Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti eilen Neste Oilin palmuöljydieselin käytöstä Helsingin busseissa. Päätös oli, että aloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi niin, että kaupunginhallitus yhdessä Neste Oilin, ympäristöjärjestöjen, asiantuntijoiden ja tuotantoalueiden eri tahojen kanssa selvittää Neste Oilin palmuöljyhankintojen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Selvitysten perusteella valtuusto harkitsee,miten kaupunki jatkossa asiassa etenee.

On valitettavaa, että vain osa valtuutetuista (17) olisi ollut valmis tekemään päätöksen palmuöljydieselin lopettamisesta jo tässä vaiheessa. Toisaalta on positiivista, että selkeä enemmistö valtuutetuista haluaa perehtyä asiaan tarkemmin ja kaipaa lisätietoa ennen lopullisen päätöksen tekoa.

Valtuutetut jakautuivat käytännössä kolmeen leiriin:


  1. Niihin, jotka uskoivat Neste Oilin vakuutteluja kestävästä tuotannosta. Tämä vähemmistöön jäänyt ryhmä sisältää kokoomusryhmän muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sekä Rkp:n Jan D. Oker-Blomin ja Maria Björnber-Enckellin.

  2. Niihin, jotka haluavat selvittää tilanteen tarkemmin ennen lopullista päätöksentekoa eli enemmistö valtuutetuista.

  3. Niihin, jotka ovat tutustuneet ajankohtaiseen tutkimukseen aiheesta ja vetäneet sen valistuneen johtopäätöksen, että palmuöljyä ei pidä käyttää polttoaineiden raakaa-aineina. Näin ollen Neste Oilin palmuöljydieselin käytöstä olisi luovuttava viimeistään kokeilun päättyessä ensi vuonna.


Ajankohtaista ja riippumatonta tietoa palmuöljyn tuotannon ja polttoainekäytön vaikutuksista on saatavilla hyvin paljon. Valtuutettujen kannattaa viimeistään nyt tutustua esimerkiksi VTT:n BIOVAIKU-raporttiin, Ciforin kartoitukseen palmuöljyn vaikutuksista Kaakkois-Aasiassa, tai Euroopan komission selvitykseen.

Tässä koottuja kommentteja keskiviikkoillan valtuustonkokouksesta:

Palmuöljydieselin käyttö Helsingin julkisessa liikenteessä on lopettava:

Yrjö Hakanen (skp.): Miten kokoomuksen valtuutetuilla on parempi asiantuntijuus kuin Maailmanpankilla, joka on tehnyt päätöksen olla rahoittamatta mitään palmuöljyprojekteja? Neste Oil on lobannut röyhkeämmin ja laajemmin kuin mikään yritys sen viiden vuoden aikana kun olen ollut valtuutettuna. Miksi? Edes Neste Oil ei väitä toimivansa niin tunnollisesti kuin Kousa paavillisesti ilmaisi. Olennaisin kysymys on, miten suhtaudumme palmuöljyn laajenevaan käyttöön polttoaineena? Meillä on riittävästi käyttöä – haluammeko olla edistämässä polttoainekäyttöä? Useat alkuperäiskansat ja paikalliset järjestöt vastustavat palmuöljyn polttoainekäyttöä. Helsingin valtuuston päätösvalta vähenee huomattavasti vuoden lopussa ja valta siirtyy HSL kuntayhtymälle.

Emma Kari (vihr.): Helsingissä aloitettiin biodieselkokeilu, jotta kasvihuonekaasupäästöjä saataisiin vähennettyä, mutta nyt on käynyt juuri päinvastoin.

Paavo Arhinmäki (vas.): Ensimmäistä kertaa valtuustossa keskustellaan siitä, onko ilmastotoimet itse asiassa ilmastolle haitallisia. Jos ei nähdä koko prosessia, tehdään viherpesua. Tärkeää, ettei kokeilun jälkeen lisätä palmuöljyn käyttöä polttoaineena ja palmuöljyn käytöstä polttoaineena luovutaan.

Tuomo Valokainen (sdp.): Oven ulkopuolella odottaneet orankilaumat on oikeessa, ja alkuperäiskansat. Viidakkoa hakataan valkoisen miehen polttoaineeksi. Me sahataan oksaa, jolla me istumme.

Essi Kuikka (vihr.): En vastusta kokeilua, vastustan palmuöljyn käyttöä polttoaineena. Jollei Neste Oil aiheuta sademetsien raivaamista, niin joku muu sen tekee lisääntyvätä kysynnästä johtuen.

Tuomas Rantanen (vihr.): Varmasti kokeilu ajatuksena hyvä. On saatu selville, että polttoaine on polttoaineena hyvä, eikä lisätietoa tarvita. Varikkotyöntekijät ovat varmasti tyytyväisiä, nyt on sellainen polttoaine että siinä voi vaikka paistaa munkkeja. Wallgrenin ehdottama selvitys johtaa siihen, ettei tätä voida käyttää. Neste Oil on kaupallinen toimija ja me olemme ostaja.

Palmuöljydieselin käyttö Helsingin julkisessa liikenteessä on ok:

Nina Suomalainen (kok.): Uskon ja luotan, että Neste Oil on sitoutunut siihen, ettei sademetsiä hakata. Olennaista on se, soveltuuko NExBTL bussikäyttöön vai ei. Neste Oil laajentaa tuotantoaan sademetsäalueelle ja se on ok niin kauan kuin se tehdään kestävän kehityksen mukaisesti.

Päivi Lipponen (sdp.): Ilmasto ja ihmiset kärsivät palmuöljyn tuotannon takia, mutta kokeilun on jatkuttava. Neste Oilin mukaan heidän palmuöljynsä tulee viljelmiltä.

Mika Ebeling (kok.): Neste Oil pyrkii vakavasti vastuullisuuteen, eikä vastuullista palmuöljyn käyttäjää saa nähdä vihollisena. Ei voi odottaa täydellisyyttä. Tutkimalla asiaa lisää annamme uskottavuutta Neste Oilille. Kenen intresseissä on vastustaa Neste Oilia ja vastuullisuutta –jotta hinnat eivät nouse ja vastuullisuutta aleta vaatia kaikilta? Lobbauksen suhteen on luonnollista, että yritys kertoo mistä on kyse ja Greenpeacen hyökkäyksen jälkeen yrityksellä on oikeus puolustautua.

Tuuli Kousa (vihr.): Mun suhde Neste Oiliin on erityinen (toim.huom. Kousa on entinen Neste Oilin työntekijä). Haluan odottaa EU:n päätöksiä, ennen kuin teen omani. Näähän on laittomia nää hakkuut. Neste Oil on ainoa - ainoa - joka tietää täydellisesti mistä niiden palmuöljy tulee ja vaikkei tiedäkään täysin niin maksaa ulkopuoliselle auditoijalle. Unilever käyttää jo nyt enemmän kuin Neste Oil tulee tarvitsemaan. Olen ollut viikon Borneolla, olen asunut keskellä viljelmää. Henkilökohtaisesti uskon, että Neste on saanut paljon hyvää aikaan. En haluaisi ottaa kantaa, mitä kokeilun jälkeen. Haluaisin huomauttaa, että ero tän ja biokaasun välillä on se, ettei lisäinvestointeja tarvita.

Siltä väliltä:

Thomas Wallgren (sdp.): Tämä on ainoa ratkaisu tällä valtuustokaudella, jolla on globaalia merkitystä. Neste Oil väittää tietävänsä, mistä he saavat palmuöljynsä, mutta ei väitä tietävänsä mitä alueella tapahtuu. Emme voi lähteä siitä, että yritys on vastuullinen, koska se on suomalainen. On tärkeää, että valtuusto siirtyy myöhemmin siihen keskusteluun, käytetäänkö palmuöljyä raaka-aineena. Tää on iso juttu, kaksi miljoonaa tonnia vuodessa. Neste Oilista tulee maailman suurin yksittäinen käyttäjä.


Juho Romakkaniemi (kok.): Tieto on valtaa. Ympäristöteot ovat tekoja, ei sanoja. Biopolttoaineet ovat todellinen ympäristöteko vain kun CO2 päästöt alemmat kuin fossiilisilla. Greenpeace on kovasti yksinkertaistanut asioita, muun muassa Tuuli Kousa kertoi asioista niin kuin ne on. Kun tilannetta selvitetään, ympäristöjärjestöjen on oltava muita kuin Greenpeace, sillä Greenpeace antaa valheellista tietoa.

Maija Suomela