Greenpeace haluaa kykenevän Arktisen neuvoston

Lehdistötiedote - tammikuu 21, 2013
Arktinen neuvosto sai tänään pysyvän sihteeristön, jonka toimipaikka on Tromssa. Greenpeace pitää hyvänä sihteeristön perustamista, mutta muistuttaa, ettei se riitä, jos Arktinen neuvosto ja sen jäsenmaat – Suomi mukaan lukien – aikovat tosissaan vastata Arktiksen haasteisiin.

“Arktisella neuvostolla on ollut väliaikainen sihteeristö Tromssassa jo kuusi vuotta, mutta siitä huolimatta neuvosto ei ole pystynyt vastaamaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja suojelemaan herkkää arktista ympäristöä”, sanoo Greenpeacen ohjelmajohtaja Tapio Laakso.

Greenpeacen mielestä Arktinen neuvosto tarvitsee nopeasti vahvempaa päätösvaltaa ja kykyä ottaa käsittelyyn kansainvälisen yhteisön huoli Arktiksen hallinnosta tulevaisuudessa. Tämä on erityisen tärkeää nopean ilmastonmuutoksen, merten happamoitumisen ja Pohjoisen jäämeren teollistumisen takia.

Greenpeace vaatii Arktista neuvostoa

1. perustamaan mertensuojelualueiden verkoston Pohjoiselle jäämerelle biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen linjauksen mukaan. Sopimuksen mukaan maailman meristä on suojeltava kymmenen prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Pohjoisella jäämerellä ei ole lainkaan suojelualueita.

2. sopimaan välittömästi öljynporauskiellosta Pohjoisella jäämerellä sekä vahvoista säännöksistä turvallisen merenkulun takaamiseksi. Jäätä ei voi puhdistaa öljystä, ja Shellin vaikeudet Alaskassa viime ja tänä vuonna osoittavat, ettei öljyteollisuus ole valmis riskialttiiseen öljynporaukseen arktisissa olosuhteissa.

3. perustamaan asianmukaisen hallintojärjestelmän säätelemään kalastusta Pohjoisella jäämerellä merioikeusyleissopimuksen periaatteiden mukaan. Hallinnon on puututtava kestämättömään ja sääntelemättömään kalastukseen arktisilla alueilla, jotka jään sulamisen takia aukeavat kalastukselle.

4. ottamaan jäsenvaltioissaan käyttöön tehokkaita toimia ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja taata jäsenvaltioidensa täysi sitoutuminen Kioton pöytäkirjan velvoitteisiin, sillä ilmastonmuutos on arktisen ympäristön suurin uhka.

“Jotkut pitävät nopeita muutoksia Arktiksella liiketoimintamahdollisuuksina, vaikka kyseessä on planeettamme hätähuuto ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Joko Arktinen neuvosto kuulee hätähuudon ja toimii sen mukaan tai sillä ei ole mitään virkaa”, Laakso sanoo.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Tapio Laakso, puhelin 040 181 6559