Neste Oil tiedotti tänään lisäävänsä jätteiden ja eläinrasvojen osuutta palmuöljydieselinsä tuotannossa. Yhtiö joutui kuitenkin taas myöntämään, että palmuöljy on ja pysyy ympäristöfiasko-NExBTL -dieselin pääraaka-aineena.

Nesteen uusia keksintöjä ovat palmuöljysteariini ja tuotannossa syntyvät rasvahappotisleet. Kyse on palmuöljyteollisuuden tuotteista, joita syntyy palmuöljyn jalostuksessa, ja joista Neste Oil nyt alkaa maksaa palmuöljyn tuottajille. Palmusteariini ei ole varsinaisesti jäte; monet kaupalliset toimijat ovat ostaneet sitä tähänkin asti esim. kynttilöiden valmistukseen.

Myös ns. jäte- ja sivutuoteraaka-aineita ostamalla Neste Oil tukee palmuöljyteollisuutta, jonka tuotannon jatkuva kasvu toteutaan raivaamalla sademetsiä. Kestävää toimintaa olisi olla tukematta sademetsien raivausta, eli jättää palmuöljy ja sen sivutuotteet ostamatta niin kauan kun tuotannon kasvu jatkuu ilmaston, metsien ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Mutta näin Neste ei menettele. Se kertakaikkiaan haluaa hinnalla millä hyvänsä maailman suurimmaksi biodieselin tuottajaksi, ja niinpä sillä ei ole varaa pitäytyä kestävissä raaka-aineissa. On hankittava sitä, mitä markkinoilta on laajassa mitassa saatavissa.

On huomattava, että tiedotuslinjalleen uskollisena Neste Oil puhuu kuluvasta vuodesta, ei siitä kokonaisuudesta, johon yhtiö määrätietoisesti pyrkii. Tänä vuonnahan Porvoon toinen biodiesellinja on ollut suljettuna, eli kokonaisraaka-ainetarve on ollut suunniteltua pienempi. Yhtiö ei kerro mikä on palmuöljyn osuus ensi vuonna, kun sekä Singaporen että Rotterdamin jättijalostamot ovat toiminnassa oletettavasti täydellä tehollaan. On aika hankala uskoa, että keskellä maailman palmuöljyntuotannon keskittymää Malesian ja Indonesian välissä sijaitsevassa Singaporen tehtaassakin maltettaisiin käyttää satoja tuhansia tonneja hankalasti sieltä täältä haalittavia eläinrasvoja, kun lähietäisydellä tuotetaan miljoonia tonneja palmuöljyä valtavilla jalostamoilla.

Tiedotteensa lopuksi Neste Oil tuttuun tapaansa valehtelee NExBTL- dieselinsä ilmastovaikutuksista. Yhtiö väittää palmuöljydieselin vähentävän kasvihuonepäästöjä, vaikka tieteelliset tutkimukset viime vuosilta todistavat päinvastaista.