JAEA logo

Tilanne reaktoriyksiköillä

Japanin atomienergiaviraston tutkijat totesivat, että ydinkriisi olisi voitu välttää, jos voimayhtiö Tepco olisi alkanut suihkuttaa vettä Fukushima Daiichin kakkosreaktoriin neljä tuntia aiemmin. Väitteet perustuvat tietokonesimulaatioon. Tepcon mukaan työntekijät tekivät parhaansa altistuen samalla voimakkaalle säteilylle.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/15_32.html

Fukushiman ydinvoimalat omistava voimayhtiö Tepco suututti jälleen Japanin parlamentin Fukushiman onnettomuutta tutkivan komitean, joka pyysi siltä kopioita ydinvoimalan käyttömanuaaleista. Komitean mukaan Tepco luovutti sille vain kolmesivuisen manuaalin, josta oli viivattu yli lähes kaikki sanat paitsi ”palon sammutus” ja ”jalokaasut”. Tepco on vedonnut sensuuritoimenpiteissään immateriaalioikeuksien turvaamiseen.

Japanin ydinturvaviranomainen NISA on myöntänyt voivansa määrätä Tepcon julkaisemaan sensuroimattomat manuaalit, mutta ei ole toiminut niin. Parlamentin tutkintakomitea on pyytänyt NISA:sta vastaavaa kauppa- ja teollisuusministeri Yukio Edanoa määräämään viraston hankkimaan manuaalit.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110913p2a00m0na016000c.html

Tepco tutkii, miksi neljä pelastustyöntekijää jäi viime viikolla töihin Fukushima Daiichin tuhoutuneelle ydinvoimalle sen jälkeen, kun heidän säteilyannosmittarinsa antoivat hälytyksen. Tepco aikoo myös jälleen tutkia 17 työntekijää altistuksen varalta. Neljä Tepcon työntekijää sai suuren säteilyaltistuksen myös viime kuussa.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/15_16.html

Kauppa- ja teollisuusministeri Edano vahvisti, että Fukushima Dainin ydinvoimalan ja Fukushima Daiichin viidennen ja kuudennen reaktorin uudelleenkäynnistäminen tulisi olemaan vaikeaa. Hänen mukaansa paikallishallinnon hyväksyntä on ehdoton ennakkoehto mahdolliselle uudelleenkäynnistämiselle.

Tepco ryhtyi jälleen suihkuttamaan vettä Fukushiman Daiichin kakkosreaktoriin jäähdyttääkseen sen alle sataan asteeseen. Yhtiö ei tiedä, mihin polttoaine on tarkalleen ottaen sulaessaan valunut, mutta ylhäältä käsin toteutetun ruiskutuksen toivotaan olevan tehokkaampaa kuin aiempien yritysten.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/15_05.html

Japanin atomienergiakomissio varoittaa, että Fukushima Daiichin tilanteen saaminen hallintaan voi kestää yli vuosikymmenen. Komissio on huolestunut mm. reaktoreiden suojarakennusten vuodoista, polttoaineen poistamisesta ja korkeista säteilytasoista. Komission mukaan polttoaineen huolimaton käsittely voisi käynnistää ydinreaktion uudelleen.

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111904060604576570283480045452.html

Japanin atomienergiajärjestön ja Tokion yliopiston tutkijat sanovat varmistaneensa, että Fukushima Daiichin reaktoriyksikkö neljän räjähdys maaliskuussa johtui säteilyn haihduttamasta vedestä syntyneestä vedystä.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110914p2a00m0na012000c.html

Radioaktiivinen saastuminen

Japanin kansallinen syöpäkeskus kannustaa hallitusta hankkimaan kaikille Fukushiman prefektuurin asukkaille säteilymittarit uuden terveystyötekijöille tehdyn tutkimuksen osoitettua, että heidän saamaan säteilyannos ei ole missään suhteessa ulkona vietetyn ajan kanssa. Prefektuurin viranomaiset ovat aiemmin pyytäneet asukkaita tarkkailemaan ulkona vietetyn ajan määrää säteilyannosten minimoimiseksi.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110914p2a00m0na013000c.html

Fukushiman prefektuurin Minamisoman kaupunki aloittaa alle kuusivuotiaiden virtsakokeet. Pieniltä lapsilta ei ole aiemmin saatu mitattua säteilyannoksia, koska he ovat liian pieniä mittausta varten valmistettuihin koneisiin. Kokeet ovat ilmaisia kaikille.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/15_24.html

Tutkimus osoittaa, että auringonkukkien kasvattaminen säteilyn hävittämiseksi on huomattavasti vähemmän tehokasta kuin pintamaan poistaminen. Auringonkukat poistavat vain 1/2000 maaperän cesiumista, kun pintamaan poistolla laskeumaa voidaan vähentää 70–90%. Pelkästään Fukushiman prefektuurissa aiotaan poistaa 3,5 miljoonaa tonnia radioaktiivista maata, jolle pitäisi löytää sijoituspaikka.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110915p2a00m0na007000c.html

Ydinsaasteen puhdistamisessa neuvoa-antava Japanin ympäristöministeriön asiantuntijapaneeli tapasi ensi kertaa viime viikolla, puoli vuotta onnettomuuden jälkeen. Paneeli keskustelee mm. parhaista tavoista poistaa pintamaata ja saastuneen maaperän loppusijoituksen säännöistä. Ympäristöministeri Goshi Hosonon mukaan ydinlaskeuman puhdistus on nyt Japanin ykkösprioriteetti.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/14_26.html

Tsukuban yliopiston tutkijat totesivat, että poistamalla metsiin tippuneita lehtiä ja oksia, cesium-laskeumaa voitaisiin vähentää jopa 50–90%. Tutkijat päätyivät tähän lopputulokseen, koska onnettomuus sattui maaliskuussa lehvistön ollessa vähäistä ja suurin osa laskeumasta laskeutui lehtien peittämälle maalle. Tutkijat suosittelevat lehtien ja oksien poistamista sekä osan Fukushiman metsistä hakkaamista.

http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110914004169.htm

Fukushiman, Chiban ja Iwaten prefektuurissa löytyi suuria määriä cesiumia poltetun jätteen tuhkasta kuudessa eri polttimossa. Korkeimmillaan tuhkasta mitattiin yli 144 kBq/kg cesiumia. Lain mukaan yli 8 kBq/kg sisältävää tuhkaa ei saa haudata vaan se on loppusijoitettava muulla tavoin.

Japanin meteorologisen instituutin ja Energiateollisuuden keskustutkimuslaitoksen mukaan Fukushima Daiichin onnettomuudessa mereen päässyt cesium-137 saattaa kiertää vastapäivään meressä ja palata Japanin edustalle 20–30 vuoden kuluttua. Cesium-137:llä on 30 vuoden puoliintumisaika. Tutkijoiden mukaan mereen pääsi yli kolme petabecquereliä radioaktiivista cesium-137:ää.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110914p2g00m0dm104000c.html

Fukushiman prefektuurin Kawauchin kylän pormestari ilmoitti, että asukkaat ovat tervetulleita takaisin maaliskuussa. Kylän asukkaista 90 % on tällä hetkellä evakuoituina. Palaaminen on mahdollista, koska kylä sai esitettyä puhdistussuunnitelman. Samassa tilanteessa on vielä neljä muuta kylää Fukushiman prefektuurissa.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/13_27.html

Japanin armeija suoritti evakuointiharjoituksen 20–30 km säteellä Fukushima Daiichin ydinvoimalasta elävien asukkaiden kanssa. Harjoitus oli ensimmäinen laatuaan.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110913p2a00m0na010000c.html

Poliittinen tilanne Japanissa

Japanin uusi pääministeri Yoshihiko Noda lupasi ensimmäisessä parlamentille pidetyssä puheessaan että Japaniin ei enää rakenneta uusia ydinreaktoreita ja vanhat poistetaan käytöstä suunniteltujen käyttöikiensä päättyessä. Aluksi Japani aikoo korvata ydinvoimaa nestemäisellä maakaasulla, jota tuotaisiin Yhdysvalloista.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/13_28.html

Uuden kauppa- ja teollisuusministeri Yukio Edanon mukaan Japanin täytyy opetella ydinvoimavapaaksi. Tätä tavoiteltaessa on Edanon mukaan kuitenkin välttämätöntä käynnistää uudelleen osa ydinreaktoreista. Useat kunnat vastustavat alueillaan sijaitsevien ydinvoimaloiden uudelleenkäynnistämistä Fukushiman onnettomuuden jälkeen.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/13_04.html

Japanin ydinturvallisuusvirasto NISA:n johtaja Hiroyuki Fukano myönsi, että NISA:n suhtautuminen ydinvoimaan on aiemmin ollut liian lepsua. Fukano ilmaisi pahoittelunsa Fukushiman onnettomuuden johdosta.

Entisen pääministeri Naoto Kanin mukaan Japani on jopa 30 vuotta jäljessä ydinjätehuoltoa koskevien suunnitelmiensa kanssa, ja siksi Japanin koko energiapolitiikka pitäisi heittää yli laidan. Ranskan pääministeri Francois Fillon kertoi Kanille, että Ranska voisi käsitellä Japanin ydinjätteet ja palauttaa ne Japaniin loppusijoitettaviksi. Japanin hallitus ei ottanut vielä kantaa tarjoukseen.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/13_10.html

Viimeisinä viikkoina toimessaan pääministeri Kan oli kieltäytynyt antamasta lupaa japanilaisen ydinteknologian viennille Vietnamiin. Tästä huolimatta entiset kauppa- ja teollisuusministeri Banri Kaieda ja ulkoministeri Takeaki Matsumoto lupasivat Vietnamin pääministerille kauppojen etenevän. Kukaan kiistan osapuolista ei ole enää jäsenenä Japanin uudessa hallituksessa.

http://www.asahi.com/english/TKY201109120247.html

Japanin ulkomaankauppaministeri Masanori Sato ilmoitti, että Japani pyrkii markkinajohtajaksi kelluvien tuuliturbiinien markkinoilla. Japani aikoo rahoittaa kehitystä seuraavan viiden vuoden aikana jopa lähes 200 miljoonalla eurolla.

http://www.reuters.com/article/2011/09/13/japan-wind-idUSL3E7KD0K820110913?feedType=RSS&feedName=everything&virtualBrandChannel=11563

Kaupalliset vaikutukset

Tepcon yhteenlaskettu sähköntuotanto ja –osto laski yhteensä 17,7 % elokuussa, eniten koskaan. Yhtiö syytti romahduksesta sähkön käytölle asetettuja rajoituksia.

Shiguku Electric on aloittanut turvallisuustestit kolmella reaktorillaan Shimanen prefektuurissa. Yhtiön tarkoituksena on käynnistää reaktorit uudelleen.

Shizuokan prefektuurin kuvernööri ilmoitti, ettei aio antaa lupaa Hamaokan ydinvoimalan uudelleenkäynnistämiseen ennen kuin voimalaa operoivalla Chubu Electricillä on suunnitelmat ydinjätteen loppusijoituksesta.

Fukuin prefektuurin kuvernööri ilmoitti kauppa- ja teollisuusministeri Edanolle, ettei aio sallia prefektuurin 14 ydinvoimalan uudelleenkäynnistämistä, ennen kuin niiden turvallisuus on varmistettu.

http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/20110913p2a00m0na012000c.html

Kansainväliset vaikutukset

Ranskan ympäristöministeri Nathalie Kosciusko-Morizet vieraili viime viikolla Marcoulen ydinjätteenkäsittelylaitoksella, jossa sattunut onnettomuus vaati yhden hengen. Kosciusko-Morizet’n mukaan vierailun tarkoitus oli palon syyn selvittäminen. Laitoksen omistajan, voimayhtiö EDF:n mukaan laitoksesta ei vapautunut säteilyä, mutta paikalliset asukkaat ovat edelleen huolissaan.

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) hallitus hyväksyi viime viikolla kokouksessaan turvallisuussuunnitelman ydinvoimalle. Suunnitelmaan kuuluvat turvallisuustarkastukset kaikilla maailman ydinvoimaloille kolmen vuoden välein, mikäli jäsenmaat sitä itse pyytävät, sekä valmiusryhmän luominen onnettomuuksien varalta.

Suunnitelma sai ristiriitaisen vastaanoton jäsenmaiden parissa, sillä osa olisi halunnut turvatarkastuksista pakollisia. Japanin ympäristöministeri Goshi Hosono saapuu tällä viikolla IAEA:n yleiskokoukseen puhumaan ydinonnettomuuden jälkihoidosta Japanissa.

http://www3.nhk.or.jp/daily/english/13_41.html

OECD:n ydinenergiajärjestö NEA:n mukaan yli 40 vuotta vanhojen reaktorien sovittaminen EU:n uusiin turvallisuusvaatimuksiin voi olla kustannustensa vuoksi mahdotonta. Euroopan stressitestit vaativat ydinvoimaloiden kestävän lentokoneiden osumat, kun taas Yhdysvalloissa vastaavaa vaatimusta ei ole. Huolta herättää myös virransaamisen takaaminen hätätilanteessa. OECD:n mukaan uudet turvallisuusvaatimukset voivat nostaa uusien ydinreaktorien hintaa 5-10 %.

http://www.montrealgazette.com/news/nuclear+plants+survive+tests+OECD/5400380/story.html#ixzz1XxcXuAyN

Mongolian pääministeri Sükhbaataryn Batbold ilmoitti, että aikoo kieltää neuvottelut vieraiden valtojen kanssa ydinjätteen loppusijoituksesta. Ilmoitus oli reaktio uutiseen, jonka mukaan Japani, Yhdysvallat ja Toshiba ovat olleet kiinnostuneita loppusijoittamaan ydinsaasteensa Mongoliaan.

Iso-Britannia ja Espanja ilmoittivat kaikkien reaktoriensa läpäisseen EU:n stressitestit. Joitain muutoksia saatetaan kuitenkin tehdä esimerkiksi liittyen suojautumiseen tulvilta ja sähkönsaannin varmistamiseksi hätätilanteissa.

http://www.reuters.com/article/2011/09/15/nuclear-uk-idUSL5E7KF28220110915

http://www.reuters.com/article/2011/09/15/spain-nuclear-idUSLDE78E0EJ20110915