Neste Oilin palmuöljydiesel tuhoaa Kaakkois-Aasian sademetsiä

Neste Oilin palmuöljydiesel - puhdasta viherpesua

Johtaja Sami Ojan mukaan (HS 20.5.2011) Neste Oililla on ”kilpailukykyisiä etanolin hankintalähteitä, joita emme julkaise kaupallisista syistä”. Tämä on tuttua kuultavaa liittyen Neste Oilin palmuöljydieselin tuotantoon. Greenpeace ja muut tahot ovat tuloksetta vuosia kysyneet yhtiöltä tarkempia tietoja yhtiön biodieselin raaka-aineista ja niiden alkuperästä.

Neste Oilin pyynnöstä sekä sen maahantuoman bioetanolin että palmuöljyn alkuperätiedot on salattu tullilastoissa. Tietojen aktiivinen salailu antaa yhtiöstä äärimmäisen epäilyttävän kuvan, etenkin kun tietää miten vaikea tilanne on esimerkiksi palmuöljyn tuotantoalueilla. Alkuperäiskansojen maita otetaan käyttöön laittomasti ja väkivalloin, ja sademetsää raivataan kiihtyvässä määrin pois uusien plantaasien tieltä. Neste Oililla ei ole mitään mahdollisuuksia tyydyttää valtavaa raaka-aineiden tarvettaan ilman, että yhä lisää viljelypinta-alaa raivataan joko biopolttoaineiden tai ruuan tuotannon tieltä.

Valtiolla mahdollisuus lopettaa tietojen salailu

Suomessa valmistellaan parhaillaan EU:n edellyttämää lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus taata biopolttoaineiden ympäristöystävällisyys. Kansalliseen lainsäädäntöön tulisi sisällyttää kattava raaka-aineiden alkuperän ja koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen raportointivelvoite, jolla biopolttoaineen tuottajat velvoitetaan erittelemään ja julkaisemaan yksityiskohtaisesti lopputuotteessa käytetyt eri raaka-aineet ja niiden alkuperä. Vain tällä tavoin pystytään valvomaan biopolttoaineiden todellisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kotimaisia jäteperäisiä raaka-aineita hyödyntävällä St1-ketjulla on tähän valmiudet, toisin kuin trooppisia raaka-aineita maahantuovalla Neste Oililla.

Kestävyyskriteerien noudattamisen valvonta on oltava viranomaistoimintaa, sillä vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät (esim. RSPO) ovat yhä kehitysvaiheessa, eivätkä ole riittäviä takaamaan biopolttoaineiden kestävyyttä.

Neste Oil vastustaa kestävyyskriteerien tiukentamista

Nykyisellään kaikkia biopolttoaineiden tuotannon päästölähteitä ei ole huomioitu. Euroopan komissio esittää toimenpiteet EU:n biopolttoainetavoitteiden aiheuttamien epäsuorien maankäyttövaikutusten (ILUC) minimoimiseksi todennäköisesti tänä kesänä. Neste Oil lobbaa parhaillaan aggressiivisesti, että kriteerejä ei tiukennettaisi riittävälle tasolle.

Suomen on annettava tukensa epäsuorien maankäyttömuutosten sisällyttämiselle biopolttoaineiden kestävyyskriteereitä koskevaan lainsäädäntöön. Näin kannustetaan yhtiöitä tuottamaan biopolttoaineita ympäristöystävällisistä raaka-aineista ja kestämättömät tuotteet, kuten Nesteen palmuöljydiesel, jäävät markkinoiden ulkopuolelle.