Elinkeinoelämän keskusliitto EK pelottelee tänään, että tuulivoiman edistäminen maksaa hurjia summia sähkön käyttäjille.

Syöttötariffista käytävässä keskustelussa unohtuu, että tuulivoiman alentaa sähkön markkinahintaa, mikä kompensoi syöttötariffin sähkön käyttäjille tuomaa lisälaskua. VTT:n Hannele Holttinen arvioi väitöskirjassaan, että 2000 MW:n tuulivoimakapasiteetti alentaisi sähkön hintaa noin 1,4 euroa megawattitunnilta, eli leikkaisi suomalaisten sähkölaskuja noin 130 miljoonalla eurolla. Tämä johtuu siitä, että tuulivoimalan tuottama sähkö on lähes ilmaista, kun voimala on pystytetty. Tuulivoima korvaa sähkön hintaa nostavaa hiili- ja turvelauhdetta. Saksassa ja Hollannissa on jo todettu syöttötariffin ansiosta rakennetun tuulivoiman laskeva vaikutus sähkön hintaan*.

Kun tuulivoimarakentaminen saadaan käyntiin, kustannukset alenevat ja tariffin tasoa voidaan laskea. Vuonna 2020 syöttötariffijärjestelmän nettokustannukset sähkön käyttäjille ovat jo lähempänä nollaa kuin EK:n pelotteluja. Lisäksi tuulivoiman lisääminen vähentää tarvetta ostaa päästöoikeuksia ja helpottaa uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista, mistä tulee kustannussäästöjä kotitalouksille ja yrityksille. Kalliiksi tulisi viivyttely uusiutuvan energian käyttöönotossa.

Lauri Myllyvirta

*Bode, S. – Groscurth, H. 2006: Zur Wirkung des EEG auf "den Strompreis".
HWWA Discussion Paper 348. SEKÄ
Neubarth, Jürgen – Oliver Woll – Christoph Weber – Michael Gerecht 2006:
Beeinflussung der Spotmarktpreise durch Windstromerzeugung.
Energiewirtschaftliche Tagesfragen 56 (2006).