Euroopan ulkoministerit haluavat Euroopan unionille vahvemman roolin arktisessa keskustelussa

Lehdistötiedote - toukokuu 12, 2014
Euroopan unionin jäsenmaiden ulkoministerit hyväksyivät tänään kokouksessaan arktiseen alueeseen liittyvän päätöslauselman. Ministerit haluavat vahvistaa EU:n osallistumista alueen tulevaisuutta koskevaan keskusteluun ja arktisen ympäristön suojeluun. Ulkoministerit valmistelevat EU:lle tarkemmat poliittiset linjat ensi vuoden joulukuuhun mennessä.

Jääkarhu Huippuvuorilla.

 

On hyvä, että ulkoministerit ovat kiinnostuneet Arktiksesta, mutta aluetta uhkaavat tekijät ovat suuria ja ongelmiin on tartuttava välittömästi. EU:n on sovittava yksityiskohtaisesti toimista, joilla vastuuton öljyryntäys jäisille merialueille saadaan kuriin. Myös arktisten kalakantojen suojelu edellyttää tiukkoja toimia.

Euroopan unioni ei aiemmin ole onnistunut edistämään arktisen ympäristön suojelua, vaikka ympäristönsuojelu on muodollisesti yksi sen keskeisistä painopisteistä. Tämä tyhjiö täyttyi maaliskuussa, kun Euroopan parlamentti asetti päätöslauselmassaan kolme konkreettista tavoitetta Arktiksen kestävämmän tulevaisuuden hyväksi:

  • arktisen suojelualueiden verkoston kehittäminen, jonka osana pohjoisnapaa ympäröiville kansainvälisille vesille perustetaan mertensuojelualue
  • kestämättömän teollisen kalastuksen estäminen arktisilla merillä
  • sitova sääntely öljyvahinkojen ehkäisemiseksi

Greenpeace kannustaa Euroopan unionia pitämään kiinni parlamentin käytännöllisistä ehdotuksista, kun Arktista koskevia linjauksia täsmennetään tämän ja ensi vuoden aikana.

Lisätietoja:
Juha Aromaa, Greenpeace Nordicin viestintäpäällikkö Suomessa, puhelin 050 369 6202