Greenpeacen oranki pitää viestiä "Neste Oil - destroying the rainforests" yhtiökokouksen edustalla 13.4.2011

 

Kirjailija Risto Isomäki on ryhtynyt palmuöljydieselin sanansaattajaksi tämän päivän Kauppalehdessä (13.9.2011). Tässä muutama kommentti haastatteluun liittyen:

Isomäen mukaan ”öljypalmut ovat paras tapa tuottaa energiaa, kunhan se tapahtuu vain arvokkaiden sademetsien ja turvemaiden ulkopuolella.” Tässä päästään heti ongelman ytimeen: palmuöljyn tuotantoa laajennetaan tällä hetkellä juuri sademetsien ja turvesoiden kustannuksella. Tämä on todellisuutta Malesiassa ja Indonesiassa. Uusi kysyntä biopolttoaineiden raaka-aineeksi pahentaa entisestään katastrofaalista tilannetta.

Isomäki väittää, ettei palmuöljyn energiakäyttö ole ristiriidassa elintarviketuotannon kanssa. Maailmassa on parhaillaan menossa ruokakriisi, joka johtuu elintarvikkeiden hinnan pitkäaikaisesta noususta. Viljelymaa tarvitaan täysimääräisesti ruokatuotantoon sen sijaan, että merkittävä osuus maailman eniten käytetystä ruokaöljystä poltettaisiin autojen tankeissa.

Esimerkiksi YK:n maatalousjärjestö FAO:n mukaan palmuöljyn ja muiden kasviöljyjen kasvava kysyntä biopolttoaineiksi vaikuttaa ruuan hintaan. Biopolttoainebuumin vuoksi palmuöljyn ja muiden kasviöljyjen kysyntä kasvaa niin, ettei kasvua ole mahdollista tyydyttää raivaamatta lisää viljelypinta-alaa joko ruuantuotantomailta tai sademetsistä.

Lisäksi Isomäki toteaa, että "Nestettä en kuitenkaan ole saanut kiinni valehtelusta. Greenpeace sen sijaan on meitä vähintäänkin harhaanjohtanut näyttäessään vääriä kuvia metsäalueista, jotka ovat muka tuhoutuneet öljypalmujen viljelyksessä." Tässä esityksessä on Greenpeacen viime vuosina käyttämiä kuvia lyhyine selityksineen. Kuvat ovat palmuöljyplantaaseiksi raivatuilta alueilta, ja toivomme, että Isomäki tarkentaisi, mikä niissä hänen mielestään on väärää.  Greenpeace seisoo kuvien ja niiden avulla välitetyn viestin takana. Tarkennamme mielellämme kuviin liittyviä tietoja vielä erikseen, jos Isomäki haluaa selventää, mihin hän väittämällään viittaa.

Maija Suomela