Eiliset huippukorkeat säteilylukemat paljastuivat mittausvirheeksi. Uusien päästöjen riski jatkuu edelleen, eikä reaktorirakennusten pohjalta löytyneen radioaktiivisen veden alkuperää ole saatu selville.

Uudet tapahtumat

Tepcon eilen julkaisemat korjatut säteilylukemat kakkosyksikön turbiinihallin vedestä osoittavat, että jodi-134:n lukemat olivat virheellisiä. Veden radioaktiivisuus on 20 terabecquereliä per kuutio, ei 2000. Lukema on silti todella korkea. Säteilyn määrä on yli kymmenkertainen verrattuna siihen tasoon, joka aiheutti aiemmin kahdelle työntekijälle säteilyvammoja kolmosyksikössä. Yhdessä kuutiossa vettä on yhtä paljon säteilyä kuin sadassa grammassa ydinjätettä.

Työt elektronisten järjestelmien ja normaalin jäähdytyksen käyttöön saamiseksi on jouduttu keskeyttämään kunnes radioaktiivinen vesi saadaan poistettua reaktoriyksiköiden pohjakerroksista. Ykkösyksikössä on toiminnassa kolme pumppua, mutta vielä ei ole tietoa työn etenemisestä.

Yksinkertaisinta olisi pumpata vesi yksiköiden lauhduttimiin. Toistaiseksi ongelmana on, että ainakin osassa yksiköistä vettä on liikaa, jotta se mahtuisi lauhduttimeen. (Lauhduttimen tehtävänä on siirtää turbiinin läpi kulkeneesta höyrystä lämpö meriveteen. Mikäli lauhdutin ei ole vaurioitunut, veden ei pitäisi vuotaa mereen tai maaperään.)

Säteilypäästöt ilmaan ovat vähentyneet merkittävästi viikon takaisista lukemista. Asutuskeskusten ilmasta mitattu radioaktiivisuus on myös laskussa. Päästöt mereen kuitenkin jatkuvat. Uusien säteilypäästöjen riski ilmaan on kuitenkin olemassa, kunnes jäähdytysveden kierto on saatu palautettua ja vuodot tukittua. Tähän saattaa mennä päiviä tai jopa viikkoja.

Raporttien mukaan 20 kilometrin evakuointialueen sisäpuolella on edelleen muutamia tuhansia ihmisiä. He ovat joko kieltäytyneet lähtemästä, palanneet hoitamaan eläimiä tai ovat vain väsyneitä elämään evakuointikeskuksissa. Hallitus on huolestunut, että yhä useampia ihmisiä on palaamassa koteihinsa. Viranomaiset ovat luvanneet päästää ihmisiä käymään kodeissaan, kunhan alueelta on lisää mittauksia säteilyarvoista.

Onnettomuuden syyllisten etsiminen jatkuu: Pääministeri Kania ilmeisesti varoitettiin reaktoriytimen sulamisen vaarasta heti onnettomuuspäivänä, mutta hän lykkäsi päätöstä höyryn ulos päästämisestä lauantai-iltapäivään asti. Nopeampi päätös höyryn ulos päästämisestä olisi saattanut vähentää polttoaineelle ja jäähdytysjärjestelmälle aiheutuneita vahinkoja ja radioaktiivisia päästöjä sekä mahdollistaa reaktorin nopeamman jäähdyttämisen. Lopullisen totuuden selviäminen kestänee kuukausia.

Reaktoriyksiköiden tilanne

Kaikkien reaktoreiden jäähdytysveden taso on edelleen alhainen, ja puolet polttoainesauvoista on esillä. Ensimmäisen yksikön paine on jälleen kasvanut, mikä kertoo tilanteen olevan edelleen epävakaa. Tepco kertoo, että kaikki käytetyn ydinpolttoaineen altaat ovat nyt täynnä vettä, mikä on erinomainen uutinen.

NHK raportoi tänä aamuna Japanin puolustusvoimien julkaisemien helikopterikuvien perusteella, että nelosyksikön vetyräjähdys pudotti laitteistoja ydinjätealtaaseen, mikä on mahdollisesti vaurioittanut käytettyä ydinpolttoainetta.

Tietovirta Fukushimasta

Tepco ja viranomaiset ovat vihdoinkin myöntäneet suoraan sen, mitä on jo päiväkausia epäilty – kellarikerroksen saastuminen voi olla peräisin ainoastaan reaktoreista, ja se osoittaa ytimen sulaneen osittain.

Eilen julkaistu virheellinen mittaustulos osoittaa, ettei Tepcon julkaisemaa tietoa juurikaan arvioida kriittisesti. Tepcolla kesti yli 12 tuntia oikaista väärä tieto. Siihen saakka NISA ja pääministerin toimisto pitivät tulosta totena, vaikka se oli ilmeisen epätodennäköinen fysiikan lakien valossa.