Cooking the Climate

Julkaisu - marraskuu 8, 2007
Greenpeace raportti kantaa titteliä “Cooking the Climate”. Se osoittaa, kuinka suuryhtiöt edistävät toimillaan Indonesian suosademetsien tuhoa tyydyttääkseen alati kasvavan palmuöljyn kysynnän elintarvike-, kosmetiikka- ja polttoaineteollisuudessa. Indonesian sademetsät ovat yksi maailman runsaimpia hiilivarantoja, ja niiden tuhoaminen on yksi räikeimpiä ilmastronmuutosta kiihdyttäviä tekijöitä. Metsätuho vastaa noin viidenneksestä koko maailman kasvihuonekaasujen päästöistä. Indonesian metsätuhon osuus päästöistä on noin neljä prosenttia. Raportti osoittaa, että välitön sademetsien raivaamisen ja suoperäisen maaperän kuivaamisen kieltäminen on nopein keino leikata Indonesian kasvihuonekaasujen päästöjä. Turvepohjaisen suosademetsän palauttamisen ennalleen on todettu olevan hyödyksi kasvihuonekaasujen määrää vähennettäessä.

Cooking the Climate -raportin kansi.

Download document

Num. pages: 70