Greenpeace veneessä

Tilanne reaktoriyksiköillä

Quince-niminen robotti jumittui Fukushima Daiichin kakkosreaktoriyksiön kolmanteen kerrokseen. Quince on mitannut säteilytasoja ja ottanut kuvia tuhoutuneesta reaktorista. Se aiotaan hakea pois tarvittaessa ihmisvoimin, vaikka säteilytasot rakennuksessa ovat edelleen korkealla.

Radioaktiivinen saastuminen

Greenpeace vaatii Japanin hallitusta merkitsemään selkeämmin saastuneet kalaruoat testattuaan 60 Kanton ja Tohokun supermarketeista ostettua näytettä. Greenpeacen merikampanjoitsija Wakao Hanaoka kritisoi ruoalle asetettua 500 Bq/kg cesium-raja-arvoa, koska jo matalammat annokset voivat olla haitallisia pienille lapsille ja raskaana oleville naisille. Esimerkiksi Ukrainassa raja on ollut Tšernobylin onnettomuuden jälkeen huomattavasti matalampi, 150 Bq/kg. Greenpeace tekee yhteistyötä japanilaisten kauppojen kanssa kannustaakseen kauppoja omiin, alempiin raja-arvoihin.

Japanilainen päivittäistavaraketju Catalog House on alkanut esittää hedelmiensä ja vihannestensa cesium-arvot asiakkailleen helpottaakseen huolia ruoan saastumisesta. Ketju aikoo merkitä tuotteensa kahteen kategoriaan: japanilaiset turvarajat täyttävät ja ukrainalaiset turvarajat täyttävät.

Japanin tiedeministeriö ilmoitti kiristävänsä meren säteilymittauksia. Testejä aletaan tehdä noin kerran viikossa ja laitteistoa parannetaan Fukushima Daiichin läheisyydessä.

Japanin metsähallitus ryhtyy testaamaan setripuiden siitepölyä keväällä asukkaiden ilmaistua huolensa säteilyn leviämisestä siitepölyn mukana. Siitepöly voi levitä jopa 200 km säteellä. Asiantuntijoiden mukaan siitepölyn sitomat radioaktiivisten aineiden määrät ovat kuitenkin vähäisiä.

Chiban prefektuurin Kashiwan kunnasta löytyi tällä viikolla yli 276 kBq/kg cesiumia maaperästä. Kansalaisryhmä löysi saastuneen maan keskeltä toria. Viranomaiset epäilevät radioaktiivisten aineiden kerääntyneen yhteen pisteeseen heti Fukushiman onnettomuuden jälkeen ojassa olevan murtuman kautta. Kashiwa sijaitsee 200 km päässä Fukushima Daiichista. Löytö voimistaa huolia säteilyn leviämisestä hyvinkin kauas voimalaitokselta.

Matsudon kunnanvaltuutetut havaitsivat kaupunkinsa alueelta paikan, jossa säteilynopeus on seitsemän mikrosievertiä tunnissa. Säteilyn taso ylittää japanilaisen turvarajan yli 60-kertaisesti. Viranomaiset ovat kieltäytyneet kertomasta paikan tarkkaa sijaintia tai kommentoimasta puhdistussuunnitelmia.

Japanin tiedeministeriö on reagoinut uusiin löydöksiin perustamalla puhelinlinjan, jonne kansalaiset voivat raportoida korkeita säteilylukemia. Paikallisviranomaiset vastaavat paikkojen puhdistamisesta, mutta keskushallitus on luvannut korvata kulut.

Paikallisviranomaiset kampailevat löytääkseen väliaikaisia varastotiloja suunnattomalle määrällä radioaktiivista jätettä, joka kertyy puhdistustoimien mukana. 162 kunnalle tehdyn kyselyn mukaan 69 % kunnista ei ollut onnistunut osoittamaan säilytyspaikkaa jätteelle paikallisten asukkaiden vastustuksen vuoksi. Viranomaiset eivät myöskään pystyneet arvioimaan, kuinka paljon säilytys maksaisi. Yli puolet kyselyyn vastanneista kunnista ilmoittivat kieltäytyvänsä jätteen säilyttämisestä. Japanin ympäristöministeriö on luvannut aikataulun jätteen loppusijoitukselle marraskuun loppuun mennessä.

Ydinkriisistä vastaava ministeri Goshi Hosono aikoo käyttää Japanin kansallismetsiä radioaktiivisen jätteen väliaikaisina säilöinä. Japanin metsäministeriö ilmoitti sallivansa aluksi radioaktiivisen riisin ja saastuneen maaperän säilömisen väliaikaisesti metsiin, mutta myöhemmin säilytystä saatetaan laajentaa myös radioaktiiviseen mutaan ja tuhkaan. Ministeriön mukaan jäte säilötään vedenpitävissä tynnyreissä tai betoniastioissa.

Yamanashin ja Tohon yliopistojen tutkijat kertovat löytäneensä levälajin, joka hajottaa radioaktiivista cesiumia ja strontiumia. Tutkijoiden mukaan käsittely levällä vähentää cesiumia 40 % ja strontiumia 80 %. Tuloksena muodostuu kuitenkin radioaktiivista mutaa, josta täytyy hankkiutua eroon. Kuumetessaan muta myös vapauttaa radioaktiivisia kaasuja.

Poliittinen tilanne Japanissa

Kahdeksan Fukushima Daiichin ydinvoimalan lähellä sijaitsevaa kuntaa pyytää Japanin hallitusta jatkamaan avustusohjelmaansa niille myös voimalan sulkeuduttua. Ydinvoiman hyväksyttävyyden edistämiseen tarkoitetut tukiaiset loppuisivat suunnitelman mukaan voimalan käytön loputtua pysyvästi.

Japanin ydinturvaviranomainen NISA on koonnut kuusihenkisen asiantuntijapaneelin selvittämään, mitkä tekniset syyt johtivat Fukushiman Daiichin reaktoriydinten sulamiseen. Ensimmäisen kokouksensa jälkeen ryhmä korosti avaintekijäksi energiayhtiö Tepcon kyvyttömyyttä varmistaa varavoiman saanti laitoksella.

Shigan prefektuurin asukkaat suunnittelevat oikeudellisia toimia estääkseen Japan Atomic Power Companya avaamasta uudelleen Tsurugan ydinvoimalaa Fukuin prefektuurissa. Asukkaat ovat huolissaan, että onnettomuus laitoksessa voisi saastuttaa läheisen Biwan järven, joka on alueen pääasiallinen vesilähde.

Tokion yliopiston tutkijat kyseenalaistavat Aomorin prefektuurin Higashidorin ydinvoimalan turvallisuuden havaittuaan, että voimala sijaitsee seismisesti aktiivisella alueella. Voimala on tällä hetkellä suljettuna. Tutkijoiden mukaan heidän havaintojensa voivat vaikuttaa myös arvioihin muiden voimaloiden varautumisesta maanjäristyksiin.

Fukushiman prefektuurissa kotinsa vapaaehtoisesti jättäneet asukkaat vaativat korvauksia ja kotiensa määrittelemistä asumiskelvottomiksi. Yli 36 000 ihmistä lähti vapaaehtoisesti pakoon 20 km evakuointialueen ulkopuolelta viime maaliskuussa.

Kaupalliset vaikutukset Japanissa

Japanin ydinturvavirasto NISA on julkaissut yli 200 sivua energiayhtiö Tepcon hätämanuaaleja. Virasto pyysi manuaaleja jo elokuussa, mutta sai aluksi haltuunsa sensuroidut versiot, joista oli erotettavissa vain muutamia yksittäisiä sanoja. Manuaaleista käy ilmi, että Tepco ei ollut varautunut virran menetykseen luonnononnettomuuden seurauksena millään tavalla.

Nimettömänä pysyvät henkilöt Tepcon sisältä kertoivat, että sähkölinjojen vetämistä kaikkien reaktoreiden välille harkittiin vuonna 2006, mutta suunnitelmasta luovuttiin kustannussyistä. Asiantuntijoiden mukaan virran menetys johti reaktoriytimien sulamiseen. Kytkentä olisi voinut vähentää onnettomuuden vaikutuksia.

Japanin kauppa- ja teollisuusministeri Yukio Edano sanoi, että Tepcon pitää vähentää kulujaan yli 23,6 miljardille eurolla seuraavan kymmenen vuoden aikana ollakseen oikeutettu valtionapuun.

Tepcon pääjohtajan mukaan yhtiö yrittää pärjätä ilman julkista pääomaa, vaikka se samaan aikaan pyytääkin valtiolta avustuksia maksaakseen Fukushiman onnettomuuden korvauksia. Yhtiö yrittää välttää joutumista valtion holhoukseen viimeiseen saakka.

Kansainväliset vaikutukset

Jordanialaiset diplomaattilähteet kertoivat, että Japani menettää mahdollisuutensa viedä ydinteknologiaa Jordaniaan, ellei maan parlamentti hyväksy vientisopimusta vuoden loppuun mennessä. Japanilainen Mitsubishi ja ranskalainen Areva ovat suunnitelleet yhteisprojektia Jordaniaan.