Greenpeacen versio Neste Oilin vuosiraportista

Greenpeacen versio Neste Oilin vuosikertomuksesta.

Neste Oilin NExBTL-diesel ja kerosiini on valmistettu noin 80-prosenttisesti palmuöljyteollisuuden raaka-aineista.Yhdysvalloissa yhtiön palmuöljydieseliä ei kuitenkaan hyväksytä liikenteen uusiutuvan velvoitteen kiintiöön, koska se ei vähennä päästöjä riittävästi, kun tuotannon epäsuorat maankäyttövaikutukset (indirect land use change, ILUC) huomioidaan.

Nyt Neste Oil on toimittanut ensimmäisen kerran NExBTL-dieseliä Yhdysvaltojen markkinoille. Koska palmuöljyä ei hyväksytä, yhtiöstä sanotaan, että tuote on valmistettu elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteestä Porvoon jalostamolla.

Myös Euroopassa rajoitetaan kasviöljyjen biopolttoainekäyttöä

Myös Euroopassa ollaan rajoittamassa kasviöljyjen biopolttoainekäyttöä, koska niiden kysynnän kasvun vuoksi uutta viljelypinta-alaa raivataan sademetsistä ja turvemailta joko suoraan tai epäsuorasti. Euroopan komissio ryhtyy käsittelemään asiaa ensi viikon keskiviikkona 2. toukokuuta.

Euroopan komissio on velvoitettu huomioimaan biopolttoaineiden epäsuorat maankäyttövaikutukset lainsäädännössä, mutta asian käsittely on yli vuoden myöhässä. Viime vuosien aikana aiheesta on kuitenkin teetetty useita selvityksiä, joista kaikkien mukaan biopolttoaineiden epäsuorat maankäyttövaikutukset ovat mittavia. Rypsi, soija- ja palmuöljydieselin päästöt ovat suuremmat kuin fossiilisella dieselillä. Katso Guardianin valaiseva taulukko komission selvityksen tuloksista.

Neste Oil taistelee väistämätöntä vastaan - palmuöljyinvestoinnnit oli paha virhe

Neste Oil vastustaa erittäin aktiivisesti kestävyyskriteerien tiukentamista, jotta voisi yhä valmistaa palmuöljydieseliä Euroopan markkinoille huolimatta sen katastrofaalisista sosiaalisista, ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Komissio kuitenkin perustaa päätöksensä parhaaseen mahdolliseen tieteelliseen tutkimustietoon, joten asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää: vain jäteperäisillä biopolttoaineilla saavutetaan todellisia päästövähennyksiä.

Neste Oilin vastustuksesta huolimatta on nähtävissä, että lainsäädäntö saattaa pakottaa yhtiön luopumaan nopeassa aikataulussa lisää viljelypinta-alaa vaativista raaka-aineista. Tänään yhtiö on antanut ymmärtää, että se on ensimmäistä kertaa tuottanut palmuöljyttömän erikoiserän. Esimerkiksi Finnairille yhtiö ei vuosi sitten pystynyt tätä toimittamaan ja näin ollen kaupat peruuntuivat. Alkaako viesti viimein mennä perille pakolla, sillä tuotannon aiheuttamat sosiaaliset ongelmat ja ympäristökatastrofit eivät Neste Oilia kiinnosta?

Maija Suomela

Ps. Tutustu Greenpeacen versioon Neste Oilin vuosikertomuksesta.