Työvoimatoimistosta töitä hakenut kansalainen lähetti meille mielenkiintoisen linkin. Nuorten Akatemia hakee työntekijöitä lukioille, yläasteille ja ammattikouluille suunnatulle "ympäristö ja uusiutuva diesel"- opetuskiertueelle.

Neste Oilin rahoittaman "opetusprojektin" materiaaleina käytetään Neste Oilin laatimia kalvosarjoja ja esitelmiä sekä sellaisia yhtiön valitsemia lehtileikkeitä, joissa sen palmuöljyn käyttöä ei kritisoida. Nämä propagandamateriaalit löytyvät otsikon "uusiutuva diesel"- alta tältä sivulta.

"Biologian ja maantiedon opetuksessa nuorta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opetus ohjaa vastuullisuuteen sekä tukee nuoren kasvua aktiiviseksi ja kestäviin elämäntapoihin sitoutuneeksi kansalaiseksi. ", kertoo Nuorten Akatemia sivuillaan.

Nuorten Akatemian jäsenjärjestöjä ovat mm. Suomen Punainen Risti, Luonto-Liitto ja Kirkkohallitus. Akatemian toimintaa tukevat mm. Opetushallitus ja Ympäristöministeriö.

Matti Liimatainen