Hävitettyä sademetsää Tessa Nilon kansallispuistossa.

Suomalainen Neste Oil on maailman suurimpia palmuöljynkäyttäjiä ja sen toiminnan vastuullisuus on siksi ollut jo vuosia ympäristöjärjestöjen kritiikin kohteena.

Neste Oil on vastannut kritiikkiin aina kertomalla tuottajiensa tuottavan palmuöljyä vastuullisesti. Tämä viesti on vakuuttanut tehokkaasti mm. valtion omistajaohjauksesta vastanneet ministerit, jotka eivät ole halunneet ottaa voimakkaasti kantaa yhtiön palmuöljyn käyttöön.

Väitteitä ei kuitenkaan ole voitu arvioida, koska Neste Oil ei ole suostunut julkistamaan tuottajiensa nimiä. Viime huhtikuussa yhtiö julkisti yhtiökokouksessaan ensimmäistä kertaa viiden tuottajan nimet. Ne olivat Wilmar, Asian Agri, Felda, IOI ja Golden Agri. Lista ei ole tyhjentävä, mutta kuvaa todennäköisesti merkittävimpiä toimittajia.

Greenpeace on viime ja tänä vuonna perehtynyt huolellisemmin yhden Neste Oilin tuottajan, Wilmarin toiminnan vastuullisuuteen, ja löydökset järkyttävät.

Julkaisimme lokakuussa löydöksistä raportin Licence to Kill, jonka nimi viittaa erittäin uhanalaisen sumatrantiikerin kohtaloon. Raportissa selvisi, että vaikka Wilmar on parantanut sademetsiä säilyttäviä toimia omassa hallinnassaan olevilla alueilla, näiltä alueita tulee vain noin neljä prosenttia yhtiön kauppaamasta ja jalostamasta palmuöljystä. Loppu tulee suurelta joukolta alihankkijoita, joiden toimintatavat ovat osin painajaismaisia.

Todistimme Wilmarin osallisuuden alihankkijoiden kautta niin syvien turvemaiden polttamiseen palmuöljyplantaasien takia kuin sademetsien hävittämiseen ja plantaasien laittomaan perustamiseen jopa kansallispuiston sisälle.

Näin tapahtui Tesso Nilon kansallispuistossa, kuten sekä WWF että Greenpeace dokumentoivat 2012 – 2013. Tesso Nilo oli vielä 10 vuotta sitten erään tutkimuksen mukaan kasvilajien biodiversiteetin osalta maapallon rikkain paikka ja alue on ollut viime vuosiin asti tärkeimpiä jäljellä olevia sumatrantiikerin elinalueita.  Nykyään Tesso Nilon metsistä on jäljellä enää noin puolet. WWF ja Greenpeace ovat jäljittäneet alueen laittomilta plantaaseilta palmuöljyä Wilmarin ja useiden muiden suurten tuottajien puristamoihin.

Kun ensimmäiset kuljetukset Wilmarin puristamoille julkistettiin, Wilmar lupasi lopettaa ostot Tesso Nilon alueelta. Tämän jälkeen kuljetukset kuitenkin siirrettiin yöaikaan, emmekä saaneet Wilmarilta päteviä todisteita siitä, että yhtiö pystyisi todella välttämään vastuuttomia lähteitä.

Tesso Nilo ei ole ainoa Wilmariin liittämämme skandaali. Suurin osa Licence to Kill -raportissa esitetyistä tuottajista, jotka olivat todistamiemme vastuuttomien tekojen takana, olivat yhteydessä Wilmariin omistussuhteiden tai alihankinnan kautta. Näin ollen on suuri riski, että vastuuttomista toimista peräisin olevaa palmuöljyä on päätynyt myös Neste Oilin jalostamoille.

Yhtiökokouksessaan 4.4.2013 Neste Oilin Simo Honkanen piti esitelmän, jossa hän muun muassa esitti, että ” biopolttoaineita varten ei tuhota sademetsää”.  

Honkasen esityksessä kerrottiin niin ikään, että ”Neste Oilin käyttämät raaka-aineet ovat täysin jäljitettyjä niiden tuotantopaikalle asti”, ja “Neste Oil tuntee tuotantoketjun jokaisen vaiheen ja jokainen vaihe on tarkkaan dokumentoitu”.

Väitteet asettuvat löydöksiemme rinnalla vähintäänkin outoon valoon.

Ensinnäkin, palmuöljypohjaisia biopolttoaineita varten tuhotaan aivan ehdottomasti sademetsää, ja paljon. Neste Oilin tapauksessa ainakin sen toimittaja Wilmar on alihankkijoidensa kautta tehnyt näin. Wilmarille toimittavat yritykset ovat raivanneet toistuvasti sademetsiä, jopa Indonesiankin mittakaavassa poikkeuksellisen arvokkaan Tesso Nilon kansallispuiston sisälle.  

Neste Oil kuitenkin väittää, että sen oma tuotantoketju on vastuullinen ja jokainen palmuöljypisara voidaan jäljittää. Pitääkö tämä paikkansa?

Saamiemme todisteiden nojalla ei. Neste Oil ostaa ehkä paperilla Wilmarin pitkäaikaisimmilta ja parhaiten hoidetuilta plantaaseilta, mutta käytännössä Wilmarin puristamoissa yhdistyy palmuöljy sadoista eri lähteistä.

Vaatiessamme Wilmarilta varmennusta siitä, että se ei enää osta palmuöljyä Tesso Niloon laittomasti raivatuilta plantaaseilta, Wilmar vastasi meille kirjeessään 10.10.2013, että ”emme voi yksiselitteisesti luvata, että näistä ristiriitaisista lähteistä ei ole voinut sekoittua palmuöljyä” heidän tuotantoketjuunsa.

Toisin sanoen, Wilmar myönsi itse 10.10, että he eivät ole voineet luvata asiakkailleen edes laillista palmuöljyä, saati sitten kestävää ja vastuullista.

Kuitenkin vielä tiedotteessaan 27.11. Neste Oil ylpeili, että ” Neste Oil ostaa ainoastaan sertifioitua palmuöljyä, joka on tuotettu vastuullisesti. Vastuullisen palmuöljyn tuotannossa suojellaan luonnon monimuotoisuutta ja hiilivarantoja.  Sademetsiä ei tuhota eikä tiloja perusteta kiistanalaisille alueille, kuten runsashiilisille suoalueille.

Suuria sanoja yhtiöltä, joka varmasti jo tuossa vaiheessa oli lukenut esim. Licence to Kill –raportin ja tiesi toimittajansa sekaantuneen näihin nimenomaisiin vastuuttomiin toimiin.

Mutta tarina ei pääty tähän.  Joulukuun 5. Wilmar taipui ympäristöjärjestöjen kampanjoinnin alla ja lupasi sitoutua sademetsien ja turvemaiden raivaamisen lopettamiseen. Tarkalleen ottaen Wilmar lupasi, että ”Alkaen välittömästi, Wilmar ei ole mukana runsashiilisten tai korkean suojeluarvon metsien tai turvemaiden kehittämisessä [plantaaseiksi] eikä tietoisesti hanki tuottajilta, jotka ovat kehittäneet runsashiilisiä tai korkean suojeluarvon metsiä tai turvemaita”.

Onnea, Neste Oil! Nyt yksi tuottajistanne on sitoutunut alustavasti siihen, mitä olette asiakkaillenne ja omistajillenne luvanneet jo vuosien ajan tapahtuneen.

Aika näyttää, pystyykö Wilmar pitämään lupauksensa. Greenpeace on sitoutunut seuraamaan yhtiön toimintaa Indonesiassa myös jatkossa ja omalta osaltamme haluamme varmistaa, että Wilmar onnistuu.

Neste Oilin olisi korkea aika varmistaa, että sen kaikki tuottajat tekevät hyvin pian samanlaisen sitoumuksen ja julkistaa myös toimensa sen varalle, että joku tuottajista ei jatkossakaan toimi vastuullisesti.  Tyhjiä lupauksia on annettu jo tarpeeksi. 

SINI HARKKI

-Tiedote 22.10: Neste Oil hankkii palmuöljyä sademetsää tuhoavalta Wilmarilta

-Lisää palmuöljystä ja Neste Oilista

-Indonesian metsäkampanja Greenpeace Internationalin verkkopalvelussa