Poliittinen tilanne Japanissa

Japanin ydinturvakomission puheenjohtaja Haruki Madarame myönsi, että ydinvalvonnasta vastaavat instituutiot eivät vaatineet ajoissa turvallisuusmuutoksia, jotka olisivat voineet estää Fukushiman ydinkatastrofin. Madarame totesi myös, että laskeuman suuntaa ennustavan SPEEDI –järjestelmän tulokset olisi pitänyt julkistaa aiemmin.

Madarame oli kutsuttu todistamaan Japanin parlamentin ydinonnettomuuden tutkimuskomitealle. Madaramen mukaan Japanin ydinturvallisuusohjeet ovat jäljessä muiden maiden ja IAEA:n ohjeista.

Komitea kuuli todistajana myös Japanin ydinturvaviranomaisen NISA:n entistä pääjohtaja Nobuaki Terasakaa. Terasakaa myönsi, ettei hän kyennyt varmistamaan ajantasaista tiedonvälitystä ydinturvaviranomaisilta pääministerin kansliaan, joka vastasi onnettomuuden välittömästä hoitamisesta Fukushiman katastrofin alkuvaiheissa.

Japanin atomienergiakomission johtaja Shunsuke Kondo myönsi, että virheellisesti suunniteltu höyryn ulosohjaus johti vetyräjähdyksiin ja niitä seuranneeseen massiiviseen radioaktiivisten materiaalien leviämiseen ilmakehään Fukushima Daiichin ydinvoimalla. Kondo kertoi uskoneensa aiemmin, että radioaktiivisten materiaalien leviäminen saataisiin rajattua onnettomuustilanteessa.

Hokkaido Electric yrittää estää sen ydinvoimaloiden uudelleenavaamista koskevan oikeusjutun etenemistä käsittelyyn. Paikalliset asukkaat yrittävät estää reaktoreiden avaamisen sillä perusteella, että ydinvoima on liian vaarallinen energiantuotantomuoto Japanin kaltaisessa maassa, jossa sattuu paljon maanjäristyksiä. Hokkaido Electric ei kuitenkaan ole yrittänyt kiistää asukkaiden väitteen todenperäisyyttä.

Japania hallitseva Japanin demokraattinen puolue on kääntymässä jälleen ydinvoiman kannalle teollisuuden voimakkaan painostuksen vuoksi. Opposition Liberaalidemokraattisen puolueen jäsenet ovat jakautuneet, osan vaatiessa aikalisää ja osan vaatiessa ydinvoimasta luopumista.

Tokiolaiset yritykset ovat alkaneet järjestää tarjouskilpailuita vaihtoehtoisista energialähteistä alueen sähkömonopoliyhtiö Tepcon ilmoitettua 17 % hinnankorotuksista Fukushiman ydinkatastrofin takia. Pienemmät tarjoajat voivat myydä sähköä halvemmalla, mutta niiden tarjonta ei riitä kaikille halukkaille. Analyytikkojen mukaan tilanne saattaa johtaa energiamarkkinoiden vapauttamiseen Japanissa.

Televisiokanava NHK:n gallupin mukaan vain 22 % japanilaisista kannattaa ydinvoimaloiden käynnistämistä uudelleen. 36 % japanilaisista vastustaa uudelleenkäynnistämistä ja 36 % ei ole päättänyt kantaansa. Japanin 54 ydinreaktorista 51 on tällä hetkellä suljettuina. 

Osakan asukkaat ovat keränneet 55 000 nimeä vaatiakseen kansanäänestystä ydinvoimasta. Osakan pormestari ei halua järjestää kansanäänestystä ”kustannussyistä”, vaikka nimilista lain mukaan riittää äänestyksen järjestämiseen.

TEPCO

Energiayhtiö Tepco on ryhtynyt lobbaamaan hallituksen äänestysoikeuksia vastaan yhtiökokouksissaan. Ydinkriisistä vastaava ministeri Goshi Hosono ilmoitti aiemmin tällä viikolla, ettei hän hyväksy yhtiön auttamista julkisella rahalla, ellei valtion päätösvalta yhtiössä kasva vastaavalla tavalla. Japanin hallitus on aiemmin ilmoittanut harkitsevansa Tepcon kansallistamista.

Tepco neuvottelee Japanin kauppa- ja teollisuusministeriön ja ydinvastuurahaston kanssa voidakseen nostaa kuluttajahintojaan jo heinäkuussa aiemmin päätetyn lokakuun sijaan. Yhtiö yrittää säilyä omavaraisena ja välttää kansallistamisen joutuessaan maksamaan suuria korvauksia ydinkatastrofin uhreille, ympäristön puhdistamisesta ja voimaloiden purkamisesta.

Hosonon mukaan Japanin hallitus ei tule hyväksymään Fukushima Dainin ydinvoimalan uudelleenkäynnistämistä. Dainin neljän reaktorin purkaminen tulee lisäämään merkittävästi Tepcon jo valmiiksi suuria taloushuolia. Japanin laki ei mahdollista julkisia avustuksia ydinvoimalan purkamiseen, joten mikäli yhtiö ei selviä purkamiskuluista, se täytyy kansallistaa.

Tilanne reaktoriyksiköillä

Energiayhtiö Tepcon mukaan Fukushima Daiichin kakkosreaktorista mitatut kohonneet lämpötilat johtuvat rikkinäisestä lämpömittarista. Yhtiö ilmoitti asiasta Japanin ydinturvallisuusvirasto NISA:lle tällä viikolla testattuaan lämpömittarin toimintaa sähkövirralla. Rikkinäinen lämpömittari herättää huolia siitä, mitkä kaikki muut reaktorin tilaa valvovat laitteet ovat vioittuneet onnettomuudessa.

Tepco tarkistaa tarkkailulaitteensa normaalisti 13 kuukauden välein. Korkeat säteilytasot kuitenkin estävät pääsyn reaktoriin, eikä sulanutta ydinpolttoainetta aiota poistaa vielä vuosikymmeneen. Mikäli useammat laitteet hajoavat, tilanteen tarkkailu saattaa käydä mahdottomaksi.

Euroopan geotieteellisen liiton tutkimuksen mukaan suuri maanjäristys saattaa osua Fukushima Daiichin tuhoutuneen ydinvoimalan kohdalle lähitulevaisuudessa. Tutkijoiden mukaan Fukushiman alla kulkevien mannerlaattojen väliin kerääntyy nestettä, mikä voi lisätä uuden suuren maanjäristyksen riskiä alueella. Viime vuoden suuri maanjäristys tapahtui 160 km päässä ydinvoimaloista, mutta tutkimuksen mukaan uusi järistys voisi sattua paljon lähempänä.

Radioaktiivinen saastuminen

Fukushiman prefektuurin Namien kunnassa sijaitsevasta kivilouhoksesta löytyi suuri määrä radioaktiivista cesiumia. Korkeimmillaan cesiumia mitattiin yli 214 kBq/kg. Radioaktiivinen louhos löytyi viranomaisten jäljittäessä eri puolille Japania levinneiden säteilevien rakennusaineiden alkuperää. Japani harkitsee säteilyrajojen asettamista soralle.

Japanin säteilyneuvosto on hyväksynyt aiempaa matalamman suosituksen cesiumin määrälle ruoassa. Aiempi raja oli 500 Bq/kg uuden ollessa 100 Bq/kg. Lisäksi maidon ja lastenruoan raja-arvoksi asetetaan 50 Bq/l ja juomaveden raja-arvoksi 10 Bq/l. Cesiumin suositeltu vuotuinen enimmäisannos laskee yhteen millisievertiin aiemmasta viidestä. Terveysministeriön odotetaan vahvistavan uudet raja-arvot käyttöön huhtikuun aikana.

Sanomalehti Asahi Shimbunin tekemän kyselyn mukaan yhä suurempi osa Fukushiman asukkaista ei usko palaavansa koteihinsa. Kesäkuussa paluuta toivoi vielä 79 % evakuoiduista, mutta nyt määrä on tippunut 58 %. Useimmat asukkaat myös arvostelivat hallituksen puhdistustoimia vain 20 % pitäessä niitä onnistuneina.

Korvaukset

Viime syyskuussa perustettu energiayhtiö Tepcon ja Fukushiman uhrien korvauskiistoja sovitteleva elin on tähän mennessä onnistunut käsittelemään vain viisi valitusta. Sovitteluelin syyttää Tepcoa täydellisestä haluttomuudesta sovitella kiistojaan.

 


Allekirjoita vetomuus ja vaadi tiukempaa ydinvastuuta Suomessa!