Pian tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun Japania kohtasi kolminkertainen katastrofi: maanjäristys, tsunami ja Fukushiman ydinvoimalan tuho. Maanjäristyksen ja tsunamin aiheuttaman hävityksen korjaaminen on edennyt nopeasti, mutta Fukushimassa onnettomuus jatkuu edelleen. Viranomaiset eivät esimerkiksi tiedä, missä sulanut ydinpolttoaine tarkalleen sijaitsee.

Ydinonnettomuuden siivoaminen tulee jatkumaan vuosikymmeniä. Japanin hallitus arvioi Fukushiman jälkihoidon kustannusten nousevan jopa 200 miljardiin euroon tulevien kymmenen vuoden aikana. Yli 150 000 kotinsa menettänyttä evakkoa elää nyt ympäri maakuntaa ja Japania. Tähän mennessä he ovat saaneet Fukushiman voimalan omistajalta TEPCOlta korvaukseksi vain murusia. Yhtiö on tehnyt kaikkensa vaikeuttaakseen korvauksien hakemista. Esimerkiksi uhreille lähetetyssä korvaushakemuksessa oli 58 sivua ja ohjeita 158 sivua.

Fukushiman tilanne osoittaa, että mahdollisen ydinonnettomuuden kustannukset jäävät onnettomuuden uhrien vahingoksi ja veronmaksajien kontolle. Näin on myös Suomessa.

Suurin ongelma Suomen voimassa olevassa ydinvastuulaissa on, että ”epätavallista laatua olevat luonnonmullistukset” on kokonaan rajattu vastuun ulkopuolelle. Ydinvoimalan omistajalla ei Suomessa siis ole minkäänlaista vastuuta, jos onnettomuuden aiheuttaa epätavanomainen luonnonmullistus. Lisäksi ympäristön pilaantumisen aiheuttamat kustannukset on rajattu korvausvelvollisuuden ulkopuolelle.

Teoriassa ydinvoimalan omistajalla on vuoden alusta voimaan tulleen ydinvastuulain perusteella rajaton korvausvastuu aiheuttamistaan vahingoista. Todellisuus on toinen. Ydinvoimalan omistama yhtiö joutuu ottamaan vahingon varalla vain 700 miljoonan euron vahingot kattavan vakuutuksen. Ydinonnettomuuden sattuessa summalla ei pääse edes alkuun.

Vakuutuksen loppuessa yhtiön pitäisi tietysti vastata vahingoista omaisuudellaan. Tässä suhteessa Pyhäjoelle voimalaa suunnitteleva Fennovoima ja Olkiluodon reaktorit omistava TVO ovat kuitenkin kulissiyhtiöitä. Niillä ei ole voimaloiden lisäksi juurikaan omaisuutta ja mahdollinen onnettomuus veisi yhtiöt nopeasti konkurssiin.

Ydinvastuu ei ulotu ydinvoimayhtiön omistajiin. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Fennovoiman taustalla olevalla saksalaisella energiajätillä E.ON:lla ei ole mitään vastuuta onnettomuuden kustannuksista. Merkittävä osa ydinvoiman riskeistä on ulkoistettu veronmaksajille.

Suomen ydinvastuulaki kaipaa pikaista uudistamista, jotta ydinvoimaa omistavat yhtiöt kantaisivat myös vastuun riskeistä.

TAPIO LAAKSO


Toimi: Vaadi tiukempaa ydinvastuuta