Kestävän energian vallankumous

Julkaisu - joulukuu 17, 2008
Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020.

Kestävän energian vallankumous -raportin kansi

Esipuhe:

Maailman ilmastopäästöjen kasvu on viime vuosina ylittänyt pahimmatkin arviot. Ilmastonmuutoksen pahimpien uhkakuvien välttämiseksi maailman päästöt on käännettävä laskuun viimeistään vuoteen 2015 mennessä.

Aika on käymässä vähiin, jos haluamme estää miljardien ihmisten altistumisen vesipulalle, nälälle, taudeille ja sääkatastrofeille sekä pelastaa kuivumisen uhkaamat sademetsät.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on haaste, josta meidän sukupolvemme
muistetaan vuosikymmenten ajan, hyvässä tai pahassa. Suomen hallitus ei ole kyennyt vastaamaan tähän haasteeseen. Hallituksen ilmasto- ja energiastrategian toimilla kotimaiset päästövähennykset vuosina 1990-2020 jäävät alle 10 prosenttiin, kun tarve on yli 30 prosenttia1. Vapaamatkustaminen jatkuisi.

Suomen ja muiden rikkaiden teollisuusmaiden rooli ilmastotalkoissa on keskeinen. Ainoa realistinen tapa päästä alkuun ilmastonmuutoksen torjumisessa on aloittaa kestävän energian vallankumous maissa, joilla on siihen osaaminen ja resurssit. Kädessäsi on tiekartta, jota seuraamalla Suomesta voidaan tehdä vastuunkantaja ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Tähän raporttiin on koottu suomalaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä todettuja uusiutuvan energian sekä energian käytön tehostamisen mahdollisuuksia. Niistä on koottu realistinen energiapaketti, joka mahdollistaa ilmastopäästöjen nopean vähentämisen ja energian huoltovarmuuden parantamisen.

Erityistä huomiota on kiinnitetty julkisen vallan toimiin, joilla tarvittavat potentiaalit voidaan käytännössä toteuttaa. Tästä syystä pääpaino on teknisissä ratkaisuissa.
Ilmastonmuutoksen varjolla yritetään edistää myös monia ympäristön kannalta kestämättömiä energiantuotantotapoja. Suomalainen valtionyhtiö Neste Oil yrittää saada sademetsäalueilla tuotetusta palmuöljystä valmistetun dieselin
luetuksi ”biopolttoaineeksi”. Suomeen kaavaillaan jopa kolmea uutta ydinvoimalaa – farssiksi muuttuneen Olkiluoto 3:n lisäksi. Tämä raportti osoittaa osaltaan, ettei vaarallisiin näennäisratkaisuihin tarvitse turvautua.


Lauri Myllyvirta
energiakampanjavastaava,
Greenpeace

kestaevaen-energian-vallankumous