Maija Suomelan puhe Neste Oilin yhtiökokouksessa 2012

Arvoisat yhtiökokouksen osanottajat ja hyvä Neste Oilin johto

Julkaisu - maaliskuu 28, 2012
Täällä on useana vuonna otettu puheeksi Neste Oilin raaka-ainehankintojen maailmanlaajuiset ongelmat. Vuoden 2011 aikana Neste Oil on nyt viimeistellyt valtavankokoiset NExBTL-jalostamonsa ja koko kahden miljoonan tonnin tuotantokapasiteetin. Yhtiön johdolle on vuosien ajan toimitettu säännöllisesti uusinta informaatiota palmuöljyn ja muiden kasviöljyjen biopolttoainekäyttöön liittyvistä riskeistä ja laajoista maankäyttöongelmista, jotka ovat yleisesti tiedossa.

 

Aluksi operatiivinen johto kuittasi ongelmat sillä, että palmuöljyn käyttö olisi vain välivaihe. Kun johtoryhmässä ilmeisesti viimein sisäistettiin, että riittäviä määriä ympäristöystävällisiä raaka-aineita ei ole saatavilla, yritettiin Neste Oilia profiloida kestävän palmuöljyn tuotannon lähettiläänä.  Viimeistään viime kesänä tuli se selväksi, että palmuöljyn sertifiointijärjestelmä RSPO on epäonnistunut, kun Euroopan komissio ei hyväksynyt sitä osoitukseksi biopolttoaineiden kestävästä tuotannosta.  

RSPO:lla ei ole missään vaiheessa ollut sen kanssa mitään tekemistä, koska järjestelmä ei sisällä kriteerejä kasvihuonekaasupäästöjen mittaamiseksi.  Vajavaisen järjestelmän ainoa mainittava edistysaskel on ollut IOI Groupin sertifiointiprosessien jäädyttäminen todistettavasti jatkuvien sosiaalisten konfliktien ja laittomien hakkuiden vuoksi. IOI Group on ainoa julkistettu yhtiö Neste Oilin lukuisista palmuöljyn toimittajista ja Neste Oil on ongelmista huolimatta jatkanut tyytyväisenä yhteistyötä sen kanssa.

Yhtiön johto haluaa antaa sellaisen kuvan, että palmuöljyn käyttöä olisi vähennetty, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Itse asiassa se on lisääntynyt, minkä yhtiön johto myöntää: tonneissa mitattuna raakapalmuöljyn määrät ovat kasvaneet 29 prosenttia vuodesta 2010.

este Oilin nykyinen saksalainen ISCC-sertifikaatti ei kata olennaisinta biopolttoaineisiin liittyvää ongelmaa, eli epäsuoria maankäyttövaikutuksia. Kun Euroopan parlamentti hyväksyi uusiutuvan energian direktiivin vuonna 2008, se teki päätöksen että päästövähennyksiä ei voida arvioida ilman tämän vaikutuksen huomioimista. Pitkän viivyttelyn jälkeen nämä biopolttoaineiden epäsuorat vaikutukset on nyt tarkoitus sisällyttää uusiutuvan energian direktiiviin ja polttoaineiden laatudirektiiviin tämän vuoden kuluessa. Neste Oilin lobbarit ovat aktiivisesti vastustaneet kestävyyskriteereiden tiukentamista, mikä on osoitus yhtiön jatkuvasta välinpitämättömyydestä aiheuttamiaan ympäristöongelmia kohtaan.
Neste Oil yrittää yhä väittää, että epäsuorista vaikutuksista ei olisi riittävästi tieteellistä tutkimusta. Tämä ei ole uskottavaa tilanteessa, jossa aiheesta on kuluneen vuoden aikana julkaistu useita vertaisarvioituja tutkimuksia. Esimerkiksi Euroopan komissio on julkaissut ja vuotanut julkisuuteen selvityksiä, jotka osoittavat, että palmuöljydiesel saastuttaa käytännössä yhtä paljon kuin pahamaineinen öljyhiekasta valmistettu polttoaine, eli päästöt ovat huomattavasti fossiilista dieseliä pahemmat.Viime vuoden lopussa yli 200 talouden, ekologian ja ilmaston tutkijaa kehotti Euroopan komissiota kasvattamaan puhtaan energian markkinoita ja työpaikkoja sellaisilla biopolttoaineilla, jotka eivät aiheuta merkittävää maankäytön muutosta.

Strategisten investointipäätösten tulisi perustua parhaisiin mahdollisiin arvioihin eri polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöistä. Arvovaltaiset tutkijat totesivat myös, että biopolttoaineiden päästöjen laskeminen ilman epäsuoria maankäyttövaikutuksia on yksinkertaisesti virheellistä.  Tutkijoiden mukaan tiede ei tue tämänhetkistä EU-politiikkaa, jossa epäsuorien maankäyttövaikutusten päästöt määritellään nollatasolle. Parhaimmillaan suomalaisen valtionyhtiön näkisi toimivan todellisen edelläkävijän tapaan. Biopolttoaineilla piti vähentää ilmastopäästöjä ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Neste Oililla olisi ollut ainutlaatuiset mahdollisuudet toimia kestävän biopolttoaineteollisuuden pioneerina rakentamalla tuotantonsa niin, että se olisi voinut varmistaa sataprosenttisesti kestävien raaka-aineiden saannin. Nyt muut toimijat, kuten UPM, ovat kirineet Neste Oilin teknologista etumatkaa kiinni ja rakentavat kapasiteettia, jota on tarkoitus pyörittää lähtökohtaisesti kotimaisilla raaka-aineilla, eikä trooppisilla kasviöljyillä, joiden käyttöön liittyy kaikki mahdolliset sosiaaliset ja ympäristöongelmat, ja joiden käyttö kohtaa sen vuoksi markkinoilla yhä vahvempaa vastustusta.

Tänä vuonna kysyn Neste Oilin toimitusjohtaja Matti Lievoselta, ja toivon saavani suoraan kysymykseen suoran vastauksen, että aikooko Neste Oilin johto vain odottaa sitä hetkeä, että lainsäädäntö pakottaa yhtiön muuttamaan toimintatapojaan, vai pystyttekö viimein myöntämään pahan virhearviointinne ja korjaamaan tilanteen, eli jäädyttämään lisää viljelypinta-alaa vaativien raaka-aineiden käytön nykyiselle tasolle ja luopumaan niiden käytöstä kokonaan ripeässä aikataulussa? Vastuulliseksi itseään kutsuvan yhtiön olisi syytä tällaisessa markkinatilanteessa keskittyä oman toimintansa parantamiseen, eikä epätoivoiseen yritykseen estää biopolttoainelainsäädännön kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan. Kiitos.