Hallituksen päästötodistus

Julkaisu - marraskuu 6, 2008
Tämä päästötodistus arvioi sitä, miten hallituksen ilmasto- ja energiastrategia vastaa akuutteihin ympäristö- ja energiahaasteisiin. Taulukossa on tunnistettu ja arvioitu eri aihealueita.