Fukushima disaster map

Poliittinen tilanne Japanissa

Associated Press –uutistoimistolle vuodetun 15-sivuisen raportin mukaan entisen pääministeri Naoto Kanin hallitus sai välittömästi tiedon ydinkatastrofin mahdollisista seurauksista, mutta piti ne salassa. Raportissa käsiteltiin jopa 35 miljoonan asukkaan Tokion evakuoimista samaan aikaan kun Kan ja hänen hallituksensa kiistivät, että Tokion evakuointi voisi tulla tarpeelliseksi. Viranomaiset tunnustivat jo aiemmin jättäneensä julkaisematta hallussaan olleet tiedot laskeumasta, vaikka ne olisivat voineet auttaa ihmisiä välttämään saastuneita alueita onnettomuuden alkuhetkinä.

Japanin hallituksen odotetaan hyväksyvän lakiehdotuksen, joka rajaa ydinvoimaloiden käyttöiän 40 vuoteen, mutta mahdollistaa 20 vuoden lisäajan “poikkeustapauksissa”. Alkuperäinen lakiehdotus vaati, että lisäajan saavat reaktorit täyttävät Japanin ydinturvallisuusviranomaisen NISA:n erityisehdot, jotka määriteltäisiin myöhemmin. Tätä muotoilua pidettiin kuitenkin käytännössä takuuna 60 vuoden käyttöiästä, joten uudessa muotoilussa edes ehtojen täyttäminen ei automaattisesti takaa 20 vuoden lisäaikaa.

Ydinkriisistä vastaava ministeri Goshi Hosono ilmoitti, että uuden, huhtikuussa perustettavan ydinvoimasta vastaavan sääntelyviranomaisen nimeksi tulee ydinsääntelyvirasto (NRA).

Hallituksen Fukushiman ydinkatastrofin syitä tutkinut ryhmä ilmoitti julkaisevansa loppuraporttinsa heinäkuun lopussa. Ryhmän joulun välipäivinä julkaistu väliraportti kritisoi voimakkaasti sekä energiayhtiö Tepcoa että Japanin hallitusta. Ryhmän puheenjohtajan Yotaro Hatamuran mukaan selvityksiä tehdään vielä hallituksen päätöksentekotavoista, ulkoisesta viestinnästä ja vahinkojen laajuudesta. Ryhmä kutsuu myös ulkomaisia asiantuntijoita kuultavaksi helmikuun aikana.

Japanin kauppa- ja teollisuusministeri Yukio Edano on esittänyt virallisen anteeksipyynnön hallituksen puolesta Fukushiman ydinkriisin alkuvaiheen muistiinpanojen puuttumisesta. Edano toimi kriisin alkaessa valtiosihteerinä ja vastasi hallituksen viestinnästä. Edanon mukaan NISA:n virkamiehet yrittävät nyt koostaa muistiinpanot läsnä olleiden henkilökohtaisten merkintöjen pohjalta.

Energiayhtiö Tepco sulki Kashiwazaki-Kariwan ydinvoimalan viitosreaktorin huoltoa varten ja Chugoku Electric sulki Shimanen ydinvoimalan reaktorin kaksi. Sulun jälkeen Japanin 54 ydinreaktorista on käytössä vain kolme. Kashiwazaki-Kariwan viimeinen reaktori suljetaan maaliskuussa. Yhtiö on lähettänyt voimalan reaktoreiden yksi ja seitsemän stressitestien tulokset NISA:lle pyytäen lupaa avata ne uudelleen, mutta tarkemmasta aikataulusta mahdollisen avaamisen suhteen ei ole vielä tietoa.

Toimittajat ilman rajoja –järjestö on julkaissut vuotuisen lehdistön vapautta käsittelevän tilastonsa. Japanin luokitus tippui 11 sijaa ja on nyt 22. Järjestö ilmoitti tippumisen syyksi Fukushiman ydinkatastrofia seuranneet ja sen paljastamat rajoitukset moniääniseen tiedonvälitykseen.

NISA on päättänyt vaatia Japanin ydinvoimaloilta varautumista yli viiden kilometrin päässä tapahtuviin maanjäristyksiin ja maanjäristyksiin, jotka ovat suurempia kuin alueella aiemmin mitatut järistykset. Viraston päätös perustuu seismisiin mittauksiin ja uusiin riskiarvioihin.

TEPCO

Energiayhtiö Tepco neuvottelee Japanin hallituksen kanssa lähes kymmenen miljardin euron pääomaruiskeesta, jolla yhtiö pelastettaisiin maksukyvyttömyydeltä. Tepcon johto aikoo kuitenkin hyväksyä tukipaketin vain siinä tapauksessa, että valtiolle ei anneta minkäänlaista määräysvaltaa yhtiössä, kun taas hallitus ei aio myöntää tukia, ellei yhtiötä käytännössä kansallisteta.

Tepco ilmoitti, ettei se aio palkata ketään tämän vuoden aikana voidakseen maksaa korvaukset Fukushiman katastrofin uhreille. Yhtiö ilmoitti myös olevansa valmis jatkamaan palkkauskieltoa vuoden 2014 keväälle asti, mikäli tarpeellista.

Tepco arvioi Fukushima Daiichin ydinvoimalan purkamisen maksavan ensimmäisen vuosikymmenen aikana jopa kymmenen miljardia euroa. Kokonaiskustannus olisi vielä merkittävästi korkeampi, sillä koko prosessin on laskettu kestävän 40 vuotta.

Radioaktiivinen saastuminen

Japanin sosiaali- ja terveysministeriö on yrittänyt jäljittää lähes 3 000 mahdollisesti radioaktiivisesti saastuneen lehmän kohtaloa. Ilmeisesti ainakin osa lehmistä on jo syöty. Elintarviketarkastajat havaitsivat heinäkuussa, että 4 626 naudalle oli syötetty radioaktiivista rehua. 1 630 testatusta lehmästä 6,4 % löytyi sallitut rajat ylittävä määrä cesiumia. Puolen vuoden kuluttua paljastuksesta 2 996 lehmää on edelleen kateissa.

Fukushiman prefektuurin mukaan radioaktiivista soraa on päätynyt käyttöön väliaikaisten rakennusten pystyttämisessä. Viranomaiset havaitsivat aiemmin tässä kuussa Namiessa sijainneen louhoksen lähettäneen radioaktiivista soraa yli 200 rakennusyritykselle.

Japanin riisinviljelijäyhdistyksen jäsenet ilmoittivat rajoittavansa riisin viljelyä alueilla, joilta mitattiin suuria määriä radioaktiivista cesiumia viime keväänä. Ilmoituksen on tarkoitus palauttaa kuluttajien luottamus japanilaisen riisin terveellisyyteen.

Puhdistustyöt

Maeda-yhtiön tekemä erittäin alhainen hintakilpailutarjous Fukushiman evakuointialueella sijaitsevan Naharan kunnan puhdistamisesta on herättänyt kritiikkiä. Ympäristöministeriön virkamiesten mukaan tarjous on alhaisempi kuin heidän laskemansa vähimmäishinta työn toteuttamiselle. Maeda pyysi työstä vähän yli 160 000 euroa. Naharan jälleenrakennuskomitean varapuheenjohtaja Tadasha Watanabe arvioi todellisen hinnan olevan lähes miljoona euroa. Maedan mukaan hinta ei tule vaikuttamaan työn laatuun.

Osittain evakuointialueella sijaitsevan Kawauchin kylän pormestari kannustaa kylän asukkaita palaamaan. Kunnallishallitus aikoo puhdistaa kaikki kylän yleiset alueet, mukaan lukien koulut ja kodit, ja järjestää evakuointialueella asuneille tilapäiset kodit. Asukkaat ovat kuitenkin huolestuneita suunnitelman toimivuudesta ja tilanteen kehittymisestä Fukushima Daiichin ydinvoimalalla.

Japanin ympäristöministeriö ilmoitti aikovansa puhdistaa vuoteen 2014 mennessä kaikki alueet, joilla säteilyn taso on alle 50 millisievertiä vuodessa. Ministeriön edustajat ilmoittivat, että puhdistustyöt keskittyvät ensin kouluihin, puistoihin ja pelastuslaitoksiin.

Korvaukset

26 korvausten ulkopuolelle jääneen Fukushiman prefektuurin kunnan asukkaat vaativat Tepcolta korvauksia henkisistä kärsimyksistä. Yli 70 kunnan edustajat tapasivat Tepcon pääjohtaja Toshio Nishizawan keskustellakseen aiheesta. Japanin keskushallitus suunnittelee uutta 400 miljoonan euron rahastoa katastrofin uhrien auttamiseksi.