiapaketti", eli millaisen roolin teknologia saa Balin mandaatissa - eli millaisin keinoin (ml. rahoitusjärjestelyin) puhtaan teknologian käyttöönottoa (erityisesti kehitysmaissa) tullaan uuden sopimuksen myötä vauhdittamaan

  • miten trooppisen metsäkadon pysäyttäminen huomioidaan tulevassa sopimuksessa


EU:n kannat ovat lähellä ympäristöjärjestöjen kantoja. USA jarruttaa kaikin tavoin parhaiden taitojensa mukaisesti; Kanada, Australia ja Japani nihkeilevät, ja kehitysmaaryhmä yrittää vältellä sitoumuksia ja huolehtia sen sijaan rahoituksesta ilmastonmuutoksen torjumiseen ja sopeutumiseen.


Kehitysmaista kaikkein kovinta linjaa on vetänyt Intia, joka ei ole halunnut mitään viittauksia mihinkään toimenpiteisiin nyt tai tulevaisuudessa – niin kauan, kuin teollisuusmaat eivät täytä olemassa oleviakaan sitoumuksia. On raivostuttavaa, että Intian yhteistyöhaluttomuuden perusteluissa on vinha pointti. Intian päästöt henkeä kohden ovat kymmenesosan siitä, mitä ne ovat Suomessa.


Eli sama vanha meininki: En tee, koska ei toikaan tee. Ja mä en tee, koska noikaan ei tee. Me ei tehdä, koska tää tulee aivan liian nopeasti, eikä me ole vielä ehditty miettiä näin suuria päästövähennyksiä. Raivostuttavaa! Toivottavasti neuvottelujen siirtyminen ministeritasolle tuo kuitenkin lopulta vielä hyvän lopputuloksen.


Meillä ei ole varaa enää nihkeilyyn ja etanavauhdin etenemiseen.


(valokuva: IISD)

Kaisa Kosonen