Suomalaista energiakeskustelua leimaavat usein puheet siitä, että laajamittainen sähköntuotanto ei onnistu uusiutuvilla vaan vaatii ydinvoimaa. Siksi on hyvä hieman katsoa, miten ydinvoimalla, tuulella ja auringolla tuotetun sähkön määrä on viimeisten vuosien aikana kehittynyt.

Vuotuinen uusi sähköntuotantokapasiteetti MW

Käppyrä kertoo kuinka paljon uutta ydinvoima-, tuulivoima- ja aurinkosähkökapasiteettia maailmassa on lisätty vuosittain viimeisen 15 vuoden aikana. Ydinvoima on jäänyt tässä kisassa pahasti jalkoihin, eikä paljon kohutusta ydinvoimarenessanssista näy jälkeäkään. Tämä ei ole suuri ihme, kun tietää kokemukset esimerkiksi Arevan Olkiluodon ja Flammanvillen työmailta. Uusia ydinvoimaloita ei juuri rakenneta, koska se on vaikeaa ja kallista.

Tässä vaiheessa vastaväittäjät muistuttavat, että yksi megawatti tuulivoimaa tai aurinkovoimaa ei tuota yhtä paljon sähköä kuin yksi megawatti ydinvoimaa. Tämä on totta, koska aina ei tuule eikä yöllä paista aurinko. Katsotaan siis vielä vuotuisen uuden tuotetun sähkön määrä tuotantomuodoittain.

Vuotuinen uusi sähköntuotanto TWh

Vuotuinen uusi sähköntuotanto TWh

Tulos on sama. Uuden ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä on jo viimeiset viisi vuotta ollut uusiutuvia vähäisempi. Tämä trendi tulee jatkumaan sillä uusiutuvan energian teknologia kehitys on nopeaa.

Itse asiassa jälkimmäinen tilasto antaa ydinvoimasta todellisuutta myönteisemmän kuvan. Viime vuodet ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä on maailmassa itse asiassa vähentynyt, kun vanhoja voimaloita on suljettu.

Lähteet tilastoille: ydinvoima, tuuli, aurinko