Poliittinen tilanne Japanissa

Yli 700 ihmistä muodosti kilometrin pituisen ihmisketjun Japan Atomic Power Companyn Tokain ydinvoimalan uudelleenkäynnistämistä vastaan Ibarakin prefektuurissa. Mielenosoittajat vaativat laitoksen purkamista.

Japanin ympäristöministeri Goshi Hosonoa arvostellaan tapaamisesta Fukushiman ydinkriisin parlamentaarisen tutkimuskomitean puheenjohtajan Kiyoshi Kurokawan kanssa. Hosonon mukaan tapaaminen liittyi huhtikuulle suunniteltuun uuden ydinturvallisuuselimen perustamiseen, jota vastaan Kurokawa esittänyt kritiikkiä. Arvostelijoiden mukaan tapaaminen vaarantaa parlamentaarisen komitean itsenäisyyden.
 
Fukuin prefektuurin kuvernööri Issei Nishikawa ilmoitti, että hän ei aio hyväksyä Kansai Electricin Oin ydinvoimalan kolmos- ja nelosreaktorien käynnistämistä ennen kuin hallitus antaa nykyistä laajemmat määräykset ydinturvallisuudesta. Nishikawa vaatii keskushallitusta myös perustelemaan, miksi ydinvoima ylipäänsä on tarpeellista.

Oin pormestari Shinobu Tokioka kertoi, ettei hän usko hallituksen saavan kansalaisten hyväksyntää suunnitelmilleen käynnistää reaktorit uudelleen maaliskuussa. Tällä hetkellä koko Japanissa on käytössä vain kaksi ydinreaktoria ja molemmat on tarkoitus sulkea toukokuussa.

Hokkaido Electric ilmoitti, että se saattaa jatkaa Tomarin ydinvoimalan kolmosreaktorin käyttöä toukokuuhun saakka, kun alun perin reaktori oli tarkoitus sulkea jo huhtikuussa. Reaktorit on suljettava 13 kuukauden välein huoltoa varten, mutta yhtiön mukaan ensimmäiset viisi kuukautta reaktori oli vain testikäytössä.

Futaban, Hironon ja Namien pormestarit jättivät saapumatta tapaamiseen ympäristöministeri Goshi Hosonon ja jälleenrakennusministeri Tatsuo Hiranon kanssa tällä viikolla. Tiedotusvälineet paljastivat aiemmin, että ympäristöministeriö aikoo ostaa heidän kunnistaan maata radioaktiivisten jätteiden hautaamista varten. Pormestareille ei ollut aiemmin kerrottu asiasta. Hosono ilmoitti toivovansa tapaamisen järjestyvän myöhemmin.

Kioton, Osakan ja Koben kaupungit pyysivät virallisesti alueellaan sähkömonopolia pitävää Kansai Electriciä vähentämään riippuvuuttaan ydinvoimasta ja julkistamaan tiedot sähköntuotannosta alueellaan. Kaupungit omistavat yhteensä 12,45 % yhtiön osakkeista ja aikovat ottaa asian esiin myös seuraavassa yhtiökokouksessa.

Japanin ydinturvakomission Fukushiman ydinkatastrofia tutkinut ryhmä totesi, että hallituksen tulisi huolehtia joditablettien jakamisesta kaikkiin kotitalouksiin 50 km säteellä ydinvoimaloista. Useat kunnat epäonnistuivat joditablettien jakamisessa Fukushiman ydinkriisin alettua. Joditabletti ehkäisee kilpirauhasen sairauksia ja syöpää, jos se nautitaan riittävästi ennen radioaktiivisen jodilaskeuman saapumista.

Ryhmä suositteli myös säteilyyn erikoistuneiden sairaaloiden perustamista todennäköisten evakuointialueiden ulkopuolelle, jotta ydinonnettomuuksien uhreja voidaan hoitaa nykyistä nopeammin.

TEPCO

Japanin kauppa- ja teollisuusministeri Yukio Edano vaatii energiayhtiö Tepcon koko 17-henkisen hallituksen erottamista kesäkuun yhtiökokouksessa. Yhtiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi aiotaan nimetä henkilö yhtiön ulkopuolelta.

Japanin sosiaali- ja terveysministeriö totesi, että 60-vuotiaan Fukushiman Daiichin pelastustöissä kuolleen miehen menehtyminen johtui liian raskaasta työstä. Miehen perhe saa korvauksen ministeriöltä. Yövuorossa suojavarusteet päällä töitä tehnyt mies oli ydinvoimayhtiö Toshiban alihankkijan palkkalistoilla. Kyseessä on ensimmäinen pelastustyöntekijän kuolemantapaukseen liittyvä korvauspäätös Fukushiman ydinkatastrofin vuoksi.

Tilanne reaktoriyksiköillä

Japanin ydinturvavirasto NISA on saanut valmiiksi Fukushima Daiichin nykytilan arvioinnin. Virasto selvitti, voidaanko laitoksen sanoa olevan kylmäsammutetussa tilassa. Vaikka energiayhtiö Tepco ei tiedä sulaneen ydinpolttoaineen sijaintia ja laitokselta on jatkuvasti vuotanut radioaktiivista vettä, NISA ilmoitti laitoksella olevan vain ”vähäisiä” ongelmia.

Fukushima Daiichin reaktori kahden lämpötila nousi viime viikolla lähes 20 astetta. Tepco ilmoitti tutkivansa lämpömittareiden toimintaa, mutta ei usko, että polttoaine olisi voinut saavuttaa uudelleenkriittisyyden.

Tepco suunnittelee käyttävänsä veden alla toimivia robotteja korjaamaan radioaktiivisen veden täyttämiä kellareita Fukushima Daiichin tuhoutuneella ydinvoimalalla. Yhtiö ei voi aloittaa sulaneen ydinpolttoaineen poistamista ennen kuin suojarakennukset on saatu korjattua. Prosessi arvioidaan voitavan aloittaa kymmenen vuoden kuluttua.
Yhtiö aikoo rakentaa Fukushima Daiichin luokse uuden vedenpuhdistusjärjestelmän syyskuussa vähentääkseen voimalalta mereen vuotavan radioaktiivisen veden määriä.

Radioaktiivinen saastuminen

Viime viikolla julkaistu Japanin hallituksen raportti paljastaa, että Fukushima Daiichia ympäröivät alueet, joilla säteilyn taso ylittää 50 millisievertiä vuodessa, saatetaan julistaa pysyvästi asuinkelvottomiksi. Ympäristöministeriö oli jo aiemmin arvioinut, että asukkaat eivät voi palata kymmeniin vuosiin. Korkeimmillaan säteily on Futaban kaupungissa, jossa säteilyannokset ovat paikoin 470 millisievertiä vuodessa.

Japanin sosiaali- ja terveysministeriö päätti uusista, tiukemmista turvarajoista radioaktiiviselle cesiumille ruoassa. Useimpien ruokien raja-arvo laskettiin 500:sta 100 Bq/kg, 50 Bq/kg vauvojen ruokien ja maidon osalta ja 10 Bq/l juomaveden osalta. Uudet määräykset tulevat voimaan huhtikuussa, tosin naudanliha, riisi ja soijapavut saavat siirtymäajan.

Koriyamassa havaittiin erittäin suuria määriä cesiumia poltetusta mudasta jääneestä tomusta. Korkeimmillaan tomusta mitattiin 2,47 miljoona Bq/kg.

Fukushiman prefektuurin viranomaiset löysivät suuria määriä radioaktiivista tuhkaa uuneista Minamisomasta. Tuhkasta mitattiin 240 000 Bq/kg, 30 kertaa enemmän kuin hallituksen raja tuhkalle, jota ei voida käsitellä normaaleilla jätteenkäsittelylaitoksilla. Läheisestä Kawamatan kylästä löytyi kylpyveden lämmittämiseen käytettyjen puiden tuhkaa, josta mitattiin 163 000 Bq/kg.

Japanin liikenneministeriö pienensi lentokieltoaluetta Fukushima Daiichin tuhoutuneen ydinvoimalan ympärillä kolmeen kilometriin aiemmasta 20 km vähentyneiden ilmakehään suuntautuneiden päästöjen vuoksi.

Japanin Kansallisen maanviljelytutkimuksen keskuksen ja sementtiyhtiö Taiheiyon tutkijat kehittelevät prosessia, jolla maaperästä voidaan poistaa jopa 99,9% cesiumista. Prosessissa maa lämmitetään 1350 asteiseksi ja cesium napataan suodattimiin. Cesium saastuttaa suodattimet, jotka on loppusijoitettava, mutta tutkijat toivovat keksinnöt vähentävän radioaktiivisten aineiden kokonaistilavuutta.

Korvaukset

Hallituksen asettama työryhmä aikoo suositella energiayhtiö Tepcolle könttäkorvausten maksamista niille, jotka joutuvat pysymään evakossa vähintään viisi vuotta. Työryhmän raportti julkistetaan ensi kuussa, mutta korvausten tarkkoja määriä ei ole vielä määritelty.

Tepco suostui maksamaan aiempaa korkeamman korvauksen henkilölle, jonka koti ja huonekalut olivat Japanin ydinkriisin korvausten sovittelukeskuksen mukaan vahingoittuneet Fukushiman katastrofin vuoksi. Sopimus muodostanee ennakkotapauksen muille korvauksiinsa tyytymättömille.