Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä on käynnissä Neste Oilin palmuöljydieselin kokeilu, jonka on määrä jatkua vuoden 2010 loppuun. Kevään mittaan Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupunginvaltuustoissa tehtiin aloitteet siitä, että palmuöljydieselin käytöstä tulisi luopua. Espoon ja Vantaan valtuutetut ovat käsitellet aloitteita elokuussa ja käytännössä hyväksyneet kaupunginhallitusten ehdotukset siitä, että YTV:n keväinen lausunto riittää vastaukseksi aloitteisiin. YTV:n lausunnossa muun muassa sanotaan, että ei missään muodossa oteta kantaa raaka-ainekysymyksiin, mutta kuitenkin luotetaan siihen, että Neste Oil on vastuullinen toimija, koska se näin sanoo.

Sekä Espoossa että Vantaalla kirjattiin Vihreiden aloitteesta pieni lisäys, jonka mukaan käynnissä olevan kokeilun jälkeen tulee arvioida uudelleen mahdollisuudet käyttää vain biopolttoaineita, joiden raaka-aineena ei ole käytetty trooppisella sademetsävyöhykkeellä tuotettuja raaka-aineita. Valtuutetut eivät kuitenkaan suoraan ja selkeästi irtisanoutuneet kestämättömien polttoaineiden käytöstä.

Espoon ja Vantaan päätökset tarkoittavat sitä, että valtuutetut käytännössä pesivät kätensä aiheesta ja antoivat päätösvallan alkukesästä perustetun Helsingin Seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukselle. Kyseinen kuntayhtymä aloittaa toimintansa ensi vuoden alusta ja sen hallitus päättää, mitä vielä käynnissä olevan kokeilun jälkeen tapahtuu.

Helsingin valtuusto käsittelee Yrjö Hakasen tekemää aloitetta ensi viikon keskiviikkona 23.9. Helsingin valtuutetut voivat:


  • Seurata naapurikaupunkien valtuutettujen esimerkkiä ja pestä kätensä aiheesta.

  • Pitää asian poliittisen päätöksenteon parissa ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Valtuutetut voivat selvittää asiaa tarkemmin ja havaita, kuinka katastrofaalinen tilanne on palmuöljyn tuotantoalueilla ja kuinka suuri tekijä suomalaisesta Neste Oilista on tulossa palmuöljymarkkinoilla. Sen jälkeen päätöksen palmuöljydieselin käytön lopettamisesta pitäisi viimeistään olla itsestäänselvä.

  • Antaa selkeän viestin siitä, että palmuöljypohjaisia tai muita kestämättömistä raaka-aineista valmistettuja polttoaineita ei hyväksytä pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä ja näin ollen palmuöljydieselin kokeilu on lopetettava välittömästi.


Helsingin päättäjien on kannettava vastuunsa ja tehtävä päätös, että kestämättömistä raaka-aineista, kuten palmuöljystä, valmistettuja polttoaineita ei hyväksytä. Kokeilu on lopetettava. Helsingin kaupunki on valmistelemassa ensimmäistä globaalin vastuun strategiaansa ja esiselvityksen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Mikäli kaupunginvaltuutetut eivät sanoudu irti palmuöljydieselin käytöstä, on turha puhua vastuun kantamisesta globaalisti. Neste Oil pyrkii maailman suurimmaksi biopolttoaineen valmistajaksi ja investoi nimenomaan palmuöljyyn biodieselinsä raaka-aineena. Näin yritys pahentaa ilmastonmuutosta sekä lisää metsätuhoa ja ihmisoikeusongelmia Kaakkois-Aasiassa.

Helsingin valtuutettujen on kieltäydyttävä tukemasta maailmanlaajuisesti pahenevaa ongelmaa, palmuöljyn tuotantoa. Sen sijaan on tuettava oikeita keinoja päästövähennysten aikaansaamiseksi, kuten jäteperäisiä polttoaineita ja energiatehokkuutta.

Maija Suomela