Mikäli ilmastonmuutokselle aiotaan tehdä mitään, merkittävä määrä jo tunnetuista fossiilivarannoista pitää jättää maahan. Top 100 listattua hiiliyhtiötä ja top 100 öljy- ja kaasuyhtiötä yksin omistavat varantoja niin paljon, että se riittää lämmittämään maapallon yli vaarallisena pidetyn kahden asteen rajan. Tilanne on johtamassa markkinoilla hiilikuplan syntyyn vuoden 2008 subprime-kriisin tyyliin.

Kuumailmapallo matkalla COP16-kokoukseen Meksikossa 2010

 

Tällä hetkellä fossiiliyhtiöiden osakkeiden arvostus markkinoilla perustuu oletukseen, että kaikki yhtiöiden hallussa olevat fossiilivarannot tullaan myös polttamaan. Siirtymä vähähiiliseen talouteen merkitsee väistämättä radikaalia muutosta tähän oletukseen. Fossiilivarantojen maahan jättämisen näkymä merkitsee valtavaa arvonalennusta esimerkiksi öljy-yhtiöille.

  • Tunnetut fossiilivarannot sisältävät 2795 gigatonnia hiilidioksidia.
  • Suurimmilla yhtiöillä on hallussaan reservejä 745 gigatonnin edestä.
  • Lämpenemisen pysäyttäminen alle kahteen asteeseen vaatii, että vuoteen 2050 mennessä päästöt eivät saa ylittää 565 gigatonnia.
  • Tämä tarkoittaa, että 80 prosenttia tunnetuista fossiilivarannoista pitää jättää maahan.

Joukko korkean profiilin sijoittajia, tutkijoita ja poliitikkoja varoitti äskettäin Englannin keskuspankin johtajaa Sir Mervyn Kingiä hiilikuplan aiheuttamasta systeemiriskistä finanssimarkkinoilla. Aiheesta on myös julkaistu erinomainen raportti Unburnable Carbon – Are the world’s financial markets carrying a carbon bubble?

Monien institutionaalisten sijoittajien vakavaraisuusvaatimusten täyttämisessä fossiiliyhtiöillä on merkittävä rooli. Mikäli arvostukset muuttuvat nopeasti, ovat mm. eläkerahastot pulassa. Juuri näin kävi subprime-kriisissä: yhtäkkiä valtava määrä sijoituksia muuttui arvottomaksi.

Hiilikuplan hillitseminen vaatii säätelyä, koska markkinat eivät hinnoittele fossiilisijoitusten sisältämää pitkän aikavälin riskiä. Ensimmäinen askel on läpinäkyvyyden parantaminen. Yhtiöiden pitäisi kertoa, kuinka paljon fossiilireservejä niiden hallussa on ja millaiset päästöt niistä on odotettavissa. Vastaavasti sijoittajien pitäisi arvioida nykyistä paremmin omaa altistumistaan fossiiliriskille.

TAPIO LAAKSO

Lue Greenpeacen työstä kestävään, päästöttömään energiantuotantoon siirtymiseksi.