Euroopan parlamentti tuhosi päästökaupan

Euroopan unionin ilmastopolitiikka kriisissä

Lehdistötiedote - huhtikuu 16, 2013
Euroopan parlamentti äänesti Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän pelastamisesta. Äänestyksessä parlamentti hylkäsi äänin 344-315 komission ehdotuksen, jossa 900 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaa olisi lykätty päästökauppakauden alusta sen loppupuolelle.

27. joulukuuta 2012

Hiilen poltto on korvattava uusiutuvalla energialla. © Les Stone / Greenpeace


Tällä hetkellä päästöoikeuden hinta on liian matala talouden taantuman ja päästöoikeuksien liian runsaan alkujaon takia. Parlamentin äänestystulos estää päästökaupan korjaamisen.

”Äänestyksen lopputulos oli valtava pettymys ja kertoo siitä, että parlamentti kuuntelee mieluummin suuria saastuttajia sen sijaan, että pyrkisi vakavissaan torjumaan ilmastonmuutoksen uhan. Äänestyspäätös kyseenalaistaa koko Euroopan unionin ilmastopolitiikan ja varmistaa sen, että saastuttajan ei tarvitse maksaa”, toteaa Greenpeacen energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen.

Jotta päästökauppajärjestelmä saataisiin toimimaan, päästöoikeuksien huutokauppaa olisi pitänyt lykätä huutokauppakauden loppupuolelle, ja sen lisäksi markkinoilta on vielä poistettava pysyvästi vähintään 2,2 miljardia päästöoikeutta. Vuosittaista päästövähennyskerrointa on myös kasvatettava 2,6 prosenttiin. Päästövähennyskerroin määrittää, kuinka paljon päästövähennysten kokonaismäärä vähenee vuosittain. Tämä rakenteellinen korjaus olisi linjassa EU:n ilmastotavoitteiden kanssa.

Suomalaisista Euroopan parlamentin jäsenistä sekä Eija-Riitta Korhola että Petri Sarvamaa ovat avoimesti kampanjoineet päästökaupan korjaamista vastaan.

Ehdotus palaa seuraavaksi parlamentin ympäristökomiteaan neuvoteltavaksi.

”Koska Euroopan unionista ei näytä olevan apua päästöleikkauksien ohjauksessa, on vastuunsa tuntevien jäsenmaiden ryhdyttävä omiin toimiin ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Päästökaupasta ei nyt ole apua”, Koskinen toteaa.

Lisätietoja:
Energiavastaava Kaisa-Reeta Koskinen, puhelin 045 249 8920
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202