Greenpeace protestoi ikääntyvillä eurooppalaisilla ydinvoimaloilla

Lehdistötiedote - maaliskuu 5, 2014
240 Greenpeacen aktivistin ryhmä on järjestänyt tänä aamuna rauhanomaisia mielenosoituksia kuudessa maassa ympäri Eurooppaa. Mielenosoituksia on järjestetty Ruotsissa, Ranskassa, Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa ja Sveitsissä. Aktivistit vaativat eurooppalaisia hallituksia olemaan myöntämättä uusia käyttölupia vanhoille ydinvoimaloille.

 

Greenpeace julkaisi mielenosoitusten yhteydessä myös teettämänsä raportin (1), joka käsittelee ikääntymisen aiheuttamia riskejä Euroopan ydinvoimaloille. Raportissa todetaan, että Venäjän ulkopuolisen Euroopan 151 ydinreaktorista 67 on yli 30-vuotiaita, joista 25 yli 35-vuotiaita ja seitsemän yli 40-vuotiaita.

44 % eurooppalaisista ydinreaktoreista on yli 30-vuotiaita. Reaktoreiden keski-ikä Euroopassa on 29 vuotta ja suurin osa laitoksista on alun perin suunniteltu käytettäväksi 30 tai 40 vuotta. Ydinvoiman turvallisuusongelmat tulevat lisääntymään merkittävästi tulevina vuosina, ellei vanhoja reaktoreita suljeta suunnitellusti.

Yksi raportin kirjoittajista, Greenpeacen asiantuntija Jan Haverkamp kommentoi raportin havaintoja:

”Eurooppalaisten sähköyhtiöiden viimeaikaiset pyynnöt ydinvoimaloiden käyttöikien pidentämisestä yli alun perin suunnitellun on yritys lypsää viimeiset tulot vanhentuvista laitoksista kasvavista riskeistä piittaamatta. Ydinvoiman riskien sijaan eurooppalaisten valtionpäämiesten tulee sitoutua kunnianhimoiseen uusiutuvan energian tavoitteeseen energiapolitiikkaa käsittelevässä kokouksessaan maaliskuun lopulla.”

Nyt julkaistu raportti käsittelee ikääntymisen aiheuttamia teknisiä riskejä ydinvoimaloille sekä niistä seuraavia taloudellisia ongelmia ja käyttöikään liittyvien päätösten poliittisia syitä. Raportin mukaan reaktoreiden käyttöturvallisuus heikkenee jatkuvasti paikkailusta huolimatta, koska osaa tärkeimmistä osista ei ole mahdollista vaihtaa. Näihin kuuluu esimerkiksi reaktorin paineastia ja suojarakennus. Koska vanhojen reaktoreiden pääomakulut on yleensä jo maksettu takaisin, niiden omistajat yrittävät taivuttaa poliitikot myöntämään lisää käyttöikää laitoksille.

Greenpeace vaatii, että alkuperäisen käyttöikänsä ylittäneet reaktorit suljetaan. Greenpeace myös vaatii eurooppalaisia hallituksia sitoutumaan 45 % sitovaan uusiutuvan energian tavoitteeseen vuodelle 2030, jotta ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden tuottama energia voidaan korvata kestävällä tavalla (2).

Viitteet:
(1) Tiedotteessa mainittu raportti ja siitä tehty tiivistelmä ovat ladattavissa osoitteessa: http://out-of-age.eu/executive-summary

(2) EU:n valtionpäämiehet kokoontuvat 20.–21.3. Brysseliin keskustelemaan EU:n ilmasto- ja energiapoliittisista tavoitteista vuodelle 2030. EU päättää energiapolitiikkansa jatkosta vuoden 2020 jälkeen. Tähän liittyen Greenpeace vaatii kunnianhimoisia ja sitovia tavoitteita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla: 55 % päästövähennyksiä verrattuna vuoteen 1990, 45 % uusiutuvan energian osuutta ja energiatehokkuuden parantamista 40 % verrattuna vuoteen 2005.

Kuvia mielenilmaisusta Ruotsista

Lisätiedot:
Jan Haverkamp, ydinvoima-asiantuntija, +48 534 236 502, (englanniksi, saksaksi, hollanniksi)
Jehki Härkönen, energiavastaava, +358 40 197 2620, (suomeksi)

Aiheet