Metsurit protestoivat Greenpeacen metsäleiriä vastaan pystyttämällä sen lähelle oman 'antiterrorileirinsä', ja näyttämällä Greenpeacen vastaisia banderolleja. 04/14/2005 Nellimissä, lähellä Inarinjärveä © Greenpeace / Matti Snellman

Voima-lehden verkkopalvelu kertoi eilen ikävästä uutisesta - Inarin Nellimissä pari vuotta sitten aikaansaatu, pitkän metsäkiistan päättänyt sopimus on vaarassa.

Elokuussa 2009 Metsähallitus ja Nellimin poronhoitajat sopivat alueen tärkeimpien metsien säästämisestä 20 vuodeksi. Sopimus on kuitenkin sidottu siihen, että sopimuksen allekirjoittaneet poromiehet jatkavat poronhoitoa.

Nyt Ivalon paliskunnan sisäiset kärhämät ja epäoikeudenmukainen tapa laskea porolukuja on johtamassa siihen, että nellimiläisten kaikki porot uhataan pakkoteurastaa. Tämän jälkeen he eivät voisi enää jatkaa poronhoitajina.

Ivalon paliskunta vaatii, että kaikki poronhoitajat teurastavat saman osuuden porokarjastaan. Nellimissä poronhoito toimii kuitenkin edelleen pitkälti perinteisen saamelaisen mallin mukaan ja porot laiduntavat metsissä eivätkä elä heinällä.

Tästä johtuen vasoja jää eloon huomattavasti vähemmän kuin muualla paliskunnassa, jossa poroja ruokitaan enemmän. Jos nellimiläiset teurastavat poroja samassa osuudessa kuin muut, he joutuvat tappamaan vasojen lisäksi kaikki vaatimet ja poronhoidolta murtuu pohja.

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt järjestelmää tasapuolisena. Itse asiassa se kuitenkin syrjii saamelaista perinteistä poronhoitoa, jonka vasatuotanto on erilaista.

Tämä "tasapuolinen" järjestelmä ja poronhoitolaki ovat nyt mahdollistamassa sen, että koko elämänsä poronhoitoa harjoittaneilta ihmisiltä viedään kerralla elinkeino, pienestä Nellimin kylästä lopetetaan poronhoito ja kaiken lisäksi vielä avataan jo kertaalleen ratkaistu metsäkiista.

Lopputulos olisi ikävä isku myös uhanalaiselle inarinsaamen kielelle, jota nellimiläisten poronhoitoyhteisö on osaltaan pitänyt elossa.

Löytyisikö tälle järjettömälle tilanteelle ratkaisu?

-Sini Harkki