Fukushima Daiichi
Tilanne reaktoreilla

Energiayhtiö Tepco myönsi radioaktiivista vettä vuotaneen jälleen Fukushima Daiichin ydinvoimalalta. Vuotoja on laskettu yhteensä 16 tällä viikolla. Tepco ilmoitti aluksi, että reaktoriyksikkö neljästä vuosi kuusi litraa radioaktiivista vettä, mutta myönsi myöhemmin, että määrä olikin kahdeksan kuutiota. Veden radioaktiivisuus oli keskimäärin 35,5 kBq/litra. Tepco ei vielä tiennyt, johtuivatko vuodot kylmän sään aiheuttamasta putkien halkeamisesta vai olivatko putket vaurioituneet jo viime maaliskuun vetyräjähdyksissä.

NISA:n tarkastajat huomasivat, että Fukushima Daiichin viitosyksikön putkistot eivät vastaa vuonna 2006 asetettuja seismisiä turvallisuusrajoja. NISA on yrittänyt selvittää myös 1-3 reaktoriyksiköiden mahdollisia vahinkoja maanjäristyksestä, mutta säteily on toistaiseksi estänyt selvitystyöt. Tepcon virallisen tarinan mukaan voimala ei vaurioitunut maanjäristyksessä vaan ydinkatastrofin aiheutti tsunami.

Poliittinen tilanne Japanissa

Pääministeri Yoshihiko Nodan mukaan Japanin riippuvuutta ydinenergiasta vähennetään “niin paljon kuin mahdollista”. Noda ilmoitti linjauksestaan Japanin parlamentille viime viikolla.

Japanin parlamentti hyväksyi lain uudesta ydinvalvontaviranomaisesta (Nuclear Regulatory Agency, NRA). NRA:n tehtävänä on valvoa ydinvoiman käyttöä, vastata ydinonnettomuuksien hoidosta ja tarkkailla säteilyn aiheuttamia terveysongelmia. Uusi virasto korvaa nykyisen ydinturvallisuusviranomaisen (Nuclear and Industrial Safety Agency, NISA). Uusi laki tulee voimaan huhtikuussa.

Japanin hallitus hyväksyi myös lakiehdotuksen, joka rajaisi ydinreaktorien eliniän 40 vuoteen, tosin siten että energiayhtiöt voivat hakea 20 vuoden lisäaikaa.

Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n asiantuntijat tekivät lukuisia parannusehdotuksia Kansai Electricin Oin ydinvoimalan stressitesteistä. Oi läpäisi Japanin stressitestit, mutta IAEA suosittelee stressitesteihin lisättäväksi mm. paikallisväestön osallistamista, turvallisuusrajojen asettamista ja vakavien ydinonnettomuuksien huolellisempaa analysointia. Oi on yksi Japanin suljetuista ydinvoimaloista. Sen omistaja Kansai Electric haluaisi käynnistää reaktorit uudestaan.

NISA on esittänyt 30 uutta turvallisuusohjetta Japanin ydinvoimaloille. Jos ohjeet hyväksytään, voimalat velvoitetaan hankkimaan mm. lisää varavoiman lähteitä, vedenkestävä jäähdytysjärjestelmä, muusta laitteistosta erillinen ilmanvaihtoputkisto sekä parantamaan viestintäyhteyksiään.
 
Yritys vitrifioida ydinjätettä Rokkashon jälleenkäsittelylaitoksella Japanissa todettiin tällä viikolla epäonnistuneeksi. Rokkashossa ydinjätettä oli tarkoitus ensin sekoittaa sulaan lasiin ja sen jälkeen vitrifioida lopputuote helposti säilytettävään muotoon. Prosessi kuitenkin tukki laitoksen sulatusuunin ja synnytti sivutuotteena mustaa jätettä, jonka sisällöstä ei ollut tarkkoja tietoja. Rokkashon laitos on ollut ongelmissa avaamisestaan vuonna 2008 saakka. Uusimpien ongelmien odotetaan aiheuttavan muutoksia Japanin hallituksen ydinjätepolitiikkaan, sillä Rokkasho on ollut avainasemassa ydinjätteen loppusijoituksen suunnittelussa Japanissa.

YK:n ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellisen komitean (UNSCEAR) puheenjohtajan Wolfgang Weissin mukaan laaja evakuointi ja laskeuman suuntautuminen suurelta osin merelle todennäköisesti vähentää merkittävästi Fukushiman ydinkatastrofin vaikutuksia ihmisten terveydelle. Weiss ei kuitenkaan ottanut vielä kantaa säteilyn vaikutuksista meren eläviin, radioaktiivisten aineiden kertymiseen ravintoketjuissa tai matala-aktiivisen säteilyn pitkäaikaisiin terveysvaikutuksista, jotka tunnetaan vielä huonosti. UNSCEAR julkaisee Fukushiman katastrofiin liittyvän väliraporttinsa toukokuussa ja lopullisen raportin ensi vuonna.

TEPCO

Energiayhtiö Tepcon pääjohtaja Toshio Nishizawa lupasi yhtiön harkitsevan uudelleen sen aiemmin kaavailemaa 17 % hinnankorotusta yritysasiakkaille. Poliitikot ja asiakkaat ovat painostaneet Tepcoa luopumaan korotuksesta, mutta Nishizawan mukaan jonkinlainen korotus on joka tapauksessa välttämätön. Tepco haluaa myös korottaa henkilöasiakkaiden hintoja 10 %, mutta lain mukaan se tarvitsee hallituksen hyväksynnän henkilöasiakkaiden poikkeuksellisiin hinnankorotuksiin, koska yhtiöllä on monopoli alueellaan.

Puhdistustyöt

Fukushiman prefektuurin maanviljelijät kritisoivat Japanin ympäristöministeriön päätöstä jakaa puhdistusavustuksia vain niille maatiloille, joilla vähintään 30 cm pintamaasta poistetaan ja korvataan. Maanviljelijöiden mukaan useat riisipellot ovat liian pieniä prosessiin tarvittaville suurille koneille. Fukushiman paikallishallitus aikoo vaatia ministeriöltä korvauksia radioaktiivisuutta imevästä zeoliitista niille maatiloille, joille koneiden käyttö ei ole mahdollista.

Japanin ympäristöministeriö aikoo testata puhdistamista Fukushiman evakuointialueella sijaitsevalla moottoritiellä. Säteilymittaukset tiellä vaihtelevat hyvin matalasta säteilystä yli 50 millisievertiin vuodessa. Puhdistustöiden tehokkuutta selvittävä tutkimus valmistuu heinäkuussa.

Kansainväliset vaikutukset

Yhdysvaltain ydinvalvontakomission (NRC) mukaan uudet seismiset tutkimukset osoittavat 96 yhdysvaltalaisen ydinvoimalan sijaitsevan alueilla, joilla maanjäristysriski on voimakkaampi kuin voimalat on suunniteltu kestämään. NRC:n tutkimustulokset saattavat johtaa merkittävään kustannusten nousuun maan ydinvoimaloille. NRC aikoo antaa ydinvoimayhtiöille neljä vuotta aikaa selvittää, täytyykö voimaloiden turvallisuutta parantaa.

Ranskan valvontavirasto vaatii hallitusta pidentämään ydinreaktoreiden käyttöikää. Ydinvoimaan aiemmin nojanneessa maassa ei ole saatu rakennettua korvaavaa kapasiteettia ikääntyville reaktoreille, jotka pitäisi poistaa käytöstä. Ympäristöjärjestöt ovat arvostelleet lausuntoa ja vaatineet, että reaktoreiden elinikää koskevat päätökset jätetään ydinturvallisuudesta vastaaville viranomaisille.