Jokivarren asukkaat puhdistavat vaiettua öljyvuotoa Komissa

Lehdistötiedote - kesäkuu 5, 2013
Yli viikko sitten, sunnuntaina 26. toukokuuta öljy alkoi virrata Kolva-joessa Komin tasavallassa. Vietnamilaisen Vietpetron ja venäläisen valtionyhtiö Zarubežneftin yhteisyritys Rusvietpetro ja paikalliset viranomaiset eivät ole tehneet mitään vuodon puhdistamiseksi, ja nyt paikalliset asukkaat ovat toista viikkoa taistelleet jokensa puolesta.

Paikalliset asukkaat keräävät vuotanutta öljyä Kolva-joesta veneillään. Rusvietpetron öljyvuoto alkoi 26. toukokuuta 2013.

Öljyvuoto alkoi viikko sitten sunnuntaina ja ainakin vielä toissapäivänä 3. kesäkuuta vuoto Kolva-jokeen jatkui Komitet spasenija Petšory -järjestön (Pelastakaa Petšora -komitea) mukaan. Kolva-joen vedet virtaavat Petšoraan ja edelleen Pohjoiseen jäämereen. Järjestö on yhdessä jokivarren asukkaiden kanssa aloittanut joen puhdistustyöt.

Jokivarren asukkaat ottivat vuodon havaittuaan yhteyden viranomaisiin, mutta eivät saaneet mitään vastausta. Tiistaina 28. toukokuuta järjestettiin julkinen kokous, jossa oli läsnä Venäjän luonnonvaraministeriön alueellinen edustaja, paikallishallinnon viranomaisia ja paikallisia asukkaita. Komitet spasenija Petšory -järjestön mukaan kokouksessa Usinskin kaupunkipiirin johtaja Aleksandr Tjan ilmoitti asukkaille, että ”jollette halua hengittää öljyhöyryjä, ottakaa vene ja poistakaa öljy itse.” Läsnäolijoiden mukaan Tjan oli sen jälkeen tarjonnut asukkaille 10 000 ruplaa (240 euroa) jokaisesta kerätystä tynnyristä.

Vuodosta ei ole uutisoitu. Usinskin kaupunkipiirin hallinto myöntyi Komitet spasenija Petšory -järjestön ja Greenpeacen painostuksesta ilmoittamaan vuodosta 31. toukokuuta. Ilmoituksen mukaan jokeen on asetettu öljypuomi. Rusvietpetro ei ole kommentoinut öljyvuotoa millään tavalla.

Virallisen ilmoituksen mukaan vuoto on kolme tonnia. Komitet spasenija Petšory -järjestöllä ei ole tietoa päästön suuruudesta, mutta jo nyt asukkaiden joesta keräämän öljymäärän perustella voi arvioida, että vuoto saattaa olla noin sata tonnia.

Zarubežneft, joka omistaa Rusvietpetrosta 51 prosenttia, on hakenut lupaa porata öljyä Arktiksella Pohjoisella jäämerellä. Tällä hetkellä lupa arktiseen öljynporaukseen Venäjällä on Gazpromilla ja Rosneftillä.

”Komissa ja Uralin toisella puolella Siperiassa tuhoisat öljyvuodot ovat olleet arkipäivää jo pitkään. Kolva-joessa ei ole jäätä. Jos nämä samat yhtiöt alkaisivat porata öljyä jäätyvällä Pohjoisella jäämerellä, saamme sanoa hyvästit herkälle arktiselle luonnolle”, sanoo Greenpeacen viestintäpäällikkö Juha Aromaa.

Video asukkaiden öljynpuhdistustyöstä Kolva-joella

Lisätietoa:
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, puhelin 050 369 6202