Poliittinen tilanne Japanissa

Japanin entinen pääministeri Naoto Kan sanoi haastattelussa, että Fukushiman ydinkatastrofi johtui riittämättömästä sääntelystä, huonosta suunnittelusta ja viestinnästä, eikä maanjäristyksestä ja tsunamista. Reutersille antamassaan haastattelussa Kan totesi, että voimaloita ei olisi ikinä pitänyt rakentaa niin lähelle rantaa. Kan sanoi myös olevansa nykyään sitä mieltä, että ydinvoiman käyttö tulee lopettaa ja korvata uusiutuvilla energianlähteillä.

Kansai Electricin suljettua Takahaman ydinvoimalansa kolmosreaktorin Fukuin prefektuurissa, Japanin 54 ydinreaktorista on käytössä kaksi. Ydinvoimayhtiöiden varoituksista huolimatta ydinvoimaloiden sulkeminen ei ole johtanut virtakatkoihin Japanissa.

Fukushiman prefektuurissa toiminut ydinturvallisuutta mainostanut järjestö ilmoitti lopettavansa toimintansa Fukushiman katastrofin vuoksi. Toimiston työntekijät eivät ole päässeet työpaikoilleen viime maaliskuun jälkeen, koska ne sijaitsevat pahasti saastuneella alueella.

Japanin ydinturvallisuusvirasto NISA ilmoitti kokeellisen Monjun nopean reaktorin kohdanneen jälleen uusia teknisiä ongelmia. Monjun oli tarkoitus ratkaista Japanin ydinjäteongelma tuottamalla energiaa ydinjätteestä, mutta laitos on ollut ongelmissa rakentamisestaan lähtien. Hallitus ilmoitti aiemmin tänä vuonna leikkaavansa Monjun rahoitusta kokonaisuudessaan 75 % tämän vuoden aikana. Päätöksen odotetaan käytännössä pysäyttävän hankkeen kokonaan.

TEPCO

Japanilaiset yritysjohtajat ovat hermostuneet energiayhtiö Tepcon päätöksestä korottaa yrityshintojaan 17 % huhtikuusta lähtien. Yhtiö ei ole onnistunut selvittämään, mihin korotus perustuu tai mitä kululeikkauksia se on tehnyt ennen korotuksia. Japanin hallituksen asettama työryhmä osoitti viime vuonna, että Tepcon henkilöstökulut ovat huomattavan korkeat. Lisäksi hallituksen tänä vuonna tekemä tutkimus paljasti, että yhtiö on ylihinnoitellut sähkön monopolialueellaan jo yli vuosikymmenen ajan, tienaten yli kuusi miljardia euroa ansaitsematonta voittoa.

Tilanne reaktoriyksiköillä

Ryhmä toimittajia pääsi tutustumaan Fukushima Daiichin ydinvoimalaan toista kertaa sitten viime maaliskuun. Toimittajat totesivat säteilytasojen olevan edelleen hyvin korkealla voimalan lähistöllä. Säteilyn taso toimittajia kuljettaneessa bussissa oli 1,5 mSv/h lähestyttäessä voimalan kolmosreaktoria.

Chiban yliopiston tutkijat ilmoittivat lähettäneensä kaksi kauko-ohjattavaa robottia Fukushima Daiichin ydinvoimalalle. Robotteja käytetään säteilytasojen mittaukseen ja laitosten sisätilojen kuvaamiseen. Robotit on varusteltu kaapelileikkurein, sillä edellinen laitokseen lähetetty robotti jäi kiinni kaapeleihin, eikä sitä saatu enää irrotettua.

Radioaktiivinen saastuminen

Lähes 10 000 Namien, Iitaten ja Kawamatan kuntien asukkaille tehty kysely paljasti, että yli 40 % kuntien asukkaista sai kansainväliset vuoden turvarajat ylittävän yli yhden millisievertin säteilyannoksen Fukushiman katastrofin alkua seuranneiden neljän kuukauden aikana. 71 kyselyyn vastannutta sai yli kymmenen millisievertin annoksen ja kaksi 23 millisievertin annoksen. Fukushiman prefektuurin viranomaiset aikovat lähettää vastaavat kyselyt kaikille prefektuurin asukkaille.

Fukushiman prefektuurin viranomaiset ovat huolissaan tiedoista, joiden mukaan kouluihin pyrkijöiden määrä on romahtanut kuudessa prefektuurin kunnassa. Vanhemmat eivät halua enää lapsiaan Fukushiman kouluihin säteilyaltistuksen vuoksi.

Uutislehti Mainichin mukaan vain kymmenen Japanin 43 prefektuurihallituksesta hyväksyy tsunamin ja maanjäristyksen aiheuttamaa romua jätteenkäsittelylaitoksilleen. Useiden prefektuurien edustajat ilmoittivat, etteivät enää luota Japanin keskushallituksen lupauksiin jätteen turvallisuudesta.

Korvaukset

Fukushiman ydinkatastrofin korvauskiistoja sovitteleva viranomainen julkisti uudet kriteerit Fukushiman uhrien tueksi. Tähän mennessä tuhannesta viranomaiselle raportoidusta kiistasta vain viisi on saatu sovittua. Tepco on lykännyt korvausten maksua esimerkiksi menetetyn omaisuuden arvon selvittämättömyyden vuoksi tai koska evakuoinnin päättymispäivä ei ole vielä selvillä. Korkeat säteilytasot kuitenkin estävät näiden seikkojen selvittämisen monin paikoin, eivätkä useat uhrit voi palata koteihinsa kymmeniin vuosiin. Viranomaisen mukaan energiayhtiö Tepcolla ei ole minkäänlaisia aikomuksia sopia kiistoja.