Bangkok kärsi tulvasta marraskuussa 2011.

 

Kansainvälinen yhteisö kokoontuu juhannuksen alla Rioon muistelemaan 20 vuoden takaista ympäristö- ja kehityskonferenssia. Tuolloin sanavarastoomme lisättiin kuuluisa kestävän kehityksen käsite. Ajatuksena oli yhdistää talouskasvu, kehitys ja ympäristönsuojelu yhdeksi kolmepilariseksi ohjelmaksi. Ympäristöä epämääräisestä kestävästä kehityksestä puhuminen ei ole kyennyt auttamaan - kestävyys kun on niin suhteellista Pitäisikö meidän siis vaihteeksi puhua siitä, mikä ei ole kestävää kehitystä?

Kaksikymmentä vuotta Rion kokouksen jälkeen talous on kasvanut, samoin globaali keskiluokka. Miljoonia ihmisiä on kyetty nostamaan köyhyydestä ja vauraat ovat vaurastuneet entisestään, mutta kasvu on aiheuttanut vakavaa vahinkoa planeettaa ylläpitäville ekosysteemipalveluille.

Johan Rockström ja kumppanit ovat mallintaneet rajoja ihmiskunnan toiminnalle - vaarallisia, toisiinsa kytkeytyviä kynnysarvoja, joista meidän pitäisi pysytellä kaukana. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, monet rajat paukkuvat jo. Saavutukset katoavat nopeasti, mikäli vaurauden perustana olevat ekosysteemit pettävät.

Illustratio of Planetary Boundaries. Rockström et al.

 

Vaarana on, että ylitämme sellaisia rajoja, joilta ei ole paluuta. Olemme kehittäneet illuusion ympäristön hallittavuudesta. Maailma ei kuitenkaan käyttäydy kauniin lineaarisesti, vaan epäjatkuvuudet ja kynnysarvot saattavat muuttaa maailmaa nopeasti. Arktisen merijään nopea sulaminen on tästä hyvä esimerkki. Sulaminen etenee nopeammin kuin IPCC:n vakavimmatkaan skenaariot ennustavat. Jos päätämme toimia vasta sitten, kun seuraukset alkavat käydä liian sietämättömiksi, se voi olla liian myöhäistä, sillä luonnon syklit eivät noudata ihmisten syklejä.

Observed Arctic sea ice extent since 1953 compared to IPCC AR4 models for 1900-2100. (Source: RealClimate.)

 

Kestävä kehitys lupasi jokaiselle jotakin. Vai mitä kertoo kestävästä kehityksestä tämä: Accenturen toteuttamassa yritysjohtajien haastattelussa 81 prosenttia sanoo, että heidän yrityksessään kestävä kehitys on täysin integroitu yrityksen strategiaan ja toiminaan.

Samalla kestävän kehityksen puheen alle peittyi se tosi asia, että meillä on vain yksi maapallo, jonka luonnonvarat ja kyky käsitellä saasteita eivät ole rajattomat. On vedettävä rajoja ja on tehtävä valintoja. On jaettava sekä vaurautta että taakkaa tasaisemmin. Kestävän kehityksen pitäisi tarkoittaa, että kestämättömästä toiminnasta luovutaan. Ei auta ”porata kestävästi” Arktiksella, vaan Arktis on yksinkertaisesti jätettävä rauhaan öljynporaukselta.

Kestävää kehitystä eivät ole:

TAPIO LAAKSO

 


Lue lisää: Greenpeace Internationalin Rio+20 sivut