Fukushima kartalla

Vioittuneet reaktorit merkitty säteilysymbolein.

Tilanne Fukushimassa elää koko ajan ja liikkeellä on paljon ristiriitaista informaatiota. Pyrimme päivittämään ja vahvistamaan tietoja sitä mukaan kuin se on mahdollista.

Päivityksessä kerrotaan tietoja säteilytasoista. Säteilytasojen nopeutta mitataan sieverteinä tunnissa. Tuhannesosa sievertistä on millisievert ja miljoonasosa mikrosievert. Pyydämme olemaan tarkkana yksiköiden suhteen, mikäli lainaat tietojamme muualle.

Kaikki päivityksessä esiintyvät ajat ovat Japanin aikaa, joka on seitsemän tuntia edellä Suomen aikaa.

Yhteenveto


– 3. reaktorista on päivän mittaan noussut paljon savua tai höyryä. Syiksi epäillään reaktorin betonisen suojarakennuksen vaurioitumista ja/tai käytetyn polttoaineen jäähdytysaltaan ylikuumentumista.
– 4. reaktorin käytetyn polttoaineen jäähdytysaltaasta nousee paljon höyryä. Polttoaine on alkanut sulaa ja tuottaa kuumentuessaan vetyä. Yksikössä tapahtui jo aamulla tulipalo.
– 2. reaktorin uskotaan vuotavan korkeita säteilymääriä polttoaine-elementtien ja reaktorin betonisen suojarakennuksen vahingoittumisen vuoksi.
– Säteilymäärät alueella ovat nousseet ylimmillään jopa sievertiin tunnissa, jolloin laitokselle jääneet työntekijät jouduttiin evakuoimaan puoleksitoista tunniksi. Työt jatkuivat ennen puoltapäivää.

Tilanne Fukushima I:n (Daiichi) ydinvoimalassa


Reaktoriyksikkö 1


70 % polttoainesauvoista arvioidaan vaurioituneen. Ei raportteja ylikuumenemisesta tai muista akuuteista ongelmista.

Reaktoriyksikkö 2

Hallituksen edustajan Yuokio Edanon mukaan kakkosyksiköstä leviävän höyryn arvioidaan olevan todennäköisin syy kohonneisiin säteilytasoihin. Reaktorin suojarakennuksen lauhdealtaan arvellaan vahingoittuneen eilen vetyräjähdyksessä. Uutistoimisto Kyodo raportoi, että 33 % polttoainesauvoista arvellaan vahingoittuneen.

Reaktoriyksikkö 3

Kolmannesta reaktorista alkoi nousta savua noin kello 10 aikaan aamulla. Aluksi laitoksen operaattori TEPCO varoitti, että ydinjätealtaan vesi kiehuu. Myöhemmin hallituksen edustaja Edano ilmoitti kiehumisesta reaktorissa ja esitti epäilyksen, että reaktorin betoninen suojakuori on saattanut vahingoittua. Pääministerin lehdistötilaisuuden ja viimeisimpien kuvien perusteella vaikuttaa siltä, että kumpikin tieto pitää paikkansa.

Työntekijät eivät enää pysty kohonneiden säteilytasojen vuoksi tutkimaan kunnolla vauriota tai mittaamaan ydinjätealtaan lämpötilaa. TEPCO ilmoitti myöhemmin, että reaktorin ytimen paine on vakaa.

Reaktoriyksikkö 4

Tiistaina TEPCO kertoi, että ydinjätteen jäähdytysallas saattaa kiehua. Veden pinta on jo saattanut laskea niin paljon, että käytetyt polttoainesauvat ovat paljastuneet. Keskiviikkoaamuna TEPCO kertoi, ettei ydinreaktion uudelleenkäynnistymisen mahdollisuutta voida kokonaan sulkea pois. Tämä on erityisen hälyttävää ja merkki siitä, että ydinjätesauvat ovat vaurioituneet pahasti.

Yksiköstä nousee suuri höyrypatsas ja myös liekkejä on havaittu. Ilmeisesti ydinjätettä ympäröivä zirkonium reagoi veden kanssa tuottaen vetyä.

Keskiviikkoaamuna kello 05:45 havaittiin tulipalo reaktorirakennuksen yläosassa, jossa ydinjätteen välivarasto sijaitsee. Laitoksen operaattorilla ei näytä olevan kunnollista käsitystä kokonaistilanteesta, koska tilannepäivitykset perustuvat epäsäännöllisiin näköhavaintoihin vetyräjähdyksen seiniin repimien reikien kautta.

Kello 11.30 mennessä veden pumppausta neljänteen reaktoriin ei vielä ollut pystytty aloittamaan korkeiden säteilytasojen vuoksi. Laitoksen operaattori yrittää parhaillaan raivata tietä alueelle, jotta paikalle voitaisiin tuoda raskaita ajoneuvoja. Aiempi yritys tuoda vettä helikoptereilla osoittautui mahdottomaksi.

Reaktoriyksiköt 5 ja 6

Dieselillä toimiva hätägeneraattori saatiin toimimaan uudelleenkäynnistyksen jälkeen, ja se tuottaa virtaa yksiköille viisi ja kuusi. Hallituksen edustaja kuitenkin raportoi, että lämpötilat ovat edelleen kohonneet eiliseen verrattuna. IAEA:n mukaan veden pinta ylittää edelleen selkeästi polttoainesauvojen kärjet.

Säteilytasot

Säteilytasot ovat kohonneet voimakkaasti viimeisen 18 tunnin aikana. Hallituksen edustajan mukaan säteilytaso kävi jopa tuhannessa millisievertissä eli yhdessä sievertissä tunnissa voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä. Kahdeksalta aamulla säteilytaso oli laskenut 400 millisievertiin. Kymmeneltä aamulla säteilytasot nousivat jälleen voimakkaasti ja kaikki työntekijät evakuoitiin hetkeksi. Taso laski 3,3 millisievertiin klo 10:50. Vain pieni joukko työntekijöitä oli enää paikalla työmaalla.

Järjestelmällistä säteilytasojen seurantaa tehdään enää vain noin puolentoista kilometrin päässä pääportilla, jossa säteilytaso nousi yli kahdeksan millisievertin klo 11:30. Uusin laitoksen operaattorin julkaisema säteilytaso oli 3,3 millisievertiä klo 10:50, mutta uutistoimisto Kyodo raportoi yli kymmenen millisievertin tasosta klo 12:35.

Japanilainen tv- ja radiokanava NHK raportoi 200–300 mikrosievertin säteilytasoista Namiessa, kahdeksan kilometriä Fukushimasta luoteeseen.

Ydinvoimalatyöntekijöiden saamien säteilyannosten enimmäistaso on Japanissa ollut aiemmin sata millisievertiä vuodessa kuitenkin niin, että viiden vuoden keskiarvo ei saa ylittää 50 millisievertiä. Nyt taso nostettiin 250 millisievertiin vuodessa, jotta työt voimalalla voivat jatkua.

Japanin säteilyturvaviranomaisten mukaan säteilyn leviämistä käyttävää tietokonejärjestelmää ei ole voitu käyttää, koska Fukushiman ympärillä olevilta mittausasemilta ei ole saatu tietoja.

Ydinjätesauvojen lukumäärät reaktoriyksiköittäin:

Ensimmäinen yksikkö: 292 sauvaa
Toinen yksikkö: 587 sauvaa
Kolmas yksikkö: 514 sauvaa
Neljäs yksikkö: 946 sauvaa
Kuudes yksikkö: 876 sauvaa

Yksi BWR –tyyppisen reaktorin ydinjätesauva painaa tyypillisesti 200-300 kiloa.


Lisätietoja www.greenpeace.fi/japani
Energiavastaava Jehki Härkönen, puhelin 040 197 2620
Ohjelmajohtaja Tapio Laakso, puhelin 040 181 6559
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202