Fukushima infografiikka © Greenpeace

 

Suhteessa siihen, kuinka vakuuttuneita ydinvoimaloiden rakentavat ovat niiden turvallisuudesta, rakentajat ovat erikoisen haluttomia ottamaan itselleen vastuuta mahdollisista onnettomuuksista. Itse asiassa kansainväliset ydinvoimasopimukset on nimenomaisesti tehty rajoittamaan tätä vastuuta. Fukushiman reaktorit suunnitelleet General Electric, Hitachi ja Toshiba tekevät nyt itse asiassa rahaa osallistumalla onnettomuuden jälkien siivoamiseen.

”Tämän lain tai muussa sopimusvaltiossa voimassa olevan vastaavan lainsäädännön korvaussäännösten mukaista korvausta ydinvahingosta ei voida vaatia muulta kuin ydinlaitoksen haltijalta tai tämän vastuun varalta vakuutuksen myöntäneeltä vakuutusyhtiöltä.” (Ydinvastuulaki 15§, 1 momentti)

Tämä ydinvastuulain pykälä tarkoittaa sitä, että Arevalla ei ole mitään vastuuta, jos sen rakentamassa Olkiluoto 3:ssa jokin menee pieleen. Kaikki vastuu on laitoksen operaattorilla ja vakuutuksen myöntäjällä. Rakentajan ei tarvitse jälkikäteen huolehtia, vaikka olisi tullut muutama laatuvirhe tehtyä.

Vastuun välttäminen on ydinvoimaloiden rakentajille tärkeää. GE:n Intian pomo John Flannery sanoi tämän Forbes Indian haastattelussa suoraan. Intian ydinvastuulaki on sellainen, että myös laitteistojen toimittajat voivat joutua vastuuseen. Flannery toteaa: “We are a private enterprise and we just can’t take that kind of risk profiles.”

Yhtiöiden haluttomuus on ymmärrettävää. Helsingin Sanomien mukaan pelkästään Fukushiman reaktoreiden käytöstä poistaminen tulee maksamaan 76 miljardia euroa. Saastuneiden alueiden siivoaminen ja korvaukset kotinsa menettäneille maksavat vielä paljon enemmän.

Nämäkin rahat olisi voitu käyttää turvallisen ja puhtaan uusiutuvilla toimivan energiajärjestelmän rakentamiseen. Kysymys on juuri nyt ajankohtainen myös monessa suomalaisessa kunnassa, jotka ovat mukana Fennovoimassa ja Olkiluoto 3:ssa. Kaadetaanko lisää rahaa riskialttiisiin ydinvoimahankkeisiin vai olisiko parempi investoida energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan?

GE:n, Hitachin ja Toshiban pitäisi osaltaan kantaa vastuu Fukushimasta. Sinä voit auttaa japanilaisia ja tukea heidän vaatimustaan saattaa yhtiöt vastuuseen katastrofista.

TAPIO LAAKSO