Hallituksen ilmastostrategia for dummies (PowerPoint -esitys)

Julkaisu - marraskuu 6, 2008
Mistä hallituksen 6.11.2008 julkistamassa ilmastostrategiassa on kysymys ja mitä Greenpeace siitä ajattelee?