Todd Stern
Todd Stern Bonnin ilmastokokouksessa. Kuva: ENB News Service, IISD

Maailman valtioilla on enää 252 päivää aikaa valmistella käänteentekevää ilmastosopimusta katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Se on tupla tai kuitti. Jos hyvin käy, valtioiden johtajat solmivat Kööpenhaminan ilmastokokouksessa sopimuksen, joka käynnistää uusiutuvan energian vallankumouksen, lopettaa asteittain trooppisten metsien raivauksen ja kääntää maailman kasvihuonekaasupäästöt jyrkkään laskuun reilun viiden vuoden sisällä.

Jos käy huonosti, ja päästövähennystavoitteet jäävät kauas siitä, mitä tarvitaan,  voi ihmiskunta menettää viimeisen mahdollisuutensa pysäyttää lämpenemisen alle katastrofaalisen kahden asteen rajan.

Niiden kahden vuosikymmenen aikana, jona kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja on käyty, on ilmiö ehtinyt edetä niin pitkälle, ettei vähittäisistä päästövähennyksistä ole enää vastaavaa hyötyä. Leikkausten on oltava nopeita ja syviä, jotta vakavat ja peruuttamattomat seuraukset voidaan välttää. Maailman päästöt on saatava niin lähelle nollaa kuin mahdoillista vuosisadan puoliväliin mennessä, minkä vuoksi teollisuusmailta tarvitaan 40 % päästöleikkaukset jo vuoteen 2020 mennessä. Kehitysmaiden on liityttävä kerhoon nopeasti kiristyvässä tahdissa.

Kööpenhaminan kokousta valmistelevat neuvottelut jatkuvat Bonnissa seuraavien puolentoista viikon ajan. Yksi odotetuimmista puheenvuoroista kuultiin jo tänään avajaispäivänä, kun Todd Stern piti Barack Obaman hallinnon ensimmäisen puheenvuoron kahdeksan vuoden Bush-helvetin jälkeen.

Puhe oli optimistisuudessaan ja ratkaisukeskeisyydessään odotetusti täysin eri planeetalta, kuin mitä USA:ta on totuttu kuulemaan. Samalla Stern kuitenkin varoitti realismista: vaikka on pyrittävä tekemään, mikä tieteellisesti on välttämätöntä, on sopimuksen lopulta oltava myös USA:n kongressin hyväksyttävissä. Samaa viestiä Stern välitti eurooppalaisille jo perjantaina.

Obama ja kaverit, ei se nyt oikein käy, että tieteestä aletaan joustaa. USA:ltakin tarvitaan selvästi suuremmat päästövähennykset vuosikymmenessä, kuin mikä julkilausuttu tavoite nyt on. Greenpeacen tuore Energy Revolution -raportti USA:lle osoittaa, että se on myös teknistaloudellisesti mahdollista.

Obama, kyllä tekin pystytte parempaan - Kööpenhaminaan mennessä!

Kaisa Kosonen