Kuva: Daisuke Tomita/AP

Tilanne reaktoriyksiköillä

Fukushima Daiichin ydinvoimalaan soluttautuneen toimittaja Tomohiko Suzukin mukaan tilanne voimalalla on paljon pahempi kuin energiayhtiö Tepco myöntää. Suzuki toimi voimalalla heinä- ja elokuussa. Suzuki raportoi ala-arvoisesta ammattitaidosta, työntekijöiden terveyden epäonnistuneesta suojaamisesta ja olemattomasta viestinnästä reaktorit suunnitelleiden ja niitä purkavien Toshiban ja Hitachin välillä.

Energiayhtiö Tepco huomasi 230 kuutiota radioaktiivista vettä päässeen valumaan saastuneen veden varaston alla olevaan tunneliin Fukushiman Daiichin ydinvoimalassa. Yhtiö epäilee veden valuneen varastosta ja sekoittuneen pohjaveteen tunnelissa. Löytö tehtiin kaksi päivään pääministeri Yoshihiko Nodan julistettua reaktorin saavuttaneen kylmäjäähdytetyn ja vakaan tilan.

Hallituksen Fukushiman ydinkatastrofia tutkineen ryhmän mukaan työntekijät katkaisivat ydinvoimalan kolmosreaktorin jäähdytyksen maaliskuussa kertomatta siitä voimalaitoksen johtajalle Masao Yoshidalle. Laitos räjähti seuraavana päivänä.

Saman ryhmän mukaan voimalaitoksesta vastuussa olleet henkilöt eivät tienneet, että ykkösreaktorin jäähdytys oli katkaistu tsunamin katkaistua sähköt voimalalta, eivätkä tehneet mitään asian korjaamiseksi, jolloin reaktorin ydin pääsi sulamaan. Tepco on aiemmin väittänyt, että sen työntekijät eivät ole syyllistyneet virheisiin.

Ydinkriisistä vastaavan ministeri Goshi Hosonon mukaan Japani aikoo käyttää lisääntyvästi robottiteknologiaa Fukushima Daiichin pelastustöissä. Tähän mennessä jo 162 pelastustyöntekijää on saanut sadan millisievertin vuotuisen raja-arvon ylittävän säteilyannoksen.

Radioaktiivinen saastuminen

Sanomalehti Asahin tekemän raportin mukaan Tyyneen valtamereen on vuotanut vähintään 462 biljoonaa becquereliä radioaktiivista strontiumia. Strontium on pitkäikäistä, vaikea havaita ja kertyy ravinnon mukana luihin aiheuttaen leukemiaa ja luusyöpää.

Japani aikoo harkita uudelleen liikkumiskieltoalueita Fukushima Daiichin ympärillä huhtikuun alussa. Alueet, joilla säteily on alle 20 millisievertiä vuodessa, alkavat valmistautua asukkaiden paluuseen. 20–50 millisievertin alueet pysyvät evakuoituina lähivuosina ja yli 50 millisievertin alueet lähivuosikymmenet.

Japani aikoo rakentaa radioaktiivisen tuhkan ja maan väliaikaisen varaston Fukushiman prefektuurin Futabaan. Varasto rakennetaan alueelle, joka tulee säilymään asuttamattomana ainakin viisi vuotta. Hallitus ostaa tai vuokraa tarvittavan maan asukkailta.

Fukushiman prefektuurin Iitaten kylän pormestari Norio Kanno toivoo, että kylän asukkaat pääsevät muuttamaan takaisin alueelle viiden vuoden sisällä. Iitate sijaitsee 40 km päässä Fukushiman Daiichin tuhoutuneesta ydinvoimalasta. Viranomaiset aikovat puhdistaa asuinalueet ja maatilat, luoda ruokaturvallisuudesta vastaavan viranomaisen ja aloittaa uusiutuvan energian tuotannon.

Poliittinen tilanne Japanissa

Asiantuntijat ovat kritisoineet pääministeri Yoshihiko Nodan ilmoitusta, jonka mukaan Fukushiman reaktorit olisi saatu kylmäjäähdytettyyn tilaan. Hallitukseen ja energiayhtiö Tepcoon kohdistuvan yleisen epäluottamuksen kasvaessa jopa Nodan oman puolueen jäsenet ovat kutsuneet pääministerin ilmoitusta ”fiktioksi”. Arvostelu kohdistuu erityisesti sulaneen polttoaineen tuntemattomaan sijaintiin, radioaktiivisen jäähdytysveden jatkuviin vuotoihin ja työntekijöiden turvallisuuteen. Myös Fukushiman prefektuurin kuvernööri Yuhei Sato ilmoitti, ettei onnettomuutta ole hänen käsityksensä mukaan saatu hallintaan.

Hallituksen asettama energiapoliittinen ryhmä totesi, että Japanin ydinvoimakulut saattavat olla jopa puolet korkeammat kuin viimeisimmässä, vuoden 2004 selvityksessä oletetaan. Uudet laskelmat ottavat huomioon Fukushiman onnettomuuden kaltaisen ydinkatastrofin, jonka hinta tulee olemaan vähintään 60 miljardia euroa.

Hallituksen asettama matalien säteilyannoksien terveysvaikutuksia tutkinut työryhmä esittää säteilyannoksen enimmäisrajaksi kymmenen millisievertiä vuodessa ja tämän tavoitteen saavuttamista enintään kahdessa vuodessa. Raja on tarkoitus laskea lopulta yhteen millisievertiin vuodessa, mikä vastaa Kansainvälisen säteilysuojakomission suosituksia. Työryhmän esitystä on arvosteltu korkeamman raja-arvon terveysvaikutuksista lapsiin ja raskaana oleviin naisiin.

Japanin ydinturvakomissio suosittaa ydinvoimaloita uusimaan varautumisensa tsunameihin, vaikka hallitus ei ole vielä uusinut tsunamivarautumiseen liittyviä ohjeitaan. Tällä hetkellä jokainen ydinvoimayhtiö asettaa itse vaatimustasonsa tsunamien varalta, mutta komissio aikoo luoda jonkinlaiset yhteiset suositukset mahdollisimman pian.

Japanin opetusministeriö aikoo uusia osan ydinvoimaa käsittelevistä koulukirjoista. Kirjoja on kritisoitu säteilyn vaarojen ja ydinonnettomuuksien puutteellisesta käsittelemisestä.

Kaupalliset vaikutukset

Kansai Electricin Ohin ydinvoimalan kakkosreaktori on suljettu rutiinitarkastuksia varten. Tällä hetkellä Japanin 54 ydinvoimalasta vain seitsemän on käytössä. Kansai Electric sulkenee kuun loppuun mennessä myös Genkain ydinvoimalan nelosyksikön, jolloin 90 % Japanin ydinvoimaloista olisi pois käytöstä.

Fukuokalainen sanomalehtikustantaja Nishinippon Shimbun perui suunnitelmansa julkaista Kyushu Electricin Genkain ydinvoimalan sekaoksidihanketta käsittelevä kirja. Alun perin kustantaja oli pyytänyt kirjan kirjoittanutta Yu Tanakaa poistamaan kirjasta 12 sivua, joissa kyseenalaistettiin koko hankkeen hyödyllisyys. Kyushu Electric on Nishinipponin toiseksi suurin omistaja. Tanaka siirsi kirjansa toiselle kustantajalle, joka julkaisi sen kokonaisuudessaan.

Kyushu Electric ilmoitti, että viime viikolla mereen valuneet 1,8 kuutiota radioaktiivista vettä olivat peräisin sen Genkain ydinvoimalan jäähdytysjärjestelmästä. Yhtiötä on arvosteltu yrityksestä salata vuoto viranomaisilta.