Raivatun sademetsän tilalle istutettu öljypalmuplantaasi

Maailman palmuöljystä noin 90 % tuotetaan Indonesiassa ja Malesiassa, joiden alueella sijaitsee maailman kolmanneksi suurin sademetsäalue. Sademetsä- ja turvesuoalueita raivataan öljypalmuplantaasien tieltä.

Greenpeace vastustaa palmuöljyn käyttöä liikennepolttoaineena, koska kysynnän kasvu johtaa sademetsien raivaamiseen plantaaseiksi. Biopolttoaineiden tarkoituksena olisi vähentää liikenteen ilmastopäästöjä. Nämä niin sanotut epäsuorat maankäyttöävaikutukset kuitenkin johtavat siihen, että palmuöljydiesel on jopa perinteistä fossiilista dieseliä vahingollisempaa ilmastolle. Sademetsien raivaamisesta etenkin turvemailla aiheutuu valtavia päästöjä.

Vuoden pahimmaksi yritykseksi ehdolla oleva Neste Oil esiintyy mieluusti ”kestävänä” palmuöljyn käyttäjänä. Väite ei kestä lähempää tarkastelua. Kolme nopeaa huomioita:

1) Maan ystävät julkaisi alkuvuodesta 2010 raportin, jossa dokumentoitiin hyvin selkeästi Neste Oilin alihankkijan IOI:n vastuutonta toimintaa. Yhtiö on mm. raivannut plantaaseja turvemaille ja metsiin. Mitään kunnollista selvitystä Neste Oililta ei ole asian suhteen saatu.

2) Neste Oil väittää, että se pystyy jäljittämään kaiken käyttämänsä palmuöljyn takaisin yksittäisille plantaaseille ja näin varmistamaan, että tuotanto on kestävää. Yhtiö ei kuitenkaan julkista alihankkijoitaan, joten alihankkijoiden toimintatavoista ei ole mitään varmuutta.

3) Neste Oil vastustaa biopolttoaineiden kunnollisia kestävyyskriteereitä. Tämä käy selville yhteiön EU:n komission julkiseen kuulemiseen jättämästä kannanotosta. Neste Oilin mielestä mitään valvontaa tai säätelyä ei tarvita epäsuorien maankäyttövaikusten estämiseksi – etenkään jos se vähentää biopolttoaineiden käyttöä. Neste Oil haluaa myydä palmuöljydieseliään metsäkadosta tai ilmastopäästöistä välittämättä.

Public Eye Awards 2011: Äänestä Neste Oilia vuoden pahimmaksi yritykseksi